HELSENORGE

Vellykket behandling av tvangslidelser med OCD-team

Et økende antall barn og unge behandles for tvangslidelser i ulik grad. Bråten behandlingssenter på Skjetten har gjennom sitt OCD-team behandlet over 100 ungdom så langt i år, blant annet med eksponeringsterapi. De fleste blir helt kvitt problematikken.

Et portrettbilde av to smilene mennesker. En mann og en dame.

Psykologspesialistene Anders Brosstad og Ragnhild Utgarden ved Bråten behandlingssenter.

Tvangslidelser (OCD) er en lidelse som kjennetegnes av tilbakevendende uønskede tvangstanker eller tvangshandlinger.

– OCD tar mye livskvalitet fra pasientene. Mange opplever å miste kontroll over sitt eget liv, og det setter begrensninger for hva de kan være med på, hva de bruker fritiden sin på og hvor «til stede» de får til å være når de først er med, sier psykologspesialist, Anders Brosstad ved Bråten behandlingssenter. 

Brosstad er koordinator for OCD-teamet på Bråten behandlingssenter, som gir tilbud om behandling for tvangslidelse (OCD) for barn fra 0 – 17 år. 

– Våre pasienter er i all hovedsak helt vanlige barn og ungdom, som har vært så uheldige å få OCD, sier han. 

Teamet ble etablert i 2013 og de behandler OCD med eksponeringsterapi. Det vil si at de oppsøker situasjoner som fremkaller pasientens tvangstanker og angst, samtidig som pasienten avstår fra å gjøre tvangshandlinger eller annen atferd som fjerner angsten der og da. 

– På den måten lærer de seg å tåle tilstedeværelse av angst og tvangstanker på en ny og mer hensiktsmessig måte, forteller Brosstad. 

En barnetegning med teksten

På veggene henger det flere tegninger som pasienter har tegnet.

Gode prognoser

OCD-teamet lærer barna og ungdommene en ny måte å møte ubehagelige tanker og følelser på, slik at de kan ta tilbake kontrollen over eget liv.

– Behandlingen gir svært gode resultater, så det er kjempeviktig at dette tilbudet eksisterer, sier Brosstad. 

Behandlingen begynner med at teamet gir en grundig presentasjon og innføring i hvordan OCD og angst fungerer, og hvordan pasienten kan bruke eksponering til å ta tilbake kontroll over livet sitt. 

– De aller fleste syns undervisningen gir god mening, og blir med på å forsøke eksponeringsterapi.

Når pasienten har tatt valget om å teste ut eksponering kan behandlingen gå veldig fort.

– For ungdom over 13 år har vi et intensivt behandlingstilbud som går over kun fire dager. Hvis de har bestemt seg for å virkelig «hoppe i det» kan man bli kvitt problematikken helt på disse fire dagene, sier Brosstad. 

En mann med mørkt hår sitter i et rom med en sofa, to stoler og barneleker på bordet.

Psykologspesialist Anders Brosstad i ett av Bråtens mange behandlingsrom.

​​Forskning viser at 70 prosent kan bli kvitt problematikken helt og at effekten opprettholdes over tid. Opp mot 90 prosent har positiv endring av behandlingen. 

Henvisning til programmet skjer gjennom sekundærhenvisning, som vil si at fastlege ber om utredning hos BUP, og BUP avgjør om pasienten bør henvises videre til OCD-teamet. 

​​​Hva er egentlig OCD? 

​OCD står for "Obsessive Compulsive disorder" som er den engelske betegnelsen for tvangslidelse. Tilstanden er en angstlidelse som kjennetegnes av to ting; tvangstanker, som er plagsomme tanker eller angst-relatert ubehag som kommer igjen og igjen. Og tvangshandlinger, som er gjentagende handlinger man føler man «må gjøre», selv om man samtidig innser at det tar unødvendig eller unormalt mye tid.

​ Et typisk eksempel kan være at man får en tvangstanke om «hva hvis huset brenner ned mens jeg sover?». Da «må» vedkommende gjøre tvangshandlinger i form av å gå en runde gjennom hele huset for å sjekke at alle elektriske apparater er slått av og stikkontakter er tatt ut. Kanskje må «runden» også gjøres flere ganger før man føler seg sikker nok til å legge seg, forklarer Brosstad. 

Handlingene gjøres fordi det føles som de reduserer sjansen for at noe farlig eller uønsket skal skje, eller for å redusere tilstedeværelsen av plagsomme tanker eller angst og ubehag.

 For en som har OCD oppleves tilstanden veldig plagsom. De aller fleste har mye forståelse for at det de holder på med er ulogisk og unødvendig, men de klarer likevel ikke å komme ut av mønsteret de er inne i på egen hånd. Og det er nettopp der vi kan hjelpe, sier Brosstad.

 

Et lite team
Siden oppstarten har OCD-teamet opplevd stadig økning i antall henvisninger, og de siste årene har det vært i underkant av 100 henvisninger i året. I begynnelsen var teamet fordelt på fire 50 prosent stillinger, men i takt med det økende behovet er det nå fem 100 prosent stillinger.

 Vi kommer for første gang til å passere 100 henvisninger i år, sier Brosstad. 

I tillegg til å tilby behandling på Bråten behandlingssenter er teamet ambulant, og kan reise hjem til pasienten ved behov. 

Et gult, lite bygg med en etasje, og grønn plen rundt.

Bråten behandlingssenter.

​Ønsker du å vite mer finner du informasjon i lenken under:


​​​​​