HELSENORGE

Cathrine Strand Aaland, styremedlem

Cathrine Strand Aaland valgt av og blant de ansatte som styremedlem.

Aaland er utdannet hjelpepleier og har jobbet med eldreomsorg i kommune, samt helse- og turistbransjen i Spania.  Hun jobber i dag på alderspsykiatrisk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus), og sitter som Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet på Ahus.