Unglivsmestring-hender

Ung Livsmestring

Et digitalt mestringsverktøy

Du har mange ressurser som du kan bli mer klar over, både i deg selv og omgivelsene dine. Målet med "Ung livsmestring" er å gi deg en mulighet til å stoppe opp og oppdage mer om disse ressursene og hvordan de kan styrke deg.

"Ung livsmestring" gjelder hele livet ditt. Det du blir mer bevisst på kan du gjøre noe med. Da kan du sette ord på hva du ønsker i hverdagen, bidra til gode planer for deg selv, og øke livsgleden din. Bare du kan leve ditt liv!

Gjennom kursene i "Ung livsmestring"-programmet ønsker vi å utfordre deg til å sette deg ned og ta deg tid til å gå inn i temaene og reflektere rundt disse. Det er bare du som kan gjøre dine oppdagelser og det finnes ingen riktige eller gale svar.

Programmet er bygget opp av seks kurs med hvert sitt tema. Hvert tema starter med en animasjonsfilm som illustrerer det sentrale innholdet. I tillegg kommer det oppgaver og spørsmål til deg, etterfulgt av eksempler fra andre unges tanker og erfaringer. Vi anbefaler at du setter deg et sted du kan være i fred når du gjennomfører oppgavene, så du får konsentrert deg om temaene.

Før du begynner er det fint om du leser "Råd og tips" fra oss.

For å få best utbytte av kurset og bli mer bevisst eller gjøre nye oppdagelser om deg selv er det fint om du er oppmerksom og tar deg tid til å gjennomføre alle oppgavene.

Ta gjerne bare ett kurs om gangen. Da kan du tenke etter og prøve ut noe nytt før du går i gang med neste tema. Det kan ta tid, det er krevende, men mange har erfart at det er nyttig - også over tid.

      Det var først da jeg gikk skikkelig inn i spørsmålene og tenkte en gang til, at jeg kom på noe nytt som er viktig for meg

Ung etter gjennomført "Ung livsmestring"

Råd og tips

Programmet "Ung livsmestring" er delt opp i seks temaer med et kurs til hvert tema. Hvert kurs består av en introduksjon til kursets tema, en animasjonsfilm, samt tilhørende oppgaver, spørsmål og erfaringer fra andre ungdommer.

Det kan ta litt tid å gå gjennom hvert kurs, andre har brukt alt fra 30 minutter til 2 timer på et tema. Vi arbeider i forskjellig tempo, se an selv hvor mye tid du vil sette av for å ikke bli forstyrret underveis. Hvis du ikke blir ferdig med et tema, kan du enkelt gå tilbake der du avsluttet.

Arbeidsbok, PC, nettbrett eller mobil

Du husker bedre og blir mer bevisst når du skriver ned det du oppdager underveis i kursene. Vi anbefaler at du bruker et verktøy som du både kan skrive og tegne med, velg noe som fungerer for deg. Det kan for eksempel være en arbeidsbok, Ipad, mobil eller nettbrett. Du velger selv hvordan du vil ta vare på det du oppdager.

Det å finne dine ord og farger

 • Det kan føles som mye jobb å måtte finne frem verktøy til å bruke i oppgavene, men husk at det du ser og har skrevet ned vil påvirke deg sterkere.
 • Du kommer ofte på noe mer når du skriver.
 • Du kommer på andre perspektiv og ideer når du bruker farger og former, "tegner", enn når du skriver.
 • Det å jobbe med form og farge aktiverer hjernen på en annen måte og kan gi deg nye tanker og dermed bedre innsikt og forståelse.
 • Du husker lettere farger og bilder enn ord.

Hvordan kan du gjennomføre Ung livsmestring?

 • Vi anbefaler at du sitter et sted hvor du får stillhet og ro mens du gjennomfører kursene. Gjør dem der det passer for deg, men unngå å gjøre dem for eksempel på bussen.
 • Ta gjerne bare ett kurs om gangen og la det gå litt tid mellom hvert kurs. Da får du tid til å tenke etter og kanskje finne noe du vil forandre på før neste tema.
 • Mange av oppgavene presenteres både som lyd-fil og tekst.

