Hva skjer før, under og etter behandling?ø

Kalender

 • Mandag 04.03.
  Kurs om gynekologisk kreft

  Kurset er for deg som har eller har hatt gynekologisk kreft. Kurset som går over fire ganger skal gi deg gi deg faglig informasjon, kombinert med dine spørsmål og samtale med pasienter i samme situasjon.

 • Slagskolen

  Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum åtte uker siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering.

 • Nyrekurs

  Nyrekurset er et undervisnings- og informasjonstilbud til deg med kronisk nyresvikt. Du får økt kunnskap om hva du kan gjøre for å bremse utvikling og forebygge komplikasjonene.

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs

  E-læringskurset vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har om avføringslekkasje. Du vil også stille bedre forberedt før en samtale med lege eller spesialist.

 • Bekkenbunnstrening, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset lærer du å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er viktig å trene denne muskelgruppen ved både urin-, luft- og avføringslekkasje.

 • Pårørendegruppe for rusproblematikk

  Dette er et samtaletilbud for pårørende til en med rusproblematikk. Her møtes en gruppe på 5-8 personer for å dele egne erfaringer.

 • Nyreskole

  Nyreskole er et undervisningstilbud til pasienter med nyresvikt og deres pårørende.

 • Avføringslekkasje, mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Sakral nervemodulering, mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse. Behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter øke evnen til mestring.

 • Tømmingnsproblemer, mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Smertefull blære syndrom (BPS/IC), mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Multippel Sclerose (MS) kurs

  Kurset er for deg som har diagnosen Multippel Sclerose (MS). Kurset skal gi deg gi deg bedre forståelse av utfordringene i hverdagen, og hvordan du kan mestre de på en god måte.

 • Prostatakreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Tarmkreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Hjerteskolen

  Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud til hjertepasienter som har vært innlagt ved Akershus universitetssykehus og deres pårørende. Skolen legger vekt på tverrfaglig informasjon, samtale og tilpasset trening.

 • Blærekreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.

 • Sorggrupper for voksne

  Sorggrupper er både en møteplass for mennesker som har opplevd samme type tap og en arena for faglig støtte i sorgen.

 • Å leve med kreftsykdom

  Dette kurset passer for deg som har eller har hatt en kreftdiagnose, og for din nærmeste pårørende. Vi gjennomgår temaer som hjelper deg med å mestre, forstå og kontrollere din hverdag.

 • Fødselsforberedende kurs

  Vi arrangerer 1-dags fødselsforberedende kurs for blivende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.

Nyheter

 • 06.12.2018
  Når immunforsvaret blir på lag med kreften

  Immunforsvaret bistår som oftest kroppen med å bekjempe kreft. Men noen ganger kan det virke helt motsatt ved å hjelpe kreftsvulsten med å vokse og spres. Shakila Jabeen har forsket på hvorfor i en nylig avlagt doktorgrad.

 • 30.11.2018
  Ungdom gir til ungdom

  Elevene ved Mailand videregående skole vil bidra i sitt eget lokalmiljø med en innsamlingsaksjon til inntekt for ungdomspasienter på Ahus.

 • 27.11.2018
  Hva skjer hvis antibiotika slutter å virke?

  Problemet omfatter hele kloden, og påvirkes av faktorer knyttet til medisinsk behandling av mennesker og dyr, men også matproduksjon, vannsikkerhet, sanitærforhold, handel, turisme og industri. Smittevernoverlege Silje Bakken Jørgensen har...

 • 23.11.2018
  Tildeles stipend for migreneforskning

  Ahus-nevrolog Espen Saxhaug Kristoffersen er vinner av Forsbergs og Aulies nevrologstipend i 2018. Han skal i gang med en studie av en ny medisin for migrenepasienter.

 • 20.11.2018
  Kreftforeningen støtter PRADA

  Brystkreftbehandling gir økt sjanse for å få hjerteskader. Ahus-studien PRADA gir viktig innsikt i hvordan bruk av hjertesviktmedisin under kreftbehandlingen kan forebygge dette. PRADA II fikk nylig  5 300 000 kroner i støtte fra Kreftforeningen.

 • 19.11.2018
  - Torun står som en bauta og beskytter pasienter, pårørende og oss ansatte

  Torun Schjølberg ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er kåret til årets sykepleierleder i Akershus. Schjølberg er seksjonssykepleier i nevrologisk sengeområde. Gratulerer!

