HELSENORGE

Kunstutvalget

Akershus universitetssykehus eier og disponerer mange kunstverk og utsmykninger og forvalter en stor kunstsamling. Kunstutvalget forvalter og fornyer denne kunsten, som er viktig og til glede for våre pasienter og pårørende, samt for alle ansatte.

Kunstutvalget har fire møter i året med enkelte arbeidsmøter etter behov.         

Alle henvendelser om kunstgaver til helseforetaket rettes til Kunstutvalget og gaver behandles i samsvar med gjeldende fullmakter og retningslinjer om gaver til helseforetakene, stiftelser og legater.

Har du spørsmål om kunst kan du ta kontakt med utvalgets leder, Tone Joranger, på e-post: postmottak@ahus.no​. Merk e-posten "Kunstutvalget". 
Fant du det du lette etter?