Nyheter

  Kurs og møter

  • Cøliakikurs
   Dette er et kurs for deg med nyoppdaget cøliaki etter henvisning fra lege.
   Cøliakikurs
   25.
   januar
   2024
   8 dager
  • Brukerutvalgsmøte
   Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og har rollen som et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.
   Brukerutvalgsmøte
   16.
   februar
   2024
   8 dager
  • Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer: rus
   Velkommen til informasjonskvelder om psykisk helse. Arrangementene e åpent for alle og har som mål å øke kunnskapen og forståelsen for psykiske lidelser.
   Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer: rus
   16.
   april
   2024

  Gi oss tilbakemelding via Lytteposten

  Lytteposten er et tilbud til deg som pasient eller pårørende som ønsker å gi oss en uformell tilbakemelding om hvordan du har opplevd møtet med sykehuset.

  Lytteposten
  En statue foran en bygning

  Ungdom på sykehus

  Råd og tips om hva som skjer før, under og etter sykehusoppholdet.
  Ungdom på sykehus
  Ung pasient sitter i en seng med ryggen til - en står ved siden av sykepleier holder henne i hånden