 • 14.11.2018
  Ahus med nytt tilbud til de sykeste barna

  Ahus leder an i et viktig nasjonalt løft når den nye barneovervåkningsenheten ble offisielt åpnet onsdag 14. november. -­ Det er flott at Ahus går opp løypa for et bedre overvåkningstilbud for barn, sa leder i Norsk barnelegeforening, Ketil...

 • 04.10.2018
  Nye Ahus feirer 10 år

  Hovedbygget på Akershus universitetssykehus (Ahus) ble tatt i bruk 1. oktober 2008 - for ti år siden. - Det nye sykehuset har gitt muligheter for å utvikle moderne pasientbehandling og god drift, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

 • 04.09.2018
  Ahus har etablert seg som et viktig universitetssykehus

  Helt fra sykehuset igjen ble et universitetssykehus i 2000 har Akershus universitetssykehus (Ahus) hatt et langsiktig mål om å være et av et lendende universitetssykehus i Norge. Forskningsaktivitetsrapporten for 2017 viser at Ahus har etab...

 • 04.09.2018
  Oppstart av robotkirurgi

  En splitter ny og etterlengtet operasjonsrobot gjennomførte sin første prostatakreftoperasjon på Ahus 3. september. Denne vil bidra til å redusere behandlingstiden for pasienter med urologisk kreft.

 • 27.08.2018
  Tror omega-3 kan øke levetiden til transplanterte nyrer

  Transplanterte nyrer svekkes over tid, og i gjennomsnitt varer et nyretransplantat rundt 10-15 år. Forskere ved Ahus skal finne ut om marine omega-3-fettsyrer kan gi økt levetid på nyretransplantater.

 • 15.08.2018
  Forsinket transaksjon av parkeringsbetalinger ved hovedinngangene

  En teknisk feil i betalingsløsningen for parkeringen ved hovedinngangene fører til at noen av transaksjonene betalt mellom 4. juni 2018 og 15. august er forsinket og blir belastet fra 15. august og utover.

 • 06.08.2018
  Mus ble mer aggressive av blod fra voldsdømte

  - Dette er første skritt på veien til å finne en biologisk markør for aggresjon, sier forsker Henning Værøy, som har vakt stor internasjonal interesse med en studie av blod fra voldsdømte i Ila fengsel.

 • 23.07.2018
  Den sagnomsuste sykehusmaten-

  Ordet sykehusmat vekker kanskje ikke de beste assosiasjonene hos folk flest. Men Ahus-kokkene knuser myter.

 • 13.07.2018
  Landets første cystoskopisykepleier jobber på Ahus

  Vinh Khac Du ble ferdig utdannet cystoskopisykepleier i juni 2018 og er først i Norge med denne tittelen. Nå er han klar for å kontrollere pasienter med blærekreft på Urologisk poliklinikk på Ahus.

 • 26.06.2018
  Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) øker i utbredelse

  - Ved hjelp av MR har vi for første gang vist at IBD er en alvorlig og fremadskridende sykdom, sier Aida Kapic Lunder ved Akershus universitetssykehus. Hun har nylig avlagt sin doktorgrad hvor hun har sett på utbredelsen av Inflammatorisk t...

 • 22.06.2018
  En påminnelse om barnas rettigheter

  Barn har egne rettigheter i møte med helsevesenet. Nå har Barnesykepleierforbundet satt opp et to meter høyt banner ved inngangen til Barne- og ungdomsklinikken for å minne oss på disse rettighetene.

 • 15.06.2018
  Tilbudet til slagpasienter styrkes

  Sykehuset skal nå tilby trombektomi for pasienter med akutt hjerneinfarkt. Styret i Helse Sør-Øst har avgjort at Ahus er et av tre helseforetak i regionen som skal tilby trombektomi.

 • 14.06.2018
  – Yngre behandlere mer positive til ny behandling

  Karina Egeland har i sin nylig avlagte doktorgradsavhandling ved Akershus universitetssykehus vist at behandlingsmetoden «Illness Management and Recovery» lar seg implementere i norske helsetjenester.

 • 08.06.2018
  Bent Høie på Ahus-besøk

  Hjertemedisinstudien PRADA ved Ahus har ført til opprettelsen av Norges første kardioonkologiske poliklinikk. 8. juni var Bent Høie på besøk i klinikken.

 • 08.06.2018
  Fremragende forskere ved Akershus universitetssykehus

  Tre Ahus-forskere ble 8. juni hedret med de årlige forskningsprisene ved Ahus. Prisene går til forskere som har fått sine arbeider publisert internasjonalt. Med disse prisene synliggjøres god forskning som produseres og publiseres på Ahus.

