Ledelsen ved Akershus universitetssykehus

Administrerende direktør

Øystein Mæland

Viseadministrerende direktør

Jørn A. Limi
konstituert

Klinikkledelse

Kirurgisk divisjon

Ivar Thor Jonsson
direktør

Ortopedisk klinikk

Inge Skråmm
direktør

Kvinneklinikken

Pernille Schjønsby
direktør

Medisinsk divisjon

Anita Schumacher
direktør

Divisjon for diagnostikk og teknologi

Janne Pedersen
direktør

Barne- og ungdomsklinikken

Erik Borge Skei
direktør

Divisjon for psykisk helsevern

Øystein Kjos
direktør

Divisjon Facilities Management

Morten Løkken Bendiksen
direktør

Stabsledelse

Enhet for økonomi og finans

Kari Fjelldal
konstituert direktør

Enhet for human resources (HR)

Jan Inge Pettersen
direktør
Tlf: 952 07 406

Enhet for kommunikasjon

Dagfinn Aanonsen
direktør
Tlf: 951 28 840

Enhet for medisin og helsefag

Pål Wiik
direktør

Universitetet i Oslo Campus Ahus

Pål Gulbrandsen
leder​

Kontaktinformasjon

Administrerende direktørs forværelse: 67 96 06 60

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.