Oppgaver

Vi oppfordrer deg til å ta deg selv på alvor gjennom dette programmet. Det viktigste er at du selv oppdager mer om hvem du er, hva du vil og hva du gjør, samt hvilke valg du tar.

Kursene har ulike typer oppgaver knyttet til temaene. Noen oppgaver liker du kanskje bedre enn andre, og noen vil føles viktigere for deg. Kanskje liker du ikke å skrive eller bruke farger? Vi oppfordrer deg likevel til å skrive noen stikkord og finne noen farger. Hvis noe er helt uaktuelt for deg nå, så skriv gjerne en setning om dette. Kanskje du heller velger å komme tilbake til oppgaven senere. Husk, du gjennomfører oppgavene på din måte og for deg selv.

Etter hver oppgave finnes det flere refleksjonsspørsmål som kan hjelpe deg til å tenke litt mer. Du trenger ikke svare på alle spørsmålene, men tenk over og velg dem som er aktuelle og nyttige for deg nå. De andre kan du eventuelt ta en annen gang.

For deg selv eller sammen med andre?

Tidligere deltakere har understreket verdien av å møte andre i en lignende situasjon, det å være sammen om noe. Du kan gjerne finne noen du kan snakke med om oppgavene, eller du kan velge å gjøre oppgavene sammen med noen. Det viktigste er dine egne erfaringer og tanker! Du kan også se deg selv utenfra, og tenke over hvem du er, helt alene.

Forandringer

 • Bare det du kan sette ord på, kan du bli bevisst.
 • Bare det du er bevisst, kan du reflektere over.
 • Bare det du reflekterer over kan du gjøre noe med.
 • Bare det du kan gjøre noe med kan skape en forskjell.

Det krever skikkelig innsats å virkelig gjøre noe på en ny måte. Når du oppdager noe nytt, kan det hjelpe deg å tenke "hva nå"? "Hva vil jeg gjøre med dette"? Du må selv vite hva du skal gjøre, når du har mulighet til å gjøre det og hvordan det kan gjennomføres. Se om du kan finne det minst mulige "neste steg" for deg.

Selv om det er noe som bare tar “litt tid”, vil det være vanskelig for deg å huske på noe som er nytt i hverdagen. Tenk skikkelig gjennom hva som kan hjelpe deg til å huske det. Sett for eksempel på en alarm eller skriv ned på en lapp. Det kan også føles uvant og rart de første gangene – kanskje tenker du at andre vil reagere?
En viktig erfaring flere tidligere deltakere har sagt de tar med seg er: Jeg kan gjøre en forskjell i livet mitt!

Pust og ressurser

I dette programmet bruker vi begrepet "ressurs" om de evnene, kreftene og mulighetene du har i ditt liv. Målet er at du kan bli mer bevisst på dem for å leve et bedre liv. Alle har noen ressurser. Dine ressurser kan du i stor grad styre og utvikle.

Ressurser kan være:

 • penger
 • naturressurser
 • en mobil telefon
 • transport
 • andre mennesker
 • skole, jobb
 • helsevesen
 • rettigheter
 • hjelpemidler

Du har også mange ressurser i deg selv, som:

 • egenskaper
 • verdier
 • tanker
 • evner
 • krefter og energi
 • humor
 • følelser
 • søvn

Om pust

I dette programmet har vi valgt å bruke «pust» som en metafor for de ressursene du har.
Vi mennesker har en viss mengde ressurser, det vil si at vi bare har plass til noe luft i lungene våre. Det kan sammenlignes med at vi har begrenset tid og krefter som vi må fordele på det som det er mulig å gjennomføre.

Når du er bevisst på dette, kan du bestemme aktivt hva du vil bruke «pusten» din til, og hvordan du kan bruke den på best mulig måte. Da kan du oppdage at du allerede bruker pusten din bra, men at du ønsker å gjøre noen forandringer.

Pusten henger tett sammen med følelsene dine, og følelsene igjen påvirkes av hva du har erfart og hvordan du oppfatter situasjonen du er i. Følelsene dine og pusten vil også påvirke kroppens reaksjoner.
I hvert tema, skriver vi litt om «pust» etter hver film. Her utfordrer vi deg til å tenke over hva som kan påvirke pusten din, og hvordan du bruker den i ditt daglige liv.

