Papirutskrift av infeksjonsimmunologiske prøvesvar ved svangerskapsprøver er avviklet

Vi minner om at papirutskrift av prøvesvarene ved svangerskapsprøver er avviklet for rekvirenter som mottar elektroniske prøvesvar.

For alle svangerskapsprøver som sendes til Akershus universitetssykehus HF, blir prøvesvarene lagret i sykehusets pasientjournalsystem. Disse vil dermed være tilgjengelige for fødeavdelingen ved innleggelse.

Svangerskapsmappen med helsekort bør inneholde en utskrift av svangerskapsprøver, da fødsel ikke nødvendigvis foregår ved Ahus.
Denne kan rekvirenten skrive ut fra eget journalsystem.

Svar på blodtypeserologiske svangerskapsanalyser sendes fremdeles ut på papir.

 

Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten Elvsaas
Rådgiver for primærhelsetjenesten, laboratoriene
Telefon 67 96 94 57