HELSENORGE

Streiken i sykehusene er avblåst

Spekter og helseforetakene har kommet til enighet med Unio om at lønnsoppgjøret for Unios medlemmer i sykehusene skal løses med en frivillig nemndsbehandling. Streiken i sykehusene er avsluttet. Unios medlemmer som har vært i streik går nå tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig.

En frivillig nemndsbehandling innebærer at lønnsoppgjøret for Unios medlemmer i helseforetakene avgjøres i sin helhet av en frivillig nemnd som settes sammen av tre nøytrale medlemmer oppnevnt av Riksmekleren, to medlemmer oppnevnt av Unio og to medlemmer oppnevnt av Spekter. Dato for nemndsbehandling er ikke avklart.

Siden bruddet i meklingen mellom Unio og Spekter 4. juni har flere helseforetak vært berørt av streiken. Etter streikeuttak 4. og 10. juni var til sammen 81 ansatte ved Ahus i streik. De gjenopptar nå sitt arbeid.