HELSENORGE

Ståle Ørstavik Clementsen, styremedlem

Ståle Clementsen er valgt av og blant de ansatte som styremedlem.

Clemetsen er spesialist i ortopedisk kirurgi, og er overlege på Ortopedisk klinikk. Der har han vært ansatt siden han startet turnustjenesten i 2004. I denne perioden har han hatt forskjellige tillitsverv og han har siden 2016 vært foretakstillitsvalgt for overlegeforeningen.