HELSENORGE
Helsepersonell kledd i grønn uniform smiler.

Utdanningsstillinger hos Akershus universitetssykehus

Er du vår nye spesialsykepleier? 

Akershus universitetssykehus har flere utdanningsstillinger for sykepleiere som ønsker å videreutdanne seg. 

Utdanning og kompetanseutvikling for egne ansatte er viktig for å sikre kvalitet og behov for spesialkompetanse i pasientbehandlingen. Som et bidrag til å rekruttere spesialsykepleiere tilbyr Akershus universitetssykehus (Ahus) utdanningsstillinger til sykepleiere som ønsker å videreutdanne seg.

Utdanninger med oppstart august 2023

I listen under ser du utdanninger ved OsloMet, Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), VID Oslo og NTNU Gjøvik som du kan søke utdanningsstilling for å gjennomføre.

Søknadsfrist til studiene


OsloMET
​LDH
​VID

NTNU

​Anestesisykepleie
​1. mars
​15. april
​Intensivsykepleie
​1.mars
​1. mars


​15. april
​Operasjonssykepleie
​1. mars
​1. mars

​15. april
​Barnesykepleie
​1. mars
​Akuttsykepleie
​1. mars
​Kreftsykepleie
​1. mars


​15. april
​Jordmor
​1. mars


​​

​Utdanningsstillingene gjelder for den første delen av studiet. Det tilsvarer den tidligere videreutdanningen i sykepleie på 90 studiepoeng (1,5 år). Antall utdanningsstillinger opplyses i annonsene. ​

Du kan ta påbygg til master, men det gis ikke utdanningsstilling til dette. Dersom du ønsker påby​gg til master må det avklares og avtales med arbeidsstedet på Ahus i bindingstiden. Unntaket er jordmorstillinger, hvor 120 studiepoeng er avklart med klinikken i forkant. ​Hvor finner jeg utdanningsstillingene? 

Vi lyser ut utdanningsstillingene på ahus.no og i sykehusets rekrutteringsportal, Webcruiter​

Hvordan søker jeg utdanningsstilling? 

Det første du må gjøre er å søke studieplass på videreutdanningen du ønsker. Frister for studiestedene finner du i tabellen over og på studiestedenes hjemmesider. Se også studiestedenes hjemmesider for mer informasjon om studiet du er interessert i. 

Deretter må du søke på utdanningsstillingen. Søknadsfrister for utdanningsstillingene ved Ahus opplyses i annonsene i Webcruiter. Her finner du også viktig informasjon om dokumentasjon som skal inkluderes i søknaden. Her må du blant annet legge ved bekreftelse på at du har søkt studieplass.

Vi vurderer søknader om utdanningsstillinger fortløpende, men tilbudet kommer ikke før vi mottar bekreftelse på studieplass. ​

Lønn i en utdanningsstilling​

På Akershus universitetssykehus gir vi 100 prosent tarifflønn mot arbeidsplikt og bindingstid. 

Mer informasjon finner du i utlysningene for de ulike utdanningsstillingene. 

Lurer du på noe? 

Ta kontakt med Ann-Helen Haugen

Telefon: 920 12 805
Fant du det du lette etter?