Pasientkurs

Karbohydratvurdering - introduksjon

Vi har laget to filmer for deg med diabetes type 1. Diabetes, insulin og mat henger tett sammen og filmene i dette kurset vil hjelpe deg å forstå sammenhengen mellom mat og insulin, karbohydrater og utregning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Filmen er et samarbeid mellom Norsk Diabetessenter, AHUS og Elfving Media(varighet ca 5 min)

Film 1

Filmen «Diabetes og karbohydrater» vil hjelpe deg å forstå sammenhengen mellom mat og insulin og vise deg hvordan du kan regne ut mengden karbohydrater.

 

 

Film 2

I filmen «Diabetes og karbohydratvurdering» lærer du å regne sammen hvor mange gram karbohydrater det er i ulike måltider, slik at du lettere vet hvor mye måltidsinsulin du skal sette.

 


Vi har også et pasient og pårørendekurs om Karbohydratvudering, samt et nyutviklet e-læringskurs tilgjengelig på nettsidene våre. Til det fysiske kurset trenger du henvsning. Du kan lese mer ved å følge lenken under.

Karbohydratvurdering (pasient- og pårørendekurs)

Relevante behandlinger