HELSENORGE

Utlysning av utdanningsstillinger

I august 2022 er det oppstart av utdanningsstillinger i anestesi-, intensiv-, operasjons-, barne-, akutt-, kreftsykepleie og jordmorfaget ved Ahus.

Spesialsykepleier Ahus

​Følgende utdanninger ved OsloMet, Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) og VID Oslo har oppstart i august 2022, og det er mulig å søke utdanningsstilling ved Akershus universitetssykehus (Ahus).Søknadsfrist til studiet

​Oslo​Met

​LDH​

​VID​

​Anestesisykepleie
​​1. mars
​-
​-
​Intensivsykepleie  heltid
​1. mars

​1. mars
​-
​Operasjonssykepleie
​1. mars
​1. mars
-​
​Barnesykepleie
​1. mars
​-
-​
​Akuttsykepleie
​1. mars
​-
-​
​Kreftsykepleie
​1. mars
​-
20. april​
​Jordmor
​1. mars
​-
​-

​Utdanningsstillingene gjelder for den første delen av studiet som tilsvarer den tidligere videreutdanningen i sykepleie som er på 90 studiepoeng (1,5 år), eventuelt 60 studiepoeng (1 år) ved VID. Det er mulighet for å ta påbygg til master, men det gis ikke utdanningsstilling til dette. Et eventuelt påbygg til master og avtale rundt dette, må avklares med arbeidssted i bindingstid. Antall utdanningsstillinger opplyses i annonsene.

Du må søke både på studieplass og på utdanningsstilling. ​Se studiestedenes hjemmesider for mer informasjon og søknad på studiene. Utdanningsstillingene lyses ut i sykehusets rekrutteringsportal, Webcruiter, uke 6 og 7. 

Ledige stillinger - Akershus universitetssykehus HF (webcruiter.com)

Søknadsfrist for utdanningsstillingene ved Ahus er 10. mars.

Avlønning i utdanningsstilling følger tariffavtale mellom NSF og Spekter som er på 90 prosent lønn. Ved Ahus gis det imidlertid 100 prosent tarifflønn mot arbeidsplikt. I sommerperioden tas det ut 3 ukers ferie og de resterende ukene med sommerferie fra studiet arbeides det som sykepleier. I tillegg er det noe arbeidsplikt på lørdager i den resterende delen av studiet. Informasjon om dette og andre vilkår gis i utlysningene for utdanningsstillingene.

Har du spørsmål, ta kontakt:
Ragnhild Mathisen
Seniorrådgiver
Avdeling kompetanse og utdanning
Epost: ravo@ahus.no