Nordbyhagen

På Nordbyhagen finner du de fleste av sykehusets avdelinger og sykehusets ledelse.

Sykehuset på Nordbyhagen
 
Nordbyhagen
 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Nordbyhagen (Kart)
 

Akutt24https://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/akutt24Akutt24
Akuttmottakethttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/akuttmottaketAkuttmottaket
Akuttpsykiatrisk avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/akuttpsykiatriAkuttpsykiatrisk avdeling
ARA Illegale rusmidler (IR)https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/rus-og-avhengighet-ara/illegale-rusmidler-irARA Illegale rusmidler (IR)
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikken
Barne- og ungdomsklinikken, Barn og ungdomhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-ungdomBarne- og ungdomsklinikken, Barn og ungdom
Barne- og ungdomsklinikken, habiliteringhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-habiliteringBarne- og ungdomsklinikken, habilitering
Barne- og ungdomsklinikken, nyfødt intensivhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-nyfodtBarne- og ungdomsklinikken, nyfødt intensiv
Barne- og ungdomsklinikken, poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-poliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, poliklinikk
Barsel sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/barsel-sengeomradeBarsel sengeområde
Barselhotellhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/barselhotellBarselhotell
Barselpoliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/kvinneklinikken-poliklinikk/barselpoliklinikkBarselpoliklinikk
Bildediagnostikk, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/bildediagnostikk-nordbyhagenBildediagnostikk, Nordbyhagen
Blodbanken Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/immunologi-og-tranfusjonsmedisin/blodbanken-nordbyhagenBlodbanken Nordbyhagen
Blodsykdommer poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/blodsykdommer-poliklinikkBlodsykdommer poliklinikk
Blodsykdommer sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/blodsykdommer-sengeomradeBlodsykdommer sengeområde
Bryst- og endokrinkirurgisk avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/bryst-og-endokrinkirurgisk-avdelingBryst- og endokrinkirurgisk avdeling
Bryst- og endokrinkirurgisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/bryst-og-endokrinkirurgisk-avdeling/bryst-og-endokrinkirurgisk-sengeomradeBryst- og endokrinkirurgisk sengeområde
Dagkirurgisk senter, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/dagkirurgisk-senter-nordbyhagenDagkirurgisk senter, Nordbyhagen
Diagnostikk og teknologihttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologiDiagnostikk og teknologi
Dialysehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nyresykdommer/dialysenDialyse
Endokrinologihttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/endokrinologiEndokrinologi
Endokrinologi poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/endokrinologi/endokrinologi-poliklinikkEndokrinologi poliklinikk
Endokrinologi sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/endokrinologi/endokrinologi-sengeomradeEndokrinologi sengeområde
Ergoterapihttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/ergoterapiErgoterapi
Fysioterapi, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/fysioterapi-nordbyhagenFysioterapi, Nordbyhagen
Fødeavdelingenhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingenFødeavdelingen
Fødepoliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/kvinneklinikken-poliklinikk/fodepoliklinikkFødepoliklinikk
Gastrokirurgihttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/gastrokirurgiGastrokirurgi
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/gastrokirurgi/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikk
Gastrokirurgisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/gastrokirurgi/gastrokirurgisk-sengepostGastrokirurgisk sengeområde
Gastromedisinsk avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/gastromedisinsk-avdelingGastromedisinsk avdeling
Gastromedisinsk poliklinikk, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/gastromedisinsk-avdeling/gastromedisinsk-poliklinikk-nordbyhagenGastromedisinsk poliklinikk, Nordbyhagen
Gastromedisinsk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/gastromedisinsk-avdeling/gastromedisinsk-sengeomradeGastromedisinsk sengeområde
Geriatrihttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/geriatriGeriatri
Geriatrisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/geriatri/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikk
Geriatrisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/geriatri/geriatri-sengeomradeGeriatrisk sengeområde
Gynekologisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/kvinneklinikken-poliklinikk/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikk
Gynekologisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-sengeomradeGynekologisk sengeområde
Hjerteovervåkninghttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertesykdommer/hjerteovervakningHjerteovervåkning
Hjertesykdommerhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertesykdommerHjertesykdommer
Hjertesykdommer poliklinikk, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertesykdommer/hjertesykdommer-poliklinikk-nordbyhagenHjertesykdommer poliklinikk, Nordbyhagen
Hjertesykdommer sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertesykdommer/hjertesykdommer-sengeomradeHjertesykdommer sengeområde
Human Resources (HR)https://www.ahus.no/avdelinger/hrHuman Resources (HR)
Immunologi og tranfusjonsmedisinhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/immunologi-og-tranfusjonsmedisinImmunologi og tranfusjonsmedisin
Infeksjonssykdommerhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/infeksjonssykdommerInfeksjonssykdommer
Infeksjonssykdommer poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/infeksjonssykdommer/infeksjonssykdommer-poliklinikkInfeksjonssykdommer poliklinikk
Infeksjonssykdommer sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/infeksjonssykdommer/infeksjonssykdommer-sengeomradeInfeksjonssykdommer sengeområde
Intensivhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/anestesi/intensivIntensiv
Kar-/thoraxkirurgisk avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/karthoraxKar-/thoraxkirurgisk avdeling
Kar-/thoraxkirurgisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/karthorax/karthoraxkirurgisk-poliklinikkKar-/thoraxkirurgisk poliklinikk
Kar-/thoraxkirurgisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/karthorax/karthorax-kirurgisk-sengeomradeKar-/thoraxkirurgisk sengeområde
Klinisk ernæringhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/klinisk-erneringKlinisk ernæring
Kommunikasjonhttps://www.ahus.no/avdelinger/kommunikasjonKommunikasjon
