Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og for å bidra til å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen. Sykehuset tilbyr tilrettelagt kurs og opplæring for pasienter og pårørende innenfor flere diagnosegrupper.

Opplæring av pasienter og pårørende er lovfestet som en av sykehusenes fire oppgaver i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Lærings- og mestringssenter

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.

LMS arbeider for at pasienter og pårørende skal få økt kunnskap og bedre ferdigheter for å kunne mestre langvarig sykdom og helseutfordringer. Lærings- og mestringstilbudene utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Arbeidsområder:

 • diagnosespesifikke kurs for pasienter og pårørende
 • tilrettelagt informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og helsepersonell
 • lærings- og mestringstilbud inn i helhetlige pasientforløp
 • helsefremmende og forebyggende arbeid
 • pedagogiske verktøy for helsepersonell
Kontaktinformasjon

Hva er lærings- og mestringstilbud?

Lærings- og mestringstjenester skal legge til rette for at pasienter tilegner seg kunnskap som grunnlag for å kunne ta beslutninger om egen helse, og ferdigheter til å mestre hverdagen med sykdom eller funksjonsnedsettelse.

For å få bedre egenmestring, organiseres tverrfaglige opplæringstilbud for pasienter og pårørende. Lærings- og mestringstilbudene er hovedsakelig gruppebaserte, for eksempel: kurs, temamøter, fagdager, med mer. Lurer du på om det finnes et kurs for din sykdom eller skade, kan du se på behandlingssidene eller ta kontakt med din behandler for å høre mer om tilbudet.

Pasienter og pårørende deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene. Fagpersoner, pasienter og pårørende har alle viktig kompetanse og kunnskap som til sammen gir det beste behandlingstilbudet og sikrer en pasientsentrert helsetjeneste.

Helsepersonells evne til å formidle kunnskap, veilede og dele erfaringer, kan være avgjørende. Lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten tilbyr derfor kurs for helsepersonell for å bygge opp den helsepedagogiske kompetansen.

E-læringskurs

Avføringslekkasje for pasienter (ekstern lenke)

Avføringslekkasje for leger (ekstern lenke)

Avspenningstrening (ekstern lenke)

Bedre søvn (Søvnskole) (ekstern lenke)

Bekkenbunnstrening (ekstern lenke)

KOLS (ekstern lenke)

Lavt stoffskifte (ekstern lenke)

KURS OG AKTIVITETER

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs

  E-læringskurset vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har om avføringslekkasje. Du vil også stille bedre forberedt før en samtale med lege eller spesialist.

 • Avføringslekkasje, mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Bekkenbunnstrening, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset lærer du å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er viktig å trene denne muskelgruppen ved både urin-, luft- og avføringslekkasje.

 • Blærekreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.

 • Fødselsforberedende kurs

  Vi arrangerer 1-dags fødselsforberedende kurs for blivende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.

 • Hjerteskolen

  Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud til hjertepasienter som har vært innlagt ved Akershus universitetssykehus og deres pårørende. Skolen legger vekt på tverrfaglig informasjon, samtale og tilpasset trening.

 • Multippel Sclerose (MS) kurs

  Kurset er for deg som har diagnosen Multippel Sclerose (MS). Kurset skal gi deg gi deg bedre forståelse av utfordringene i hverdagen, og hvordan du kan mestre de på en god måte.

 • Nyrekurs

  Nyrekurset er et undervisnings- og informasjonstilbud til deg med kronisk nyresvikt. Du får økt kunnskap om hva du kan gjøre for å bremse utvikling og forebygge komplikasjonene.

 • Prostatakreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Pårørendegruppe for rusproblematikk

  Dette er et samtaletilbud for pårørende til en med rusproblematikk. Her møtes en gruppe på 5-8 personer for å dele egne erfaringer.

 • Slagskolen

  Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum åtte uker siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering.

 • Smertefull blære syndrom (BPS/IC), mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Tarmkreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Fant du det du lette etter?