HELSENORGE

Skal utvikle digitalt pasientforløp for barn og unge med diabetes type 1

Helse Sør-Øst har nylig tildelt midler til et prosjekt ved barne- og ungdomsklinikken ved Ahus. Målet er å utvikle et digitalt pasientforløp for barn og unge med diabetes type 1.

Insulin
Prosjektet skal legge til rette for en helhetlig opplæring og oppfølging av barn og ungdom med diabetes type 1 og deres foreldre. Illustrasjonsfoto.

​Prosjektet skal legge til rette for en helhetlig opplæring og oppfølging av barn og ungdom med diabetes type 1 og deres foreldre.

Ved å samle avtaler, opplæringsressurser, kommunikasjon og monitorering i et digitalt verktøy, vil man kunne gjøre hverdagen for foreldre og pasienter enklere. Målet er å bidra til å utvikle løsninger for morgendagens omsorg, styrke opplæring og mestring og redusere reiser mellom hjem og sykehus.

Lisa Johanne Fosshaug

Lisa Johanne Fosshaug er seksjonsleder i Hjemmesykehus for barn ved Ahus.

- Barn og ungdom skal leve med sykdommen hver dag, gjennom hele livet, og det er avgjørende at vi som behandlere bidrar til å legge til rette for mestring og behandling, sier Lisa Johanne Fosshaug. Hun er prosjektleder og seksjonsleder i Hjemmesykehus for barn ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Bruk av digitale løsninger for oppfølging av og kommunikasjon med barne- og ungdomspasienter er i liten grad tatt i bruk i Norge, men Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus har gjennom Avansert hjemmesykehus for barn (AHS) opparbeidet kompetanse og erfaring med digital oppfølging som dette prosjektet vil bygge videre på.

- Prosjektet viste at barn og ungdom med diabetes type 1 har stor nytte av og egner seg godt for denne typen oppfølging, sier Fosshaug.

Stort potensial

Dagens opplæringsprogram for pasientgruppen foregår gjennom en kombinasjon av samtaler, klasseromsundervisning, skriftlig informasjon og praktisk veiledning, og Fosshaug ser et stort potensial i å revidere opplæringsprogrammet ved å ta i bruk digitale løsninger.

- Vi vil flytte deler av opplæringen inn i hjemmet og dermed styrke mestring for barn og ungdom og deres foreldre i dagliglivet. Foreldre og barn kan når de måtte ønske repetere opplæringen fordi den er tilgjengelig i løsningen.

Prosjektet er tildelt 1,4 millioner av Helse Sør-Øst, og planlegges ferdigstilt våren 2022.