Sykehuset er ikke lenger i grønn beredskap

Koronavirus

Akershus universitetssykehus er i ikke lenger i grønn beredskap i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Utviklingen følges nøye. Konkrete planer for ny opptrapping av covid-19-behandling kan raskt aktiviseres ved behov. Vi legger fortløpende ut informasjon til våre pasienter, besøkende, ansatte og til media på vår koronaside.

Hva skjer før, under og etter behandling?ø

Nyheter

 • 07.07.2020
  Bildediagnostikken styrket med ny avansert teknologi

  En flunkende ny avansert PET/CT-maskin styrker tilbudet innen diagnostiske undersøkelser på Ahus. Nylig ble den nye maskinen og nybygget offisielt åpnet med godord, omvisning og velfortjent kake. Maskinen er i bruk og over 20 pasientundersø...

 • Intervensjonsradiolog Dan Levi Hykkerud og overlege Marianne Altmann
  29.06.2020
  Trombektomier ved hjerneinfarkt

  7. oktober ble første trombektomi utført på Ahus. Til nå har 14 pasienter fått behandlingen der blodpropp i hjernen fiskes ut. Tidligere ville pasientene blitt sendt fra Ahus til Rikshospitalet for å få denne behandlingen.

 • Forskere på Ahus
  18.06.2020
  Fremragende forskere ved Ahus

  Tre forskere ble 18. juni hedret med de årlige forskningsprisene ved Akershus universitetssykehus (Ahus). De tre forskningsartiklene omhandler henholdsvis 3D-medisinske modeller av karanatomi for tryggere tykk-og tynntarmskreft kirurgi, kro...

 • Ragnhild Hallen
  16.06.2020
  Holdt åpent da alle andre stengte

  Som barnehage for barna til sykehusansatte var Ahus-barnehagene svært viktige under pandemiens mest kritiske fase. Ikke én dag var det stengt i Ahus-barnehagene, som nå opplever bedre kontakt med foreldrene og at barna har lært seg å leke på nye måter.

 • Ahus på Nordbyhagen
  11.06.2020
  Ahus ikke lenger i grønn beredskap

  Belastningen på sykehuset er redusert som følge av at pågangen av covid-19-pasienter har avtatt. Fra torsdag 11. juni vil Ahus derfor ikke lenger være i grønn beredskap og være tilbake i tilnærmet normal drift. Det beholdes noen forsterkede...

 • Pusterommet
  10.06.2020
  Pusterommet fyller fem år

  Trenings- og aktivitetstilbudet for kreftpasienter har blitt stadig mer populært, og kan nå feire fem år på Ahus! Etter en liten koronapause er Pusterommet på Ahus nå i gang igjen, utendørs enn så lenge.

 • 08.06.2020
  Har du fått tilbud om studieplass i intensivsykepleie – og ønsker utdanningsstilling?

  I August 2020 er det oppstart av videreutdanning i intensivsykepleie på hel- og deltid ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH). Ahus ansetter nå sykepleiere i utdanningsstillinger i intensivsykepleie, men vi ønsker oss flere søkere! Tenker...

 • Sykkelvennlig arbeidsplass
  05.06.2020
  Ahus sertifiseres som Sykkelvennlig arbeidsplass

  Ahus Nordbyhagen er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. Ahus er den første bedriften i Lørenskog kommune og det første sykehuset i Norge som blir sertifisert.

 • Illustrasjonsbilde - Besøk på sykehus
  04.06.2020
  Åpner for besøk av de nærmeste pårørende

  Med redusert pågang av koronapasienter og mindre smittespredning i samfunnet åpner Ahus fra fredag 5. juni igjen for at pasienter kan få besøk av sine nærmeste pårørende. For å beskytte mot smitte vil antall besøkende fortsatt være begrenset.

 • 04.06.2020
  Snakk om selvmord

  Å snakke om selvmord er som å skru på lyset i et mørkt rom. Det vi tror skjuler seg i mørket, blir mindre farlig eller forsvinner helt. Det er hjelp å få, og det første steget er å tørre å si det vanskelige ordet selvmord.

 • 26.05.2020
  Partner kan igjen være med til barselhotellet

  Nå åpner Ahus opp for at partner igjen kan få være med mor og barn på barselhotellet på Nordbyhagen og barselavdelingen på Kongsvinger sykehus etter fødsel.

