Pasientkurs

Kols rehabiliteringskurs

Dette er et kurs for deg som har kols. Ved å gi deg økt kunnskap og innsikt om kols, skal kurset bidra til å gjøre deg tryggere på hvordan du kan takle utfordringer forbundet med å ha sykdommen. Kurset går over fem uker.

Tid og sted

Når

Kurset går over fem uker, med henholdsvis tre eller to dager i uken. Kurset holdes på Nordbyhagen.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Henvisning med resultat fra spirometri (pusteprøve) fra fastlege sendes til Lungemedisinsk avdeling - Lungepoliklinikken. Henvisningssted: LUN KOLS Inntak.

Etter å ha blitt henvist vil du bli oppringt når det er ledig plass.

Informasjon om kurset

Kurset tilbys på Ahus Nordbyhagen og på Ski sykehus, og går over fem uker, med henholdsvis tre eller to dager i uken. Én kursdag varer i cirka fem timer inkludert lunsj, pauser og trening. Det er plass til opptil ti deltakere per gruppe.

Kurset vil gi deg økt kunnskap og innsikt om sykdommen, slik at du blir tryggere på hvordan du takler utfordringer forbundet med å ha kols. Det vil også være forebyggende for deg med mild kols.

Kurset veksler mellom trening, undervisning og samtale. Kursdagene starter med en times tilpasset trening i gymsal eller basseng.

Kurset går over mandag, onsdager og fredager.

Vi gjennomgår følgende temaer

 • Lungenes oppbygging og funksjon
 • Medisinsk behandling, virkning og bivirkninger
 • Egenkontroll og medisinering
 • Kosthold
 • Hjelp til røykavvenning
 • Slimmobilisering
 • Anfallsmestring
 • Fysisk aktivitet og avspenning
 • Seksualliv ved kronisk sykdom
 • Følelsesmessige reaksjoner
 • Mestring av hverdagen
 • Mestring av angst
 • Trygderettigheter og kommunale tjenester
 • Ergonomi og energiøkonomisering
 • Hjelpemidler

I løpet av kurset er det også en pårørendesamling. Kursdeltakernes pårørende deltar i gruppesamtale om kols, og det å være pårørende til en som er kronisk syk.

Kontakt

Relevante behandlinger