Trener seg i form før kreftoperasjon

- Så langt har vi oppnådd vesentlig mer fornøyde pasienter, og vi får færre alvorlige komplikasjoner. I tillegg bruker vi totalt sett mindre helseressurser, sier avdelingsleder Geir Arne Larsen i gastrokirurgisk avdeling, etter å ha endret forløpet for pasienter med tykk- og endetarmskreft. 

Terje Anti
Terje Anti synes alle bør få det samme opplegget som han fikk på gastrokirurgisk avdeling. Her sammen med kreftkoordinatorene Inger-Lise Stubberud Ness og Eva Watson

Pasienter som er diagnostisert med tykk- eller endetarmskreft, også kalt kolorektal kreft, tilbys nå systematisk trening med fysioterapeut, kostholdsveiledning og kursing for å forberede seg til operasjon på Ahus. Dette har blant annet ført til at de kommer seg raskere etter operasjonen enn før. 

- Jeg var på beina allerede dagen etter operasjonen. Det tror jeg ville vært tungt uten den "rakettstarten" jeg fikk av treninga, sier Terje Anti, som våren 2019 ble diagnostisert med kreft. Han ble en av de første pasientene som gjennomgikk det nye forløpet, og er svært positiv til oppfølgingen han fikk.

Frigitt tid til prehabilitering

Alle pasienter som blir diagnostisert med tykk- eller endetarmskreft i Norge skal gjennom et pakkeforløp der det skal gå 35 dager fra mistanke om kreft til pasienten blir operert. I løpet av denne tiden skal pasienten gjennomgå endoskopi, CT og MR, samt et tverrfaglig møte for å avgjøre behandlingen (MDT) - før selve operasjonen gjennomføres.

Etter omdisponeringene i avdelingen er tiden pasienten venter på undersøkelse redusert betraktelig, mens operasjonsdagen skjer etter 35 dager, som tidligere. Dette har frigjort tid mellom undersøkelsene og operasjonsdagen som nå brukes til prehabilitering - altså systematisk trening, kursing og kostholdsveiledning.

Da Terje Anti fikk konstatert kreft rett før påske, kom han samme dag i kontakt med sin forløpskoordinator på Ahus. Koordinatorene blir pasientens personlige veileder som kan kontaktes ved spørsmål.

- Allerede en uke etter påske ble jeg sendt på kurs med kreftsykepleier og fysioterapeut, så var jeg i gang med trening dagen etter, forteller Terje.

Tar styring på egen hverdag

- En operasjon er en stor belastning for kroppen, og det betyr mye å være best mulig rustet på forhånd, sier fysioterapeut Cecilie Eikås, som legger opp individuelle treningsopplegg for pasientene og treffer dem to dager i uken til gruppetrening på Ahus.

Terje fikk også en egen "pasientbok", med timeplan for trening i gruppe, individuell trening, mestringskurs, røykeslutt og ernæringsveiledning.

- Du finner ut at du faktisk må ta styring på egen hverdag, ikke bare tenke "stakkars meg", forteller Terje.

Godt informerte pasienter

Geir Arne Larsen.jpg

Geir Arne Larsen, avdelingsleder i gastrokirurgisk avdeling.

- Noe av effekten med et slikt opplegg er at pasientene blir ansvarliggjort - du ser at du selv kan være med på å påvirke, sier avdelingsleder Geir Arne Larsen. Han mener det er essensielt at pasienten får en egen koordinator de kan ringe ved behov.

- Ahus er en stor mastodont, sykehuset er bare et vesen. En koordinator gjør det hele mer menneskelig, sier han.

Det legges stor vekt på at pasienten er godt informert og forberedt på forløpet de skal gjennomgå.

- Enkle ting har stor betydning - ved å komme deg opp av sengen, sitte oppe i en stol og være i bevegelse raskt etter operasjonen, kan du bidra til å unngå komplikasjoner som lungebetennelse eller blodpropp, og du kommer også raskere tilbake til normal funksjon, sier Larsen.

Liggetiden går ned

For ernæringsfysiolog Mathilde Enger er det et viktig suksesskriterium at hun nå kan komme inn med sine råd til pasientene så tidlig som mulig. For lite mat og drikke er ifølge Enger en av hovedårsakene til at pasienter blir i for dårlig form til å kunne gjennomføre kreftbehandling som planlagt. Det er også godt dokumentert at røykeslutt, rett kosthold og fysisk aktivitet reduserer liggetiden og reduserer risikoen for komplikasjoner.

Erfaringen fra gastrokirurgisk avdeling er nettopp dette. Gjennomsnittlig liggetid har gått ned med 1,2 døgn for denne pasientgruppen.

- I tillegg har ikke behovet for reinnleggelser økt, sier Larsen.

prehabgastro_2_web.jpg

Fysioterapeut Cecilie Eikås og ernæringsfysiolog Mathilde Enger gir pasientene individuelle treningsopplegg og kostholdsveiledning.

Utgiftene spares inn

Avdelingen har budsjettert med cirka 3 millioner kroner ekstra for å gjennomføre prosjektet, som i hovedsak går til lønnsutgifter, men avdelingsleder Geir Arne Larsen mener utgiftene spares inn.

- Fortsetter resultatene vi har fått hittil, ser det ut til at vi sparer vesentlig mer enn vi bruker i tilleggskostnader, sier Larsen.

På sikt ønsker avdelingen at noe av opplegget kan gjennomføres i kommunene, og det er inngått et samarbeid med OsloMet for å få mer forskningsbasert kunnskap om hva det er i dette prosjektet som fungerer best.

Terje Anti er glad for at han fikk behandlingen som nå tilbys på Ahus:

- Jeg synes det var helt supert, og synes alle bør få dette opplegget.