Ortopedisk akuttpoliklinikk

Vi tar i mot pasienter som er henvist fra fastlege eller legevaktslege ved akutte skader som for eksempel brudd, større kutt og sårskader. Ventetid avhenger av skadens alvorlighetsgrad og pasientpågang.

Inngang til Ortopedisk akuttpoliklinikk
Inngang 8.
 

Kontakt

Oppmøtested

Inngang 8.

Egen parkering og inngang.

Besøksadresse
Besøksadresse (Google maps)
 

Ortopedisk akuttpoliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-akuttpoliklinikkOrtopedisk akuttpoliklinikk