Ståle Ørstavik Clementsen, styremedlem

Ståle Clementsen er styremedlem, valgt av og blant de ansatte. Ståle er spesialist i ortopedisk kirurgi, og er overlege på Ortopedisk klinikk. Han startet turnustjenesten der i 2004 og har vært ansatt siden.

Clementsen har hatt forskjellige tillitsverv i denne perioden, og har siden 2016 vært foretakstillitsvalgt for overlegeforeningen.