EndNote avansert kurs (fysisk)

Gjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.

Kursinnhold:

 • Muligheter i Endnote - hva kan du bruke det til?
 • Tilpasse visning og innstillinger
 • Oppdatere referanser
 • Dublettkontroll
  • Endre innstillinger for hva som sammenlignes
 • Redigere henvisninger i teksten
 • Redigere bibliografiske stiler, f.eks. Vancouver med innrykk i venstre marg, DOI, abstract osv.
 • Søk i referansedatabaser via EndNote
 • EndNote Online (lage konto, importere referanser)
 • Synkronisering mellom flere pc-er
 • Dele bibliotek med andre
 • Bruke EndNote til resultater fra større litteratursøk
 • Generere referanselister

Anledning til å stille spørsmål om egne problemstillinger i bruken av Endnote.

Fant du det du lette etter?