Nyheter

  Kurs og møter

  • Cøliakikurs
   Dette er et kurs for deg med nyoppdaget cøliaki etter henvisning fra lege.
   Cøliakikurs
   25.
   januar
   2024
   8 dager
  • Brukerutvalgsmøte
   Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og har rollen som et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.
   Brukerutvalgsmøte
   16.
   februar
   2024
   8 dager
  • Pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser
   Spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser (EFS) på Ahus har etablert et tilbud til pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser. Kurset fokuserer på hvordan pårørende i ulike faser kan ta bedre vare på seg selv og om hva er det som hjelper, eller ikke hjelper, deg og dine i situasjonen. Kurset er lagt opp med ulike tema og tid til samtaler. Det er inntil ti deltakere, så du skal kjenne deg trygg.
   Pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser
   23.
   mai
   2024
   5 dager

  Gi oss tilbakemelding via Lytteposten

  Lytteposten er et tilbud til deg som pasient eller pårørende som ønsker å gi oss en uformell tilbakemelding om hvordan du har opplevd møtet med sykehuset.

  Lytteposten
  En statue foran en bygning

  Ungdom på sykehus

  Råd og tips om hva som skjer før, under og etter sykehusoppholdet.
  Ungdom på sykehus
  Ung pasient sitter i en seng med ryggen til - en står ved siden av sykepleier holder henne i hånden