Om PHN

Senter for psykisk helsevern Nordbyhagen er en utvidelse av den eksisterende sykehusstrukturen på Nordbyhagen. De nye og utvidede byggene skal etter planen stå klar for å ta imot nye pasienter i løpet av 2026.

​Status

Prosjektet er i forprosjektfasen hvor konseptet skal videreutvikles, og planlegges for gjennomføring. Det innebærer at bygget skal tegnes ut på et mer detaljert nivå, og beslutninger om løsningsprinsipper skal tas, slik at det best dekker behovet som er beskrevet.

Det skal videre utarbeides en plan for gjennomføring av byggeprosjektet, inkludert en detaljert kalkyle. I denne fasen er det omfattende medvirkningsprosesser. Byggeprosjektet har behov for informasjon fra ansatte og brukere av nye bygg, og alle innspill er viktig informasjon for prosjektet.

Delprosjekt

Prosjektet skal samle sykehusbasert psykiatri på Nordbyhagen, og består av følgende delprosjekter:

  • Tilbygg for voksenpsykiatri (VOP), med 50 nye døgnbehandlingsplasser for voksne, i tillegg til de 73 som eksiterer i dag, i et nytt senterbygg.
  • Samling av Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter i et Barne- og ungdomspsykiatrisk dag- og døgnsenter (BUP) med nybygg.
  • Parkeringsanlegg.​
  • Ombygging av nåværende bygningsmasse, for å ivareta flytting av alderspsykiatri i 2031 samt nødvendige tilkoblinger mellom nye og eksisterende psykiatribygg– ca 1.300 kvadratmeter, hvorav 800 m2 utgjør ombygging alderspsykiatri. 
Delprosjekt VOP og BUP gjennomføres som en del av den kontrakt som er inngått med Skanska Norge AS.

Styringsrammen er 815 millioner kroner (2020).

Byggets innhold

Det er ønskelig at pasientene skal være så aktive som mulig i egen behandling og nyte så stor frihet som mulig, innenfor de behandlingsmessige rammene. Det blir også lagt til rette for ulike arenaer for samhandling med pårørende, øvrig nettverk og kommunale tjenester, treningsrom og gymsal, artriumshager og takhager. Bygget er planlagt å huse en pasientrestaurant og ansatte skal bruke arbeidstøy på linje som i somatikken.


Fant du det du lette etter?