HELSENORGE

Rettigheter etter personvernloven

Du har en rekke rettigheter etter den nye personvernforordningen som sykehuset er pålagt å ivareta. For at du skal kunne benytte deg av rettighetene dine forutsetter det at du vet hvilke opplysninger som er lagret, hvordan personopplysninger blir behandlet, hvilke konsekvenser behandlingen kan ha, hvilke rettigheter du har og hvordan disse rettighetene kan tas i bruk.

Du har krav på følgende opplysninger når dine opplysninger blir registrert på Ahus:

  • Identiteten og kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige eller en representant for den behandlingsansvarlige
  • Kontaktopplysninger til personvernombudet
  • Formålene med behandlingen, samt det rettslige grunnlaget
  • Hvilke legitime interesser den behandlingsansvarlige eller en tredjepart har dersom behandlingen er basert på interesseavveining
  • Mottakere av personopplysninger eller kategorier av slike mottakere (utlevering)
  • Informasjon om eventuell overføring av personopplysninger til et tredjeland eller internasjonal organisasjon
  • Det som kreves av informasjon for at du skal vite om opplysningene er tilstrekkelig beskyttet eller ikke 

Denne informasjonen skal gis innen rimelig tid etter innsamling, men senest innen en måned.


Klage til tilsynsmyndighet

Om du mener det er begått brudd på personregelverket kan du klage til Datatilsynet:


Fant du det du lette etter?