Kongsvinger

 
 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Parkvegen 35 (Kart)
2212 Kongsvinger

Offentlig transport

​Nærmeste busstopp er Kongsvinger sykehus, rett ved sykehuset. Sykehuset ligger omtrent én kilometer fra Kongsvinger stasjon (tog).

Informasjon om rutetider

Parkering

​​Pasienter og besøkende kan parkere på reserverte plasser på sykehusets parkeringsplass. Avgiftstider er mandag til fredag 08.00-17.00 og lørdag 08.00-15.00. Betaling kan skje forskuddsvis med mynt, eller etterskuddsvis med kreditt- eller bensinkort. Priser er 14 kr per time / 60 kr per døgn (med forbehold om endringer).

Blodgivere kan pa​rkere gratis på egne reserverte plasser​ i forbindelse med blodgivning. Blodgivere må da ha et gyldig parkeringsbevis fra sykehusets blodbank liggende godt synlig i frontruten.​

Elbil-parkering er gratis og finnes midt på parkeringsplassen.

Handikap-parkering finnes blant annet ​ved hovedinngangen​ og er gratis for personer med gyldig HC-bevis liggende godt synlig i frontruten.

Pårørende til akutt syke og døende pasienter, foreldre til barn som skal til dagbehandling og følgepersoner til fysisk/psykisk funksjonshemmede pasienter kan henvende seg ved avdelingen de skal til for å få parkeringsbevis.​​

Praktisk informasjon

Apotek

Kongsvinger har eget apotek.

Hos oss får du kjøpt det du trenger under og etter sykehusoppholdet. Anbefalte produkter fra sykehusets helsepersonell gjenspeiler derfor vårt vareutvalg.

Vi møter deg med autorisert helsepersonell med spesialkompetanse om medisiner og gir gjerne råd og veiledning om din medisinbruk.

Åpningstider:

Mandag - fredag klokken 08.30-16.30.
Lørdag og søndag stengt.

Besøkstider

Generell besøkstid ved Kongsvinger sykehus:

Besøkstiden er alle dager kl. 14.00-15.00 og 18.00-19.00.

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid:

Føde-/barselavdelingen

Fynekologisk sengepost

Ortopedisk sengepost

Revmatologisk sengepost

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Mat og drikke

Matservering
Som pasient på Akershus universitetssykehus får du servert mat ved avdelingen du er innlagt.

Kantine
Kantine ligger i underetasjen og er åpen for besøkende og ansatte. Det serveres smørbrød, salater, kaker, med mer.

Kiosk
Kiosken ligger i vestibylen i 1. etasje.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 09.00 - 16.00
Lørdag: 11.00 - 15.00
Søndag:  12.00 - 15.00

Automater
Ved kiosken i vestibylen finnes automater med diverse drikkevarer og et lite utvalg av kioskvarer.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Prestetjeneste og åndelig omsorg

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Sosialt samvær og aktivitetstilbud

Det finnes flere fellesrom med TV og bøker som kan brukes som møteplass for pasienter og pårørende.

I tillegg ligger det et "familierom" i 3. etasje, som er forbeholdt kreftpasienter og pårørende. Rommet har TV, TV-spill og brettspill, og er spesielt tilrettelagt for barn.

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Tolk

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Akuttmottaket, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/akuttmottaketAkuttmottaket, Kongsvinger
Anestesi, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/anestesiAnestesi, Kongsvinger
Barnepoliklinikken, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/barnepoliklinikken-kongsvingerBarnepoliklinikken, Kongsvinger
Blodbanken Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/immunologi-og-tranfusjonsmedisin/blodbanken-kongsvingerBlodbanken Kongsvinger
Blodprøvetaking, Kongsvinger sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/blodprovetaking-kongsvinger-sykehusBlodprøvetaking, Kongsvinger sykehus
BUP Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-kongsvingerBUP Kongsvinger
Dagkirurgi, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsvinger/dagkirurgiDagkirurgi, Kongsvinger
Dialyse, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/indremedisin-kongsvinger/dialyseDialyse, Kongsvinger
DPS Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-kongsvingerDPS Kongsvinger
DPS Kongsvinger, døgnenhet Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-kongsvinger/dognenhetDPS Kongsvinger, døgnenhet Kongsvinger
DPS Kongsvinger, poliklinikk Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-kongsvinger/poliklinikkDPS Kongsvinger, poliklinikk Kongsvinger
Ergoterapi og fysioterapi, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/ergoterapi-og-fysioterapiErgoterapi og fysioterapi, Kongsvinger
Føde- og barselavdelingen, Kongsvinger sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/gynekologisk-avdeling/fode-og-barselavdelingenFøde- og barselavdelingen, Kongsvinger sykehus
Gynekologisk avdeling, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/gynekologisk-avdelingGynekologisk avdeling, Kongsvinger
Gynekologisk poliklinikk, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/gynekologisk-avdeling/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikk, Kongsvinger
Gynekologisk sengepost, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/gynekologisk-avdeling/gynekologisk-sengepostGynekologisk sengepost, Kongsvinger
Høresentralen, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/ore-nese-hals-kongsvinger/horesentralenHøresentralen, Kongsvinger
Indremedisin, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/indremedisin-kongsvingerIndremedisin, Kongsvinger
Intensiv- og oppvåkningsavdelingen, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/intensiv-og-oppvakningsavdelingen-kongsvingerIntensiv- og oppvåkningsavdelingen, Kongsvinger
Kirurgisk avdeling, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsvingerKirurgisk avdeling, Kongsvinger
Kirurgisk poliklinikk, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsvinger/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikk, Kongsvinger
Kirurgisk sengepost, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsvinger/kirurgisk-sengepostKirurgisk sengepost, Kongsvinger
Klinisk ernæring, Kongsvinger sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/klinisk-ernering-kongsvinger-sykehusKlinisk ernæring, Kongsvinger sykehus
Kreftenheten, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kreftenheten-kongsvingerKreftenheten, Kongsvinger
Laboratoriet, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/laboratoriet-kongsvingerLaboratoriet, Kongsvinger
Medisinsk poliklinikk, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/indremedisin-kongsvinger/medisinsk-poliklinikkMedisinsk poliklinikk, Kongsvinger
Medisinsk sengepost, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/indremedisin-kongsvinger/medisinsk-sengepostMedisinsk sengepost, Kongsvinger
Ortopedisk sengepost, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsvinger/ortopedisk-sengepostOrtopedisk sengepost, Kongsvinger
Palliativt team, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/palliativt-senter/palliativt-team-kongsvingerPalliativt team, Kongsvinger
Revmatologi, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/revmatologi-kongsvingerRevmatologi, Kongsvinger
Revmatologisk poliklinikk, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/revmatologi-kongsvinger/revmatologisk-poliklinikkRevmatologisk poliklinikk, Kongsvinger
Revmatologisk sengepost, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/revmatologi-kongsvinger/revmatologisk-sengepostRevmatologisk sengepost, Kongsvinger
Røntgen og bildediagnostikk, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/rontgen-og-bildediagnostikk-kongsvingerRøntgen og bildediagnostikk, Kongsvinger
Sårpoliklinikkenhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsvinger/sarpoliklinikkenSårpoliklinikken
Øre/nese/hals, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/ore-nese-hals-kongsvingerØre/nese/hals, Kongsvinger
Øyepoliklinikken, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/indremedisin-kongsvinger/oyepoliklinikkenØyepoliklinikken, Kongsvinger

Fant du det du lette etter?