 • 04.06.2018
  Forsinket akutt kirurgi

  Ikke alle ortopediske skader må behandles akutt samme dag som skaden inntreffer. Å behandle utvalgte akutte skader ved en dagkirurgisk enhet og uten sykehusinnleggelse, gir fordeler både for pasienten og for sykehusdriften.

 • 24.05.2018
  Fremtidens sykehustilbud for eldre

  Hvordan skal Ahus møte en økende tilstrømning av eldre pasienter de neste 20 årene? Planleggingen av fremtidens eldremedisin på Ahus er allerede i gang, og i vinter har masterstudenter i tjenestedesign  bidratt i idefasen.

 • 23.05.2018
  - Et betydelig løft for en sårbar gruppe

  Leger fra Ahus og Sykehuset Østfold skal tilby medisinsk undersøkelse til alle barn som kommer til tilrettelagte avhør ved Statens barnehus Moss, og som kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. – Et betydelig løft for en sårbar...

 • 22.05.2018
  Skal bli flinkere til å inkludere pårørende

  På Ahus er det utviklet et kurs som skal sette helsepersonell i stand til bedre å inkludere pårørende i arbeidet med pasienter som sliter med rus eller psykiske problemer.

 • 15.05.2018
  Hvilken operasjon er best for kompliserte skulderbrudd?

  Stygge brudd i skulderen kan medføre plagsomme komplikasjoner. Slike brudd kan behandles kirurgisk på ulike måter - men så langt mangler vi grunnlag for å vite hvilken som er best. Dette skal forskere ved Ahus finne ut av ved å sammenlikne...

 • 17.04.2018
  Kongelig heder til Ahus-forsker

  Den kanskje mest prestisjefylte kreftforskningspris som deles ut i Norge er Kong Olav Vs kreftforskningspris. Den ble i år tildelt Ahus forskeren professor Vessela Kristensen.

 • 13.04.2018
  Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i Vestby

  Ansvaret for all pasientbehandling for pasienter fra Vestby kommune overføres fra 2. mai 2018 fra Ahus til Sykehuset Østfold. Fra 3. september skal også pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp til Sykehuset Østfold.

 • 13.04.2018
  Helsefremmende bruk av egne data

  Du vil snart få økte rettigheter til tilgang til egne helseopplysninger. Et prosjekt ved Ahus er bevilget forskningsstøtte for å teste hvordan det kan tilrettelegges for at innbyggerne kan dra nytte av disse opplysningene for å fremme egen helse.

 • 12.04.2018
  Grønt sykehus

  Som grønt sykehus skal Ahus bidra til å oppnå et miljømessig bærekraftig samfunn. Se de nye miljømålene for Ahus 2018-2021.

 • 22.03.2018
  Mer matro og mindre matsvinn med middag klokka fire

  På Ahus får pasientene nå middagen senere enn før, med positive resultater. Å flytte middagen fra klokka 13 til klokka 16 bidrar til å forebygge underernæring. Det gir mer ro rundt måltidet og mer tid til undersøkelser. I tillegg kastes mindre mat.

 • 15.03.2018
  Folk faller inne når det snør ute

  Med bakken dekket av snø, øker antall hoftebrudd. Men de fleste bruddene skjer innendørs.

 • 14.03.2018
  Normal livskvalitet med bekkenreservoar

  97 prosent av pasienter som har gjennomgått bekkenreservoarkirurgi ved Ahus ville tatt operasjonen på nytt fremfor å ha pose på magen, viser en nylig avlagt doktorgradsavhandling ved Ahus.

 • 13.03.2018
  Innovatørene på Ahus

  Snart kan legene bruke VR-briller for å få opplæring i operasjoner. Bruk av VR-teknologi til opplæring er ett av tre prosjekter på Akershus universitetssykehus (Ahus) som har mottatt finansieringsmidler fra Helse Sør-Øst.

 • 06.03.2018
  Kreftforskningspris går til brystkreftforsker Vessela Kristensen

  Professor Vessela Kristensen utdeles Kong Olav Vs kreftforskningspris for sin forskning på genetikk og brystkreft. Vi gratulerer!

 • 01.03.2018
  Tverrfaglig fokus på vold og omsorgssvikt hos barn og unge

  Omsorgssvikt, vold og psykiske eller seksuelle overgrep er den største trusselen mot barnehelsen i Norge. Legeforeningen i Akershus og Akershus universitetssykehus (Ahus) tar opp temaet 1. og 2. mars.

