Parkering

Nordbyhagen i Lørenskog

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger åtte til ti minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Parsientgrupper med særlige behov

Parkeringsplassene ved Barne - og ungdomsklinikken er forbeholdt pasientgrupper med særlig behov for nærhet til hovedbygget.

Parkering for bevegelseshemmede (HC)

Se oversikt over parkeringsområder nedenfor.

Transport mellom parkeringshuset og sykehuset kan tilbys ved behov.
Ta kontakt med telefonnummer 976 30 434.

Alle HC-plasser er avgiftsfrie ved synlig bevis.

Blodgivere

Det er reserverte plasser ved Barne- og ungdomsklinikken mot gyldig parkeringsbevis fra Blodbanken. Ved fullt belegg kontakt telefonnummer 976 30 434.

Gratis parkering

Pårørende til barn som er innlagt på sykehuset kan få gratis parkering i parkeringshuset ved henvendelse til aktuell avdeling.

Elbil

Det finnes avgiftsbelagte plasser med ladepunkt i parkeringshuset for besøkende.

Motorsykler

Det er skiltet plass for motorsykler nederst på parkeringsplassen foran hovedinngangen.  

Oversikt over parkeringsområder

Parkeringshus

Pris: Kroner 10,- per påbegynte halvtime, maks kroner 124,- per døgn.

Maksimal parkeringstid: Ingen

HC-plasser: Nei

Hovedinngang

Pris:  Kroner 30,- per time

Maksimal parkeringstid:  Inntil 6 timer

HC-plasser: Inntil 3 timer

Akuttmottak

Pris:  Ingen betaling

Maksimal parkeringstid:  15 minutter mot registrering i Akuttmottaket 

HC-plasser:Nei

Barne- og ungdomsklinikken

Pris:  Kroner 30,- per time

Maksimal parkeringstid:  Inntil 6 timer

HC-plasser:Ja

Psykiatri

Pris:  Kroner 10,- per. påbegynte halvtime, maks kroner 124,- per døgn

Maksimal parkeringstid:  Ingen

HC-plasser: Nei

Ortopedisk akuttpoliklinikk

Pris:  Kroner 30,- per time.

Maksimal parkeringstid:  Inntil 6 timer

HC-plasser: Ja

 

Parkeringsregler

I tråd med parkeringsforskriften gjelder følgende regler:

Dersom du parkerer uten å betale, parkerer lengre enn tillatt makstid eller utenfor oppmerking kan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kr. 600,-.

Dersom du uten synlig bevis parkerer på HC-plasser kan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kr 900,-

Hvis du ikke har billett for tidsbegrenset parkering eller parkerer på plasser som er reservert for kunder, besøkende eller gjesterkan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kr. 300,-.

Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning.

Klage

Du kan klage på ileggelse av kontrollsanksjon eller kostnader ved fjerning av kjøretøy til Akershus universitetssykehus innen tre uker fra ileggelse. Benytt klageskjema (PDF) og send til epost: parkering@ahus.no eller adresse:

Akershus Universitetssykehus HF
Parkeringsseksjonen
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.