Hanne Tangen Nilsen, styremedlem

Hanne Tangen Nilsen er sikkerhetsdirektør i Telenor Norge AS, med ansvar som også omfatter personvern og risikostyring.

Hanne Tangen Nilsen (Styremedlem)

Hanne Tangen Nilsen (Styremedlem)

Hanne har tidligere hatt ulike lederstillinger innen salg, marked, IT og teknologi i samme selskap.