Kreftavdelingen, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/kreftavdelingen-nordbyhagenKreftavdelingen, Nordbyhagen
Kvinneklinikkenhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Kvinneklinikken poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/kvinneklinikken-poliklinikkKvinneklinikken poliklinikk
Lungemedisinhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/lungemedisinLungemedisin
Lungemedisinsk poliklinikk, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/lungemedisin/lungemedisinsk-poliklinikk-nordbyhagenLungemedisinsk poliklinikk, Nordbyhagen
Lungemedisinsk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/lungemedisin/lungemedisinsk-sengeomradeLungemedisinsk sengeområde
Lærings- og mestringssenterhttps://www.ahus.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenterLærings- og mestringssenter
Medisinsk divisjonhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjonMedisinsk divisjon
Medisinsk overvåkninghttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/medisinsk-overvakningMedisinsk overvåkning
Mikrobiologi og smittevernhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/mikrobiologi-og-smittevernMikrobiologi og smittevern
Nevrofysiologihttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevrofysiologiNevrofysiologi
Nevroklinikkenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikkenNevroklinikken
Nevrologisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevroklinikken-poliklinikkNevrologisk poliklinikk
Nevrologisk rehabiliteringhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevroklinikken-rehabiliteringNevrologisk rehabilitering
Nevrologisk rehabilitering, hukommelsesklinikkenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevrologisk-rehabilitering-hukommelsesklinikkenNevrologisk rehabilitering, hukommelsesklinikken
Nevrologisk rehabilitering, sengeposthttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevrologisk-rehabilitering-sengepostNevrologisk rehabilitering, sengepost
Nevrologisk rehabilitering, tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevrologisk-rehabilitering-tverrfaglig-rehabiliteringspoliklinikkNevrologisk rehabilitering, tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk
Nevrologisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevroklinikken-sengeomradeNevrologisk sengeområde
Nukleærmedisinhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/nukleermedisinNukleærmedisin
Nyresykdommerhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nyresykdommerNyresykdommer
Nyresykdommer poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nyresykdommer/nyresykdommer-poliklinikkNyresykdommer poliklinikk
Nyresykdommer sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nyresykdommer/nyresykdommer-sengeomradeNyresykdommer sengeområde
Ortopedisk akuttpoliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-akuttpoliklinikkOrtopedisk akuttpoliklinikk
Ortopedisk klinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikkOrtopedisk klinikk
Ortopedisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikk
Palliativt sengeposthttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/palliativt-senter/palliativ-sengepostPalliativt sengepost
Palliativt senterhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/palliativt-senterPalliativt senter
Palliativt team, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/palliativt-senter/palliativt-team-nordbyhagenPalliativt team, Nordbyhagen
Patologihttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/patologiPatologi
Personvernombudhttps://www.ahus.no/avdelinger/personvernombudPersonvernombud
Postoperativhttps://www.ahus.no/avdelinger/postoperativPostoperativ
Prestetjenestenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/prestetjenestenPrestetjenesten
Prøvemottak Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/provetaking-nordbyhagenPrøvemottak Nordbyhagen
Sentraloperasjonhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/sentraloperasjonsavdelingSentraloperasjon
Smertepoliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/anestesi/smertepoliklinikkSmertepoliklinikk
Sorgstøttehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/sorgstotteSorgstøtte
Sterilforsyningsavdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/sterilforsyningsavdelingSterilforsyningsavdeling
Sykelig overvekt poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/endokrinologi/sykelig-overvekt-poliklinikkSykelig overvekt poliklinikk
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemihttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemiTverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Ungdomspsykiatrisk klinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/ungdomspsykiatrisk-klinikkUngdomspsykiatrisk klinikk
Urologisk avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/urologisk-avdelingUrologisk avdeling
Urologisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/urologisk-avdeling/urologisk-poliklinikkUrologisk poliklinikk
Urologisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/urologisk-avdeling/urologisk-sengepostUrologisk sengeområde
Voksenhabiliteringhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/voksenhabiliteringVoksenhabilitering
Økonomi og finanshttps://www.ahus.no/avdelinger/okonomi-og-finansØkonomi og finans
Øre-nese-halshttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/ore-nese-halsØre-nese-hals
Øre-nese-hals poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/ore-nese-hals/ore-nese-hals-poliklinikkØre-nese-hals poliklinikk
Øre-nese-hals sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/ore-nese-hals/ore-nese-hals-sengepostØre-nese-hals sengeområde
Øre-nese-hals søvnseksjonhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/ore-nese-hals/ore-nese-hals-sovnseksjonenØre-nese-hals søvnseksjon

Akuttmottak Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/akuttmottak-nordbyhagenAkuttmottak Nordbyhagen
Hovedbygg Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/hovedbyggHovedbygg Nordbyhagen
Nevrorehabilitering Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/nks-byggetNevrorehabilitering Nordbyhagen
Nye nord Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/nye-nordNye nord Nordbyhagen
Ortopedisk akuttpoliklinikkhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/ortopedisk-akuttpoliklinikkOrtopedisk akuttpoliklinikk
Psykiatrisk mottak Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/psykiatrisk-mottak-nordbyhagenPsykiatrisk mottak Nordbyhagen
Ungdomspsykiatrisk klinikk Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/ungdomspsykiatrisk-klinikkUngdomspsykiatrisk klinikk Nordbyhagen
Voksenhabilitering Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/voksenhabilitering-nordbyhagenVoksenhabilitering Nordbyhagen

Fant du det du lette etter?