Ledelsen ved Akershus universitetssykehus

Administrerende direktør

Øystein Mæland

Viseadministrerende direktør

Tone Ikdahl

Klinikkledelse

Kirurgisk divisjon
Ivar Thor Jonsson
direktør

Ortopedisk klinikk
Inge Skråmm
direktør

Kvinneklinikken
Pernille Schjønsby
direktør

Medisinsk divisjon
Anita Schumacher
direktør

Divisjon for diagnostikk og teknologi
Janne Pedersen
direktør

Barne- og ungdomsklinikken
Erik Borge Skei
direktør

Divisjon for psykisk helsevern
Øystein Kjos
direktør

Divisjon Facilities Management
Morten Løkken Bendiksen
direktør

Stabsledelse

Enhet for økonomi og finans
Jørn Arthur Limi
direktør
Tlf: 901 53 116

Enhet for human resources (HR)
Jan Inge Pettersen
direktør
Tlf: 952 07 406

Enhet for kommunikasjon
Dagfinn Aanonsen
direktør
Tlf: 951 28 840

Enhet for medisin og helsefag
Pål Wiik
direktør

Universitetet i Oslo Campus Ahus
Tom Øresland
leder​

Kontaktinformasjon

Administrerende direktørs forværelse: 67 96 06 60