Nyheter

Kurs og møter

 • EndNote innføringskurs (des)
  Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc. Kurset holdes digitalt og lenke sendes ut til påmeldte i forkant av kurset.
  EndNote innføringskurs (des)
  12.
  desember
  2023
 • Binyre- og kortisolkurs
  Velkommen til et kurs i regi av endokrinologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Kurset er for deg som har binyrebarksvikt og passer for både deg som har hatt sykdommen lenge, og deg som nylig har fått den.
  Binyre- og kortisolkurs
  14.
  februar
  2024
 • Brukerutvalgsmøte
  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og har rollen som et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.
  Brukerutvalgsmøte
  16.
  februar
  2024
  8 dager

Gi oss tilbakemelding via Lytteposten

Lytteposten er et tilbud til deg som pasient eller pårørende som ønsker å gi oss en uformell tilbakemelding om hvordan du har opplevd møtet med sykehuset.

Lytteposten
En statue foran en bygning