HELSENORGE

Ledelsen ved Akershus universitetssykehus

Administrerende direktør

Øystein Mæland

Viseadministrerende direktør

Jørn A. Limi

Klinikkledelse

Kirurgisk divisjon

Anne Karin Lindahl
direktør

Ortopedisk klinikk

Inge Skråmm
direktør

Kvinneklinikken

Pernille Schjønsby
direktør

Medisinsk divisjon

Erik Borge Skei
direktør

Divisjon for diagnostikk og teknologi

Janne Pedersen
direktør

Barne- og ungdomsklinikken

Kirsten Haugland
direktør

Divisjon for psykisk helsevern

Øystein Kjos
direktør

Kongsvinger sykehus
Mette Andersen
konstituert direktør

Divisjon Facilities Management

Morten Løkken Bendiksen
direktør

Stabsledelse

Enhet for økonomi og finans

Kari Fjelldal
direktør

Enhet for human resources (HR)

Jan Inge Pettersen
direktør
Telefon: 952 07 406

Enhet for kommunikasjon

Dagfinn Aanonsen
direktør
Telefon: 951 28 840

Enhet for medisin og helsefag

Pål Wiik
direktør

Forskning og innovasjon

Helge Røsjø
direktør
Telefon: 915 56 864

Universitetet i Oslo Campus Ahus

Torbjørn Omland
leder​

Kontaktinformasjon

Administrerende direktørs forværelse: 67 96 06 60

Fant du det du lette etter?