 • forskningspol
  20.05.2020
  Nyåpnet forskningspoliklinikk

  En splitter ny forskningspoliklinikk tas nå i bruk på Ahus Nordbyhagen. - Med disse fasilitetene kan vi øke antall undersøkelser og få en mye mer effektiv innsamling av data, sier forsker Harald Hrubos-Strøm, som leder et av fire forsknings...

 • 20.05.2020
  - Vi ble tvunget til å tenke nytt

  Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud for hjertepasienter som baserer seg på trening og samtaler i grupper på opptil 15 personer. Da pandemien kom og smitteverntiltak ble nødvendig var Hjerteskolen nødt til å stanse all vanlig aktivitet...

 • John William Glad
  07.05.2020
  I psykososial beredskap

  - Denne situasjonen er en belastning for helsepersonell, sier overlege John William Glad. Han leder psykososial beredskap ved Ahus Nordbyhagen, et tilbud for å ivareta helsepersonell som nå kan oppleve stress og belastninger ved å jobbe und...

 • smittevernhjelm_max
  06.05.2020
  Omskaper infeksjonsbeskyttelse til smittesikre vernehjelmer

  Ahus-lege Max Temmesfeld har laget en løsning som raskt kan omgjøre utstyr som allerede finnes på mange sykehus til effektivt smittevernutstyr. Ved hjelp av en 3D-printer, solid kompetanse og mye nysgjerrighet har han fått førsteplass i Inv...

 • 06.05.2020
  – Vi får fortalt pasientene våre at vi bryr oss om dem

  BUP Grorud var blant de aller første på Ahus som tok i bruk telefon- og videokonsultasjoner i sin behandling da koronasituasjonen tilspisset seg og fysisk oppmøte ikke lot seg gjennomføre.

 • Forskning analyse
  05.05.2020
  Kliniske studier ved Akershus universitetssykehus er gradvis i gang igjen

  Akershus universitetssykehus (Ahus) satt kliniske studier delvis på vent noen uker på grunn av utbruddet av koronavirus-pandemien. Sykehuset er nå i grønn beredskap og åpner derfor opp igjen for mer aktivitet rundt de kliniske studiene på sykehuset.

 • 04.05.2020
  Forskning på Covid-19 ved Akershus universitetssykehus

  Forskningsmiljøene og Forsknings- og innovasjonsdivisjonen har kastet seg rundt under koronapandemien, og en rekke studier er satt i gang på Ahus for å forske på Covid-19. - Det er viktig at vi bidrar der vi kan, men det foregår også mye an...

 • Sykepleier og pasient
  04.05.2020
  Starter opp igjen med planlagte operasjoner - trapper opp poliklinisk aktivitet

  Redusert pågang av Covid-19-pasienter til sykehuset gjør at Ahus nå trapper opp igjen mye av den normale virksomheten, ved å gjenoppta planlagte operasjoner og øke den polikliniske aktiviteten. Også andelen av annen øyeblikkelig hjelp enn C...

 • 24.04.2020
  Blodbanken ønsker kontakt med blodgivere som har vært koronasyke

  Blodbanken ved Ahus ønsker å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter covid-19-infeksjon. Personer som har gjennomgått infeksjon med covid-19 kan danne antistoff mot koronavirus som vi tror gir beskyttelse mot viruset (immunitet).

 • 21.04.2020
  Nye ansikt i intensivmiljøet

  På kort tid har de fått en helt ny arbeidshverdag. Mange Ahus-medarbeidere har forlatt sine vante arbeidsplasser for å bidra nye steder - deriblant i anestesiavdelingen på Nordbyhagen. Mange har jobbet her tidligere, de fleste er helt nye.

 • 20.04.2020
  Palliasjon til Covid-19-pasienter

  Ved Ahus er det laget en ny prosedyre for lindrende behandling tilpasset Covid-19-pasienter, for å sikre at pasienter som nærmer seg døden kan dø fredfullt. Alle sykehus kan bruke prosedyren, samt benytte en døgnåpen rådgivningstelefon.

