Berit Langset, styremedlem

Berit er intensivsykepleier og klinisk spesialist i intensivsykepleie. Hun har bred erfaring fra foretaket, hvor hun har erfaring både fra somatikk og psykisk helsevern.

Berit har erfaring fra arbeid på sengepost, poliklinikk og ulike spesialavdelinger på Ahus. hun har som ansatt mye erfaring fra ulike omstillinger, være seg nedleggelse av og starte opp ny virksomhet. De siste årene har Berit fungert som hovedtillitsvalgte og er i dag foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Ahus.

Fant du det du lette etter?