Nyheter

 • En gruppe menn som smiler
  29. januar 2024
  8 millioner til forskning rundt persontilpasset behandling for endetarmskreft

  Kreftkirugisk forskningsgruppe ved Ahus tildeles nær 8 millioner fra Kreftforeningen til forskning rundt endetarmskreft. – Dette vil virkelig komme kreftpasientene til gode, sier Knut Magne Augestad som leder prosjektet.

 • Portør går gjennom sykehusdører.
  23. januar 2024
  Dina er første portørlærling i ny praksisordning

  Portørlærlingen Dina Maria Walmann er den første som har vært i praksis på en medisinsk avdeling på Ahus. Ordningen skal gjøre portørene enda tryggere i jobben sin. – Det er viktig for oss å forstå hvor fort ting kan snu, sier hun.

 • Leger og sykepleiere smiler mot kamera.
  15. januar 2024
  Arrangerer en livsviktig kveld

  Screening med livmorhalsprøve er et viktig tiltak for å forebygge livmorhalskreft. I januar arrangerer frivillige fra kvinneklinikken #sjekkdeg-kveld.

Kurs og møter

 • Cøliakikurs
  Dette er et kurs for deg med nyoppdaget cøliaki etter henvisning fra lege.
  Cøliakikurs
  25.
  januar
  2024
  8 dager
 • Brukerutvalgsmøte
  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og har rollen som et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.
  Brukerutvalgsmøte
  16.
  februar
  2024
  8 dager
 • Fødselsforberedende kurs, Nordbyhagen
  Vi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.
  Fødselsforberedende kurs, Nordbyhagen
  6.
  mars
  2024
  Flere datoer

Gi oss tilbakemelding via Lytteposten

Lytteposten er et tilbud til deg som pasient eller pårørende som ønsker å gi oss en uformell tilbakemelding om hvordan du har opplevd møtet med sykehuset.

Lytteposten
En statue foran en bygning

Ungdom på sykehus

Råd og tips om hva som skjer før, under og etter sykehusoppholdet.
Ungdom på sykehus
Ung pasient sitter i en seng med ryggen til - en står ved siden av sykepleier holder henne i hånden