Cathrine Strand Aaland, styremedlem

Styremedlem, valgt av og blant de ansatte.