HELSENORGE

Nyansatt på Ahus

Velkommen til oss i Akershus universitetssykehus! Som ansatt i Ahus er du en viktig brikke i et stort puslespill og sammen er vi "menneskelig nær, faglig sterk". Vi er glade for å ha deg med på laget og på denne siden har vi samlet informasjon til deg som nylig har fått jobb på Ahus, som det er fint å kjenne til før du har din første arbeidsdag.

​Før du begynner å jobbe hos oss må du:

Signere arbeidskontrakt

Når du har får tilbud om jobb hos oss får du en arbeidskontrakt til signering. Hvis du ikke finner denne i e-posten vi har sendt deg kan du logge deg inn på: https://signering.posten.no/​

Husk at du må signere to ganger, både på kontrakten og på vedleggene. 

Fylle ut helseskjema

​​Du får tilsendt en del skjemaer når du takker ja til jobb på Ahus. Blant disse er et helseskjema som må fylles ut og returneres. ​

​​​Søke politiattest - dersom det er krevet

For stillinger som krever politiattest skal du benytte din signerte arbeidskontrakt eller rammeavtale til søknad om politiattest på politiet.noDet er oppgitt i utlysningsteksten om det er krav til politiattest i stillingen du skal begynne i. Husk at politiet kan ha lang saksbehandlingstid slik at det er fornuftig å søke med en gang du har signert arbeidsavtalen med oss. 

Politiet sender deg politiattesten elektronisk og du sender eller leverer den til din nærmeste leder.

Politiattesten må fremlegges før du begynner i stillingen, og kan ikke være eldre enn tre måneder ved tiltredelse.

​Levere skjema for utenlandske arbeidstakere - A1-skjema

Utenlandske arbeidstakere må ha gyldig oppholdstillatelse for hele arbeidsforholdet. Er du nyansatt utenlandsk arbeidstaker (gjelder ikke studenter) og er medlem av folketrygden i eget hjemland, må du levere A1-skjema fra trygdekontoret i ditt hjemland. Dersom du ikke er medlem av folketrygden i eget hjemland, må du gi skriftlig tilbakemelding om dette til Sykehuspartner.

Skattekort og D-nummer fås hos Skatteetaten: Servicesenter for utenlandske arbeidstakere - (Skatteetaten.no)
Du finner mer informasjon hos UDI: Innvandring til Norge (udi.no).

​ 

​​Viktig informasjon til nyansatte

​​Personalhåndboka

​I personalhåndboka finner du retningslinjer du må forholde deg til som ansatt på Ahus, samt andre styrende dokumenter. Disse er til for at både du og lederen din vet hva som føringene for ditt ansattforhold. Det er for eksempel rettigheter og plikter dersom du blir syk, eller arbeidstid i stillingen du er ansatt i. Personalhåndboken er organisert i ulike kategorier for at du lettere skal finne det du leter etter. Personalhåndboka er tilgjengelig fra privat data.

Personalhåndboka - Ahus​

Lønnsansiennitet

Lønnsansiennitet som nyansatt: 

 • Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år.
 • All offentlig og privat tjeneste i fastlønnet stilling (deltid/heltid) etter fylte 18 år godskrives uavhengig av stillingsandel, men kun når det dokumenteres at man har arbeidet mer enn 14 timer per uke. Under dette timeantallet så blir det beregnet ut i fra faktisk arbeidet tid.
 • Arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid godskrives med tilsammen inntil 3 år.
 • Ansiennitetsdato fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.
 • Det gis ikke lønnsansiennitet for flere arbeidsforhold i samme tidsrom.
 • Det gis ansiennitet for dokumentert enkeltmannsforetak (med krav til dokumentasjon). 
Arbeid som ønskes godskrevet, må dokumenteres med attester. En fullgod attest er signert, datert, stemplet samt inneholder:

 • ansettelsesperiode (fra- og til dato)
 • atillingsprosent og stillingstype
 • for ekstrahjelp/tilkallingsvikar må timeantall i tillegg være spesifisert
 • bekreftelse for utført militærtjeneste / siviltjeneste - tjenestebevis, ikke minirulleblad
 • fødselsattest for barn eller annen offentlig dokumentasjon ved omsorgsarbeid
 • selvstendig næringsdrivende må dokumentere med gyldig utskrift fra Brønnøysundregisteret og dokumentere at virksomheten har vært i drift (selvangivelse fra årene virksomheten var i drift)

For studenter

For studenter tilsatt i timelønnet stilling vil lønnsfastsettelse kun gjøres ut fra studieprogresjon. Dokumentasjon på studieprogresjon må sendes HR. For sykepleierstudenter ansatt i fastlønnet stilling (fast eller midlertidig) vil lønnsfastsettelse gjøres både på bakgrunn av studieprogresjon og lønnsansiennitet. Dokumentasjon på studieprogresjon og attester som skal brukes for å beregne lønnsansiennitet må sendes til HR på e-post: HR@ahus.no.

​​Opplæring

Det meste av opplæringen din foregår i avdelingen når du starter. I tillegg skal alle nyansatte gjennomføre sentral opplæring med en (eller to) kompetanseplaner. Kompetanseplanene ligger i Kompetanseportalen og består av flere filmer, e-læringskurs, dokumenter, samt noen fysiske kurs om for eksempel kliniske systemer, med mer. 

Du kan få tilgang tilKompetanseportalen opptil 30 dager før du starter i jobben din hos oss. 

Pålogging 

Du logger deg inn i Kompetanseportalen via ID-porten ​på lenken under. Du får tilsendt brukernavn i forkant.​Praktisk informasjon​

Parkering for ansatte

Ansatte kan parkere på følgende områder:

 • parkeringshuset plan 2, 3 og 4 
 • Skogen og grusplass vis a vis parkeringshuset 
 • Breddejordet sør-øst for sykehuset ved gamleveien 
 • på oversiden av voksenhabilitering 
 • Kortenden av parkeringshuset 
Merk at du må ha gyldig ID-kort for å komme inn i parkeringshuset, samt parkeringskort for ansatte tilgjengelig. Mer informasjon om parkering for ansatte finner du på intranett.

Garderobe

Du vil få tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldende retningslinje ved sykehuset dersom dette er aktuelt. Garderobe og ytterligere informasjon vil du få av din nærmeste leder.

ID-kort

Første arbeidsdag tar du med personlig legitimasjon i forbindelse med ID-kortfotografering. 

Husk: kortet skal bæres til enhver tid. Kortet er personlig og skal aldri lånes bort.

Tilganger

Dersom du skal ha tilgang til PC, ta kontakt med Sykehuspartner. Du må oppgi brukernavn og personnummer. Brukernavnet ditt finner du i velkomstbrevet du mottok fra HR og personal, eventuelt ta kontakt med din nærmeste leder.

Finn frem

Ahus er et stort foretak, med flere sykehus og andre bygg utenfor sykehusområdene våre. Alle sider om avdelinger, steder eller behandlinger har et avsnitt med "Praktisk informasjon".​

Avdelinger på Ahus

Oversiktskart Nordbyhagen


Fant du det du lette etter?