HELSENORGE

Koronainformasjon

Etter lang tid med restriksjoner går Akershus universitetssykehus tilbake til ordinære besøkstider og smittevernprosedyrer. 

Informasjon til pasienter og besøkende

​Besøk

Besøksrestriksjonene som ble innført grunnet koronapandemien er avviklet. Pasienter i sykehus er en sårbar gruppe og vi skal derfor som besøkende og ansatte ta ekstra hensyn når vi kommer til Ahus også utenom en pandemi. 

Generelle besøksregler

 • Mandag - fredag: kl. 18:00 - 19:00.
 • Lørdag, søndag eller helligdag: kl. 14:00 - 15:00.
 • Barselavdelingen har egne besøkstider.​​​
 • Barne- og ungdomsklinikken (BUK) har ingen bestemte besøkstider.
Noen avdelinger har utvidet besøkstider, se informasjon hos den enkelte avdeling på lenken under. Dersom det ikke er oppgitt besøkstid på avdelingssiden er det den alminnelige besøkstiden som gjelder.

Avklar alltid med personalet om du ønsker å besøke pasienten til andre tider enn angitt, eller om dere er mange som ønsker å komme samtidig.


Smittevern er fortsatt viktig på et sykehus

 • ​Besøkende som har smittsom sykdom bør utsette besøket. 
  • ​Hvis det er vanskelig å utsette besøk bør smittevernhensyn tas, som bruk av munnbind ved nyoppstått luftveisinfeksjon.
 • Hold fortsatt avstand til andre når det er mulig.
 • Besøkende oppfordres fortsatt til gode håndhygienerutiner. 
  • ​Å bruke håndsprit/håndvask i det man går inn på pasientrommet forebygger at besøkende tar med smittestoffer på hendene sine inn til den de besøker.
 • Avdelinger med spesielt sårbare pasienter kan ha egne regler. ​
​ 

Informasjon til gravide og fødende​

Klikk her for informasjon til fødende ved Ahus

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

Regjeringen har følgende råd til deg som enten er i risikogruppen og/eller er uvaksinert 

​Nasjonale råd og anbefalinger (regjeringen.no)

​Rehabilitering etter covid-19-sykdom - brosjyre

Akutt covid-19 varer som regel ikke lenger enn fire uker, men det er ikke helt uvanlig at symptomene vedvarer i 12 uker. For disse pasientene kan det være nødvendig med gradvis økende aktivitet og egeninnsats for å komme seg på bena igjen, eventuelt gjennom et rehabiliteringstilbud i kommunen de bor i eller på et rehabiliterings institusjon. 

Rehabilitering etter covid-19-sykdom
Brosjyren er også oversatt til en rekke språk, se lenken under.

Rehabilitering etter covid-19-sykdom - oversatt brosjyre

Nyttig informasjon​
Informasjon til media

Oppdatering om koronasituasjonen på Akershus universitetssykehus

Antall inneliggende pasienter med andre luftveisvirus t.o.m. 1. juni:
Antall inneliggende pasienter med laboratoriepåvist luftveisvirus, utenom covid-19.
luftveispatogener tom 18.05.22.PNG

Koronaprøver: Rapport for uke 20
Tallene gjelder prøvesvar fra alle koronaprøver som er utført ved Ahus, for alle rekvirenter (interne og eksterne):

Totalt mottok laboratoriet 494 prøver, og 131 av disse var positive (26,5 %). 59,1% av prøvene var fra primærhelsetjenesten, og 12,8 % var tatt av personer under 18 år.

sars-cov.uke19.PNG
Prøvesvartid
Forventet svartid for SARS-CoV-2 PCR fra primærhelsetjenesten inntil tre døgn etter at prøven er mottatt på laboratoriet.

Prøver som etter legevurdering anses som hasteprøver må markeres på samme måte som utbruddsprøver for å bli prioritert for analyse fremfor ordinære prøver. Selve prøveglasset merkes med markeringstusj (se bilde under). Det er viktig at du unngår å tusje over barkoden.

Bilde av en strekkode med en rosa tusjstrek ved siden avKoronarelaterte nyhetssaker

Fant du det du lette etter?