Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og for å bidra til å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen. Sykehuset tilbyr tilrettelagt kurs og opplæring for pasienter og pårørende innenfor flere diagnosegrupper.

Opplæring av pasienter og pårørende er lovfestet som en av sykehusenes fire oppgaver i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Lærings- og mestringssenter

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.

LMS arbeider for at pasienter og pårørende skal få økt kunnskap og bedre ferdigheter for å kunne mestre langvarig sykdom og helseutfordringer. Lærings- og mestringstilbudene utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Arbeidsområder:

 • diagnosespesifikke kurs for pasienter og pårørende
 • tilrettelagt informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og helsepersonell
 • lærings- og mestringstilbud inn i helhetlige pasientforløp
 • helsefremmende og forebyggende arbeid
 • pedagogiske verktøy for helsepersonell
Kontaktinformasjon

Hva er lærings- og mestringstilbud?

Lærings- og mestringstjenester skal legge til rette for at pasienter tilegner seg kunnskap som grunnlag for å kunne ta beslutninger om egen helse, og ferdigheter til å mestre hverdagen med sykdom eller funksjonsnedsettelse.

For å få bedre egenmestring, organiseres tverrfaglige opplæringstilbud for pasienter og pårørende. Lærings- og mestringstilbudene er hovedsakelig gruppebaserte, for eksempel: kurs, temamøter, fagdager, med mer. Lurer du på om det finnes et kurs for din sykdom eller skade, kan du se på behandlingssidene eller ta kontakt med din behandler for å høre mer om tilbudet.

Pasienter og pårørende deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene. Fagpersoner, pasienter og pårørende har alle viktig kompetanse og kunnskap som til sammen gir det beste behandlingstilbudet og sikrer en pasientsentrert helsetjeneste.

Helsepersonells evne til å formidle kunnskap, veilede og dele erfaringer, kan være avgjørende. Lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten tilbyr derfor kurs for helsepersonell for å bygge opp den helsepedagogiske kompetansen.

E-læringskurs

Anal inkontinens for pasienter

Anal inkontinens for leger

Avspenningstrening

Bedre søvn (Søvnskole)

Bekkenbunnstrening

KOLS

Lavt stoffskifte

KURS OG AKTIVITETER

 • Torsdag 08.11.
  Rådslag om medvirkning i psykisk helsevern

  Divisjon psykisk helse på Ahus inviterer pasienter og pårørende til rådslag og dialog om muligheter for bruker- og pårørendemedvirkning i psykisk helsevern. Ledergruppen kommer, kommer du?

 • Onsdag 14.11.
  Brystkreftkurs

  Er du operert, eller skal du opereres for brystkreft? Vi arrangerer kurs som hjelper deg med å mestre hverdagen, og bedre forstå og kontrollere egen situasjon.

 • Torsdag 22.11.
  Mestringskurs for deg som har stomi

  Vi arrangerer mestringskurs for deg med stomi. Kurset vil hjelpe deg med å mestre hverdagen, bedre forstå og kontrollere egen situasjon.

 • Slagskolen

  Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum åtte uker siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering.

 • Nyrekurs

  Nyrekurset er et undervisnings- og informasjonstilbud til deg med kronisk nyresvikt. Du får økt kunnskap om hva du kan gjøre for å bremse utvikling og forebygge komplikasjonene.

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs

  E-læringskurset vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har om avføringslekkasje. Du vil også stille bedre forberedt før en samtale med lege eller spesialist.

 • Bekkenbunnstrening, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset lærer du å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er viktig å trene denne muskelgruppen ved både urin-, luft- og avføringslekkasje.

 • Pårørendegruppe for rusproblematikk

  Dette er et samtaletilbud for pårørende til en med rusproblematikk. Her møtes en gruppe på 5-8 personer for å dele egne erfaringer.

 • Nyreskole

  Nyreskole er et undervisningstilbud til pasienter med nyresvikt og deres pårørende.

 • Avføringslekkasje, mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Sakral nervemodulering, mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse. Behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter øke evnen til mestring.

 • Tømmingnsproblemer, mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Smertefull blære syndrom (BPS/IC), mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Multippel Sclerose (MS) kurs

  Kurset er for deg som har diagnosen Multippel Sclerose (MS). Kurset skal gi deg gi deg bedre forståelse av utfordringene i hverdagen, og hvordan du kan mestre de på en god måte.

 • Prostatakreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Tarmkreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Hjerteskolen

  Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud til hjertepasienter som har vært innlagt ved Akershus universitetssykehus og deres pårørende. Skolen legger vekt på tverrfaglig informasjon, samtale og tilpasset trening.

 • Blærekreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.

 • Sorggrupper for voksne

  Sorggrupper er både en møteplass for mennesker som har opplevd samme type tap og en arena for faglig støtte i sorgen.

 • Å leve med kreftsykdom

  Dette kurset passer for deg som har eller har hatt en kreftdiagnose, og for din nærmeste pårørende. Vi gjennomgår temaer som hjelper deg med å mestre, forstå og kontrollere din hverdag.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.