HELSENORGE

Verktøy for å kartlegge tolkebehov for ukrainske pasienter

For å kunne avklare ukrainske pasienters språk og behov for tolk, er det utarbeidet et kartleggingsverktøy på ukrainsk og russisk. 

ukraina


Av flyktninger som kommer fra Ukraina, har mange ukrainsk som morsmål, mens andre har russisk som morsmål. Noen behersker begge språk. En del av den unge befolkningen snakker engelsk, men sekundære språk kan svikte i en krisesituasjon.

Fagspråk, som brukes på sykehus, er dessuten annerledes enn dagligtale. Blant de som nå flykter fra Ukraina, kan det også være personer som opprinnelig er fra andre land og ikke behersker ukrainsk eller russisk.

Det er derfor viktig å kartlegge pa​sientens språkbehov. 

Har pasienten behov for tolk? Hvilke språk behersker pasienten, og hvilket språk foretrekker personen? Ved Ahus er det laget et enkelt kartleggingsverktøy som kan hjelpe helsepersonell med å kartlegge pasientens språkbehov på ukrainsk og russisk. 

kartleggingsverktøy ukrainsk

Klikk her for å åpne kartleggingsverktøyet (pdf)

Kartleggingsverktøyet er utarbeidet av Avdeling samhandling og helsefremming ved Akershus universitetssykehus i samarbeid med Tolkenett.