Tror omega-3 kan øke levetiden til transplanterte nyrer

Transplanterte nyrer svekkes over tid, og i gjennomsnitt varer et nyretransplantat rundt 10-15 år. Forskere ved Ahus skal finne ut om marine omega-3-fettsyrer kan gi økt levetid på nyretransplantater.

Omega-3
Ahus-forskere skal studere effekten av omega-3 på transplanterte nyrer.

Årlig gjennomgår rundt 300 nordmenn nyretransplantasjon. Med et nyretransplantat vil mange få langt bedre helse, men over tid vil transplantatfunksjonen svekkes. Gjennomsnittslevetid for et nyretransplantat er i dag rundt 10-15 år.

Pasienter som opplever at transplantatet svekkes, må enten gjennomgå ny nyretransplantasjon eller gå tilbake til dialysebehandling, som vil medføre betydelig nedsatt livskvalitet og forventet levetid.

Virker betennelsesdempende

Tidligere studier har vist at funksjonstapet av transplanterte nyrer over tid trolig skyldes vedvarende betennelse og arrvevsdannelse.

Men denne utviklingen kan kanskje bremses ved hjelp av sjømat.

- I høye doser kan marine omega-3-fettsyrer virke betennelsesdempende og hindre arrvevsutvikling, sier Joe Chan, nyrelege og stipendiat på Ahus.

Marine omega-3-fettsyrer er essensielle flerumettede fettsyrer som du får i deg ved å spise fisk, annen sjømat eller kosttilskudd.

Skal studere effekten av omega-3

En forskningsgruppe ved Nyremedisinsk avdeling på Ahus har tidligere publisert forskning som viser at høye nivåer av marine omega-3-fettsyrer i blod hos nyretransplanterte pasienter hadde sammenheng med lavere risiko for død, færre avstøtningsreaksjoner og færre tap av nyretransplantater.

- Det er mye som tyder på at tilskudd av marine omega-3 fettsyrer er gunstig for nyretransplanterte pasienter, men det har frem til nå ikke vært utført noen lengre intervensjonsstudier på dette, sier Chan.

Chan og forskningsgruppen er nå i gang med en slik studie for å se om marine omega-3-fettsyrer kan bremse arrvevsutvikling i transplanterte nyrer og dermed bevare dens funksjon over lengre tid.

Kan bli viktig bidrag for nyremedisin

174 nyretransplanterte pasienter skal delta i studien over tre år. Et tilfeldig utvalg av pasientene vil få behandling med marine omega-3-fettsyrer daglig, mens resten får placebo-behandling med annen olje.

- Det finnes i dag ingen spesifikk behandling mot betennelse og arrvevsutvikling i transplanterte nyrer. Marine omega-3-fettsyrer er mye studert med veldig få bivirkninger, og dersom vi får positive resultater i studien, vil dette være et viktig bidrag for nyremedisin, sier Chan.