 • 16.04.2020
  Fra gul til grønn beredskap

  Den totale belastningen på sykehuset ved pågang av Covid-19-pasienter er nå betydelig redusert. Beredskapsnivået ved Ahus reduseres derfor fra gult til grønt. Planer for opptrapping av Covid-19-behandling vil aktiviseres ved behov.

 • Seksjonsledere covid-19
  14.04.2020
  De nye avdelingene på Ahus

  Fem sengeområder på Ahus er nå definert som covid-19-områder. Fire sengeområder på Nordbyhagen, og ett på Kongsvinger er frigjort for å behandle pasienter som har koronaviruset som hoveddiagnose.

 • Smittevern
  14.04.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

 • Forskning - analyse
  14.04.2020
  Kliniske studier påvirkes av koronavirus-utbruddet

  Sykehuset er i beredskap for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med utbruddet av koronavirus (Covid-19). Det påvirker oppstart og endringer i gjennomføringen av kliniske studier. Pasienter kan oppleve begrenset mulighet for deltagels...

 • Øystein Mæland
  09.04.2020
  Nå er nær 100 koronapasienter utskrevet fra Ahus

  Onsdag 8. april er 95 pasienter som har vært innlagt for Covid-19 utskrevet fra Ahus. - Det er det all grunn til å glede seg over. Jeg er stolt over all innsats som er lagt ned til beste for pasientene i disse ukene, sier administrerende di...

 • 07.04.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • Smittevern
  07.04.2020
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • 06.04.2020
  Respiratorkapasiteten forsterkes ytterligere

  I dag får Ahus tre nye respiratorer. Det er tilstrekkelig til å dekke intensivområdene som nå er i drift på Nordbyhagen med 33 plasser, i tillegg til fem intensivplasser for ikke-covid-pasienter.

 • 03.04.2020
  Strømmer på med donasjoner til Ahus

  Siden 10. mars har Ahus mottatt over 700 eposter som gjelder enten donasjoner eller salg knyttet til koronaviruset. - Jeg synes det er stort. Vi møter omsorg fra folk utenfor sykehuset, sier seksjonsleder på innkjøpsavdelingen Dag Erik Danielsen.

 • 02.04.2020
  Ahus tilføres tre ekstra respiratorer

  Torsdag 2. april får Ahus tilført tre respiratorer lånt fra LHL-sykehuset på Gardermoen. To er umiddelbart klare til bruk, en krever litt tilleggsutstyr som raskt kan skaffes.

 • 02.04.2020
  Ahus starter med videokonsultasjoner etter rask etablering

  Når fysisk undersøkelser ikke er mulig eller nødvendig kan Ahus-pasienter nå få konsultasjoner over video. Løsningen skal framover tas i bruk ved alle kliniske områder.

 • 02.04.2020
  Ahus-ansatte kommer tilbake på jobb

  Mandag 23. mars var 768 Ahus-ansatte i karantene. Nå vender svært mange tilbake på jobb. Torsdag 2. april er tallet nede i 218. Om lag 80 er ventet å være klare for jobb igjen i løpet av påskeuken. - Karantenen er nå over for mange. I tille...

 • Smittevern
  31.03.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • 30.03.2020
  Foreldre må fortsatt søke helsehjelp for sine barn

  Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus) opplever som andre barneavdelinger i Norge at det er lavere aktivitet enn normalt på denne tiden. Foreldre og barn skal være trygge på sykehus, og klinikken har iverksatt fle...

 • 27.03.2020
  Rekordrekruttering til Ahus

  Med over 600 ansatte i karantene og et økt behov for ressurser og styrket kapasitet, har HR hatt nok å henge fingrene i de siste ukene. Men til gjengjeld har interessen blant jobbsøkerne vært unormalt stor. Finn.no kunne nylig melde at en s...

 • I et slikt rom i intensivseksjonen vil koronasmittede med behov for respirasjonsstøtte ligge.
  27.03.2020
  Intensivkapasiteten framover

  Ahus planlegger for økning av ordinære intensivkapasitet opp til 65 senger. For å få til dette må det tas i bruk alternative lokaler som rigges til intensivplasser. Kapasiteten økes nå i takt med utviklingen.

 • Vibecke Sørensen
  24.03.2020
  Har til nå hatt elleve koronapasienter på respirator

  Ahus er det sykehuset i Norge som per i dag har det største tilfanget av koronasyke pasienter som trenger intensivbehandling. I dag ligger ni koronapasienter på intensiv - åtte av disse på respirator. - Vi forbereder oss på at det b...

