Parkering

Nordbyhagen i Lørenskog

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Før du kommer til sykehuset kan du laste ned parkeringsappen WayToPark, da slipper du kø ved parkeringsautomaten. I parkeringshuset kan ikke appen benyttes. Her får du billett ved innkjøring, og du betaler i automaten ved avreise. 

Last ned appen fra App store eller Google play.

Er du pårørende til et barn som er innlagt på sykehuset, kan få gratis parkering i parkeringshuset når du henvender deg til avdelingen du skal til.

Pasientgrupper med særlige behov

Parkeringsplassene ved Barne- og ungdomsklinikken er forbeholdt pasienter med særlig behov for nærhet til hovedbygget.

Parkering for bevegelseshemmede (HC)

Du finner HC-plasser forskjellige steder på sykehuset, se oversikt over parkeringsområder nedenfor. Med synlig HC-bevis parkerer du gratis, også på avgiftsplassene.

Transport mellom parkeringshuset og sykehuset kan tilbys ved behov.
Ta kontakt med telefonnummer 976 30 434.

Blodgivere

Reserverte plasser for blodgivere ved Barne- og ungdomsklinikken. Hvis det er fullt kan alle betalingsplasser ved sykehuset benyttes, unntatt i parkeringshuset.

Elbil

Det finnes avgiftsbelagte plasser med ladepunkt i parkeringshuset for besøkende.

Motorsykler

Det er skiltet plass for motorsykler nederst på parkeringsplassen foran hovedinngangen.  

Parkeringsregler

I tråd med parkeringsforskriften gjelder følgende regler:

Dersom du parkerer uten å betale, parkerer lengre enn tillatt makstid eller utenfor oppmerking kan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kr. 600,-.

Dersom du uten synlig bevis parkerer på HC-plasser kan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kroner 900,-

Hvis du ikke har billett for tidsbegrenset parkering eller parkerer på plasser som er reservert for kunder, besøkende eller gjesterkan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kroner 300,-.

Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning.

Klage

Du kan klage på ileggelse av kontrollsanksjon eller kostnader ved fjerning av kjøretøy til Akershus universitetssykehus innen tre uker fra ileggelse. Benytt klageskjema (PDF) og send til epost parkering@ahus.no eller adresse:

Akershus Universitetssykehus HF
Parkeringsseksjonen
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Oversikt over parkeringsområder

Parkeringshus

Pris: Kroner 10,- per påbegynte halvtime, maks kroner 124,- per døgn.

Maksimal parkeringstid: Ingen

HC-plasser: Nei

Nye hovedinngang (utenfor hovedinngangen)

Pris:  Kroner 30,- per time

Maksimal parkeringstid:  6 timer

HC-plasser: Ja, inntil 3 timer

Nye nord

Pris: Kroner 30,- per time.

Maksimal parkeringstid: 6 timer

HC-plasser: Ja

Akuttmottak

Pris: Ingen betaling

Maksimal parkeringstid: 15 minutter mot registrering i Akuttmottaket 

HC-plasser: Nei

Barnesenteret (utenfor Barne- og ungdomsklinikken) 

Pris: Kroner 30,- per time

Maksimal parkeringstid: 6 timer

HC-plasser: Ja

Kongen

Pris: Kroner 20,- per time, maks kroner 124,-.

Maksimal parkeringstid: 4 timer i tiden 08.00-16.00

HC-plasser: Ja     


Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.