Du kan øve opp pusten din både for bedre utholdenhet, men også for å roe deg ned.

Om det å mestre

Med "å mestre" mener vi å håndtere livet på best mulig måte – bruke dine ressurser best mulig.
Det å mestre forbinder vi ofte med å få det til, være "en mester". At du "mestrer" ditt liv betyr i dette programmet at du er den som bestemmer over ditt liv. Det betyr ikke at du må klare alt selv, på egen hånd.

Dette programmet er et mestringsverktøy, det vil si et verktøy som kan bidra til at du kan møte eventuelle vanskelige oppgaver, men også utfordrende tanker, følelser, relasjoner og valg i livet på din best mulige måte

Om Ung livsmestring

"Ung livsmestring" er et pedagogisk mestringsverktøy. Målet er å styrke unge mennesker gjennom å oppdage og erfare mer om sine ressurser og muligheter. "Ung livsmestring" bygger på en forskningsbasert helsefremmende metodikk (SAVE), som ble tilrettelagt for ungdomsgrupper på Ahus i samarbeid med unge som hadde ulike helseutfordringer pilot i prosjektet "Ung Medvirkning og Mestring" (ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NK LMH)

Metodikken "Self-Awareness through Values and Emotions" (SAVE), er utviklet og evaluert gjennom flere prosjekter på Ahus for å styrke ulike grupper pasienter og pårørende, herunder en 10-års oppfølgingsstudie. Deltakerne har beskrevet hva som ga dem nye oppdagelser og styrket dem slik at de opplevde en bedre "livsmestring" til tross for ulike sykdommer og funksjonsvariasjoner.

Teamet bak "Ung livsmestring":

Karen Therese Sulheim Haugstvedt - er tidligere spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi (MNFF). Hun er ansatt ved Ahus, Avdeling samhandling og helsefremming (siden 2000), har ledet prosjektene der og forsket på individuelle helsefremmende prosesser (PhD 2012). Ut fra deltakernes erfaringer har hun utviklet metodikken SAVE. 

Kontakt Karen Therese: Karen.Therese.Sulheim.Haugstvedt@ahus.no

Ashley Ellen Lunde - utdannet Physician Assistant fra USA, er også ansatt ved Ahus, Avdeling samhandling og helsefremming (siden 2016) og har hatt et nært samarbeid med Karen Therese Sulheim Haugstvedt. Hun har grundig kunnskap om helsefremming og SAVE, Hun har også erfaring med design og sosiale medier og var prosjektleder for "Ung livsmestring".

Kontakt Ashley: Ashley.ellen.lunde@ahus.no

Noen å snakke med

Denne ressursen blir du minnet om under flere av oppgavene og til slutt i de fleste temaene i programmet. Tema 1 og særlig tema 5 tar opp det å ha noen å snakke med. Vi minner deg på dette fordi andre unge har understreket verdien av det å dele egne opplevelser og tanker med andre. Om du blir lei deg eller føler deg alene er det vanlige menneskelige reaksjoner. Da er det fint å ta kontakt med noen.

Har du noen du snakker godt med og som du kan kontakte? Det kan være mor eller far, en venn eller en annen voksen. Det kan også være fint å møte en som ikke kjenner deg så godt fra før, som ikke har så sterke følelsesbånd til deg.

Her er noen forslag til steder du trygt kan henvende deg for kontakt med andre ungdommer eller med erfarne fagpersoner
Mental Helse Ungdom (mentalhelseungdom.no)

Snakk litt - Kirkens SOS/Helsesista(snakklitt.no)Kors på halsen - Røde kors(rodekors.no)Voksne for barn (vfb.no)

Nyttige lenker

Ungdomsrådetung.noNorges Handikapforbunds Ungdom (nhfu.no)Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (mestring.no)Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (mestringforalle.no)Filmer med tidligere deltakere i UMM (norskhph.no)Rambøll rapport – Evaluering av Ung Medvirkning og Mestring (PDF)
Fant du det du lette etter?