 • 20.02.2018
  Hjertesviktmedisin under brystkreftbehandlingen kan forebygge hjerteskade

  Overlevende av brystkreft kan få hjerteskade som følge av kreftbehandlingen. En doktorgradsstudie ved Ahus viser at slik hjerteskade kan forebygges med hjertesviktmedisiner under kreftbehandlingen.

 • 14.02.2018
  - Barn med lungebetennelse bør sjeldnere gis antibiotika

  Mange barn får antibiotika mot lungebetennelse uten å trenge det. Antibiotika virker bare mot bakterier, mens de fleste lungebetennelser i dag skyldes virus.

 • 05.02.2018
  Erfaren sykehusleder blir ny styreleder for Ahus

  Ahus får ny styreleder og tre nye styremedlemmer fra 14. februar. Styret i Helse Sør-Øst oppnevnte torsdag 1. februar den erfarne sykehuslederen Stener Kvinnsland som ny leder for styret for Akershus universitetssykehus.

 • 26.01.2018
  19 av 20 ville ha tatt operasjon igjen

  Pasienter som har fått hofte- eller kneprotese på Ahus er svært tilfreds med den behandlingen de har fått, og 95 prosent ville tatt operasjonen igjen. Det viser en spørreundersøkelse som er gjennomført i Ortopedisk klinikk i seks år.

 • 24.01.2018
  Pengegave til Sykehusklovnene

  Blodgivere har donert 41.650 kroner til Sykehusklovnene i løpet av 2017. Pengegaven ble overrakt til to glade sykehusklovner i Blodbanken på Ahus.

 • 23.01.2018
  MinJournal er nå tilgjengelig

  MinJournal er nå tilgjengelig igjen for alle brukere.

 • 15.01.2018
  Vekker internasjonal interesse

  Pågangen var stor da forskningsworkshopen OCHER ble arrangert for syvende gang av Ahus-forsker Pål Gulbrandsen. Workshopen, som holdes årlig i Lørenskog, er blitt en viktig internasjonal arena for forskning på klinisk kommunikasjon.

 • 15.01.2018
  Kompetansebroen - en portal for deling av kompetanse

  - For pasientene er det bare én helsetjeneste, uavhengig av om det er sykehus eller kommune, og derfor er det viktig at vi jobber sammen for å gi pasienter den beste behandlingen, sier Kjersti Sirevåg. Hun er leder for den nye nettportalen...

 • 08.01.2018
  Tematiske sentre og nybygg skal gi bedre samarbeid om pasientene

  Akershus universitetssykehus skal utvikle tematiske sentre for eldremedisin, kreft og psykisk helsevern. Tilbud om diagnostikk og behandling skal samles rundt pasienten. For å få til gode sentre for kreft og psykisk helsevern trengs det nye...

 • 03.01.2018
  - Nå får vi til noe som mange sykehus strever med

  Det er nødvendig å dokumentere og måle pasientsikkerhetsarbeidet for å vite om tiltakene hjelper. Men målingene har vært tidkrevende på grunn av mangel på gode verktøy for å gjøre slike målinger. Ortopedisk klinikk på Ahus tok saken i egne...

 • 22.12.2017
  Tusenvis av stjerner til de som tilbringer jula på sykehus

  På Ahus henger det nå flere hundre julestjernene i avdelingene. Julestjernene gis gjennom Kreftforeningens stjerneaksjon, og er først og fremst symboler på at andre har tenkt på de som må tilbringe jula på sykehus.

 • 14.12.2017
  - Imponerende hva dere har fått til

  Musikk og sang sto i fokus da statsminister Erna Solberg besøkte Barne- og ungdomsklinikken. Her fikk hun høre om tiltak for å gi barn og unge et bedre sykehusopphold.

 • 12.12.2017
  Ahus-professor tildeles pris for nyskapende undervisningsform

  Professor Jonn Terje Geitung i bildediagnostisk avdeling på Akershus universitetssykehus har blitt tildelt pris for kvalitet og innovasjon i medisin. - Geitung har løftet sitt eget fag, står det i priskomiteens begrunnelse.

 • 06.12.2017
  Julekalender 2017

  Adventstiden er her og fyller oss med forventning og lengsel etter julefred i hjerte og i hjem. Sykehusprestene på Ahus lager hvert år en julekalender som kan være til inspirasjon og glede i vinterkulden.

Se alle nyhetene