Stener Kvinnsland, styreleder

Stener Kvinnsland har bred ledererfaring, og var direktør for Helse Bergen i perioden 2006-2015. Han har også hatt flere styrelederverv, blant annet i Stavanger universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

 

Stener Kvinnsland (Styreleder)

Stener Kvinnsland (Styreleder)

I perioden 2015-2016 ledet han utredningen av ny eierstruktur for spesialisthelsetjenesten i det såkalte Kvinnsland-utvalget.

 

Stener Kvinnsland er spesialist i onkologi, og har hatt sentrale posisjoner innen kreftbehandling både på St. Olavs hospital og Haukeland universitetssykehus, og ble i 2000 generalsekretær i den internasjonale kreftunion UICC. Han var professor ved NTNU fra 1987 til 1991, og ved Universitetet i Oslo i perioden 1996-2000.

Kvinnsland ble i mars 2017 utnevnt til kommandør av St. Olavs orden for sin fremragende pionerinnsats innen medisin og helseledelse.