HELSENORGE

Viktig at barn med nyoppdaget diabetes kommer til behandling i tide

På Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus har vi under koronapandemien sett at flere barn og unge med nyoppdaget diabetes har kommet sent inn til sykehuset for diagnostikk og behandling, og er sykere enn vanlig ved denne diagnosen.

Hovedinngang BUK

​De siste månedene har Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus (Ahus) hatt flere barn med diagnosen diabetes type 1, innlagt med syreforgiftning. Det er en alvorlig tilstand som kan være livstruende. Vi er bekymret for at flere av disse ikke har blitt henvist til livsviktig behandling i tide. Familiene forteller om kontakt med primærhelsetjenesten, fastleger og legevakt, hvor barna ikke har blitt tatt inn for undersøkelse eller de har fått time framover i tid. 

Vi har også opplevd feildiagnostisering. Alvorlig syreforgiftning kan gi magesmerter, oppkast og rask pust. Under koronapandemien har disse symptomene blitt forvekslet med symptomer på virusinfeksjoner, og noen har fått beskjed om at de ikke kan møte for undersøkelse på grunn av smittefare eller blitt bedt om å være hjemme i karantene.  Noen av barna har blitt behandlet med astmamedisiner eller fått diagnosen omgangssyke.

Viktig å fange opp symptomene tidlig

Det er svært viktig at alle som jobber som jobber i primærhelsetjenesten, som fastleger og legevakter, samt pårørende, er klar over symptomene. Det er viktig å fange dem opp tidlig, for å unngå alvorlig sykdom og å sørge for at barna får livsviktig behandling i tide.

Hovedsymptomene på diabetes type 1 kan være til stede i noen uker før barna blir alvorlig syke. Nå under koronapandemien er det særlig viktig å kjenne til symptomer på syreforgiftning ved diabetes og skille disse fra en virusinfeksjon. Alle barn og ungdom med mistanke om diabetes type 1 skal legges inn akutt for oppstart av behandling med insulin.

Symptomer som må vurderes nøye

De vanligste symptomene er tørste og hyppig vannlatning, også på natten. Etter hvert er barna uttalt slappe og mange går ned i vekt. Det er viktig rutinemessig å spørre om symptomer som tørste og vannlatning. Måling av blodsukker er en enkel og billig undersøkelse som man bør ha lav terskel for å utføre ved legevakter og hos fastlegene. Alvorlig syreforgiftning kan gi magesmerter, oppkast og rask pust.