Ski sykehus

Ski sykehus ligger i Ski kommune, og er en enhet i Akershus universitetssykehus.

Hovedinngang Ski sykehus
Hovedinngang Ski sykehus.
Utenfor Ski sykehus
Utenfor Ski sykehus.

Kontakt

Transport til stedet

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor tlf. 05515

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Buss

​Buss nr. 512 går fra Ski stasjon til Ski sykehus.

Antallet avganger og ankomster varierer avhengig av tid på døgnet.

Se rutetabeller på www.ruter.no.

Parkering

Gratis parkering.

Egen parkeringsplass ved hovedinngang for bevegelseshemmede, blodgivere og taxi.

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Bildediagnostikk, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/bildediagnostikk-ski-sykehusBildediagnostikk, Ski sykehus
Dagkirurgisk senter, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/dagkirurgisk-senter-ski-sykehusDagkirurgisk senter, Ski sykehus
Fordøyelsessykdommerhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/fordoyelsessykdommerFordøyelsessykdommer
Fordøyelsessykdommer poliklinikk, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/fordoyelsessykdommer/fordoyelsessykdommer-poliklinikk-ski-sykehusFordøyelsessykdommer poliklinikk, Ski sykehus
Fysioterapi, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/fysioterapi-ski-sykehusFysioterapi, Ski sykehus
Hjertesykdommerhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertesykdommerHjertesykdommer
Hjertesykdommer poliklinikk, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertesykdommer/hjertesykdommer-poliklinikk-ski-sykehusHjertesykdommer poliklinikk, Ski sykehus
Kreftavdelingen, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/kreftavdelingen-skiKreftavdelingen, Ski sykehus
Lungemedisinhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/lungemedisinLungemedisin
Lungemedisinsk poliklinikk, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/lungemedisin/lungemedisinsk-poliklinikk-ski-sykehusLungemedisinsk poliklinikk, Ski sykehus
Medisinsk divisjonhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjonMedisinsk divisjon
Ortopedisk klinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikkOrtopedisk klinikk
Prøvemottak og prøvetaking, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/provemottak-og-provetaking-ski-sykehusPrøvemottak og prøvetaking, Ski sykehus
Spesialistpoliklinikken, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/spesialistpoliklinikken-ski-sykehusSpesialistpoliklinikken, Ski sykehus