Cathrine Strand Aaland, styremedlem

Cathrine Strand Aaland er styremedlem, valgt av og blant de ansatte. Cathrine er utdannet Hjelpepleier og startet karrieren i kommunen innen eldreomsorg, før hun reiste utenlands og jobbet innen helse og turist bransjen i Spania.

Etter Cathrine kom tilbake til Norge, har hun jobbet på alders psykiatrisk avdeling på Akershus universitetssykehus, og hun sitter som Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet på Ahus.