Pasientkurs

Introduksjon til kompetente foreldre

Dette er et program til deg. For din egen del! Her vil du møte flere foreldre i samme situasjon som deg, som ønsker å dele sine erfaringer fra programmet gjennom korte filmer.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs


Velkommen

Foreldrene vi har hatt kontakt har gitt tilbakemelding om at de opplevde det å jobbe med konkrete temaer og å kjenne etter, ga viktige resultater. Hvis du skal få til forandring gjennom dette programmet, krever det at du er villig til å stoppe opp, ta deg tid til å gjøre noen oppgaver, kjenne etter, tenke – og så virkelig endre på noe. 
 
Ved å gjennomføre programmet har foreldre erfart at de utviklet et bedre grunnlag for å se muligheter, gjøre prioriteringer og ta egne valg. Dermed opplevde de at de kunne leve mer aktivt, ansvarlig og verdig – et bedre liv.
 

Råd og tips

Arbeidsbok

Hvis du skriver ned det du oppdager, vil du bli mer bevisst. Derfor anbefaler vi at du lager deg en arbeidsbok uten linjer, som du kan bruke til de ulike oppgavene. Finn eller kjøp en blyant eller penn som du kan skrive og tegne med, og skaff fargeblyanter. Det å jobbe med form og farge aktiverer hjernen på en annen måte og kan gi deg nye innsikter.
 

E-læringsprogrammets oppgaver

Vi inviterer deg til å ta deg selv på alvor gjennom dette programmet. Det viktigste er de oppdagelsene du selv gjør og de valgene du gjennomfører. Sett av en stund for deg selv uten forstyrrelser. Gi deg tid til hver oppgave der du har mulighet til å kjenne skikkelig etter og tenke godt gjennom refleksjons-spørsmålene (cirka 45 minutter). Skriv ned i korte trekk noe om det du selv oppdager i arbeidsboken . 
 
Husk at ingenting er rett eller galt!
 

Ulike oppgaver

Veiledningsprogrammet har ulike typer oppgaver til de ulike temaene. Noen oppgaver passer bedre for deg, og du vil like noen bedre enn andre. Kanskje liker du å skrive, eller bruke farger? Eller kanskje noe helt annet? Prøv likevel å gjennomføre alle på din måte.
 

Sammen med andre – eller alene

Du hører at foreldrene på filmene ofte understreker verdien av gruppen, nemlig å være sammen. Du kan selv søke kontakt med andre å snakke med eller gjøre oppgavene sammen med. Det viktigst er likevel dine egne refleksjoner.
 

Forandringer

Du kan bare oppdage det du kan sette ord på. Bare det du oppdager, kan du reflektere over. Bare det du er bevisst på kan du gjøre noe med. Bare det du gjør kan skape en forskjell.
 

Prøv ut forandringene i hverdagen

Var det vanskeligere eller lettere enn du trodde? Hvordan reagerte du selv? Hvordan reagerte andre? 
 
Skriv noe i arbeidsboken om det. Den viktigste oppdagelsen for mange foreldre var: JEG KAN gjøre en forskjell i mitt liv!


Egne refleksjoner og arbeidsbok - erfaringer

I denne filmen får du et inntrykk av hvilken betydning egne refleksjoner og bruk av arbeidsboken har hatt for andre foreldre. De snakker også om hva oppgavene har betydd for dem da de gjorde dem og i lang tid etter.