Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Kurs for pasienter og pårørende

03.04 mandag

Engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse, klinisk bilde og behandling

Vi ønsker pasienter, pårørende og andre interesserte velkommen til informasjonskveld om engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse, klinisk bilde og behandling.

Se flere kommende arrangementer ()

Fødselsforberedende kurs

Akershus universitetssykehus arrangerer 1-dags fødselsforberedende kurs for blivende foreldre.

Hjerteskolen

Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud til hjertepasienter som har vært innlagt ved Akershus universitetssykehus og deres pårørende. Skolen legger vekt på tverrfaglig informasjon, samtale og tilpasset trening.

Mestringskurs: Anal inkontinens

Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

Blærekreftkurs

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.

Sorggrupper for voksne

Sorggrupper er både en møteplass for mennesker som har opplevd samme type tap og en arena for faglig støtte i sorgen.

Mestringskurs: Sakral nerve modulering

Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

Tarmkreftkurs

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Mestringskurs: Smertefull blære syndrom (BPS/IC)

Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

Sorggrupper for barn og ungdom

Vi inviterer barn og ungdom som har opplevd å miste noen som står dem nær til å bli med i sorggrupper. I sorggruppene treffer du barn og ungdom på din egen alder som også har opplevd å miste noen.

Prostatakreftkurs

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Brystkreftkurs

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.

Multippel Sclerose (MS) kurs

Kurset er for deg som har diagnosen Multippel Sclerose (MS). Kurset skal gi deg gi deg bedre forståelse av utfordringene i hverdagen, og hvordan du kan mestre de på en god måte.

Nyreskole

Nyreskole er et undervisningstilbud til pasienter med nyresvikt og deres pårørende.

Pårørendegruppe for rusproblematikk

Dette er et samtaletilbud for pårørende til en med rusproblematikk. Her møtes en gruppe på 5-8 personer for å dele egne erfaringer.

Slagskolen

Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum tre måneder siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering.

Parkinsongruppe

Parkinsongruppen er et rehabiliteringstilbud til pasienter som har hatt diagnosen mer enn et halvt år. Tilbudet legger vekt på tverrfaglig informasjon, samtaler og fysisk trening.

Se flere faste arrangementer ()