 • akuttmottak Nordbyhagen
  20.03.2020
  Godt forberedt i akuttmottaket

  Akuttmottaket på Nordbyhagen er nå delt i to soner: Én sone for mulig Covid-19 og én for pasienter uten mistanke om Covid-19. - Vi er godt forberedt, sier seksjonsleder Line Todal.

 • nyfødt
  13.03.2020
  Informasjon til fødende

  Kvinneklinikken har hatt en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Nå åpnes det opp for kontrollert besøk av far eller medmor fra og med fredag 5. juni.

 • 13.03.2020
  Utsetter planlagte operasjoner

  For å styrke intensivkapasiteten utsetter Akershus universitetssykehus alle planlagte operasjoner, med unntak for kreftbehandling og øyeblikkelig hjelp.

 • 09.03.2020
  Avdeling nyfødt intensiv på Ahus er berørt av koronaviruset

  En ansatt på Avdeling nyfødt intensiv i Barne- og ungdomsklinikken på Ahus har testet positivt for koronaviruset.

 • Evandro Fei Fang tildeles Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere
  28.02.2020
  På sporet av en Alzheimers-kur – tildelt vitenskapelig pris

  Førsteamanuensis Evandro Fei Fang ved Ahus er tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere, for sin forskningsaktivitet innen demens og aldring.

 • Kongsvinger sykehus
  26.02.2020
  Flere pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp skal få behandling ved Kongsvinger sykehus

  Kongsvinger sykehus har siden 1. februar 2019 har vært en del av Akershus universitetssykehus HF. For å utnytte den totale kapasiteten ved helseforetaket vil nå pasientgrupper fra Eidsvoll og Ullensaker kommuner med behov for øyeblikkelig h...

 • Hjernecelle
  18.02.2020
  Høy vekt forbindes med lavere ALS-risiko

  Årsakene til at man får diagnosen ALS (amyotrofisk lateral sklerose) er i stor grad ukjente. I sin avhandling viser imidlertid Ola Nakken at det er en sammenheng mellom høy kroppsmasse-indeks, vektøkning og lav risiko for ALS senere i livet.

 • 13.02.2020
  Hjerneslagbehandlingen i Norge blir stadig bedre - men det er fortsatt rom for forbedring

  I sin doktorgradsavhandling har Angela Susan Labberton studert aspekter ved hjerneslag og behandlingskjeden for hjerneslag. Labberton og medarbeidere har undersøkt endringer i forløpet og utfall over tid, og sammenlignet tilgang til rehabil...

 • Barn_illustrasjonsfoto
  07.02.2020
  Får barn som pårørende for mye ansvar?

  Rundt ett av ti barn som er pårørende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, indikerer en nylig avlagt ph.d. Dette er et tema som har fått for lite oppmerksomhet, mener Ellen Katrine Kallander, som nylig disputerte med sin avhandling.

 • Pusterommet
  04.02.2020
  Pusterommet

  Treningstimene på Pusterommet blir stadig mer populære. Pusterommet er et trenings- og aktivitetstilbud til de som er under eller nylig har gjennomgått kreftbehandling. I anledning Verdens kreftdag 4. februar fikk Pusterommet besøk av stats...

 • tunge
  23.01.2020
  Kan vi trene oss snorkefrie?

  Trening er bra for det aller meste - nå også snorking. Snorkere og pasienter med søvnapné kan ha fordel av å trene tunga og ansiktsmusklene, viser nyere forskning. Søvnforsker Harald Hrubos-Strøm ved Ahus ønsker å forske på metoden i Norge.

Se alle nyhetene

Kalender

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs

  E-læringskurset vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har om avføringslekkasje. Du vil også stille bedre forberedt før en samtale med lege eller spesialist.

 • Avspenningstrening, e-læringskurs

  Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.

 • Bekkenbunnstrening, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset lærer du å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er viktig å trene denne muskelgruppen ved både urin-, luft- og avføringslekkasje.

 • Høyt stoffskifte, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.

 • Lavt stoffskifte, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.

 • Søvnskole, e-læringskurs

  Søvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster.