Vestby kommune fra Ahus til Sykehuset Østfold

Fra 2. mai 2018

Ansvaret for pasienter fra Vestby kommune overføres fra 2. mai 2018 fra Akershus universitetssykehus (Ahus) til Sykehuset Østfold, som blir lokalsykehus for innbyggerne i Vestby. Overgangen gjelder både pasienter innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

 

Ahus, Sykehuset Østfold og Vestby kommune samarbeider om å gjøre overføringen så smidig som mulig.

 • Fra 2. mai klokken 08.00: Pasienter fra Vestby som trenger øyeblikkelig hjelp eller har fått en ny henvisning fra fastlegen sin skal til Sykehuset Østfold.
 • For pasienter som på dette tidspunktet allerede er under utredning og behandling på Ahus, vil ulike overgangsordninger sørge for at pasientene får den oppfølgingen de har behov for.

Øyeblikkelig hjelp

Pasienter med akutt behov for medisinsk hjelp og som ikke kan vente på en ordinær timeavtale:

 • Fra 2. mai 2018 kl. 08.00: Innbyggere i Vestby som har behov for øyeblikkelig hjelp på sykehus skal tas imot i akuttmottaket i Sykehuset Østfold, ikke på Ahus.
 • Fra samme tidspunkt skal fastleger og legevakt henvise pasienter fra Vestby for øyeblikkelig hjelp til Sykehuset Østfold.
 • Pasienter som fram til dette tidspunkt er tatt imot på akuttmottaket på Ahus skal gis nødvendig øyeblikkelig hjelp der.
 • Pasienter med behov for videre oppfølging i sykehus etter at de har fått øyeblikkelig hjelp, skal informeres om at de kan velge å bli overført til Sykehuset Østfold.
 • Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og som henvender seg til feil sykehus, kan ikke avvises uten at det er gjort en vurdering av pasientens tilstand.

Planlagt helsehjelp

Pasienter som har ordinær timeavtale eller er innkalt til innleggelse:

 • Fra 2. mai 2018 kl. 08.00: Pasienter fra Vestby som henvises av lege til planlagt helsehjelp i sykehus skal til Sykehuset Østfold - dersom pasienten selv ikke velger et annet behandlingssted.
 • Pasienter som er henvist til Ahus før 2. mai 2018, men med antatt tidspunkt for oppstart av helsehjelpen etter denne datoen, skal som hovedregel starte utredningen og behandlingen i Sykehuset Østfold. Ahus skal orientere pasienten om valgmulighetene og eventuelt sørge for å overføre henvisningen til Sykehuset Østfold.
 • Pasienter som allerede har påbegynt utredning eller behandling på Ahus før 2. mai 2018 skal som hovedregel utredes eller behandles ferdig på Ahus - dersom de ikke selv ønsker overflytting til Sykehuset Østfold.
 • Avsluttende behandling og kontroller etter operasjoner på Ahus skal utføres på Ahus, dersom ikke pasienten ønsker annet.
 • Pasienter som er inkludert i pågående forskningsprosjekter skal ikke overføres til Sykehuset Østfold.

 

 

Brosjyre (PDF)

Mer informasjon på syehuset-ostfold.no