Pasientkurs

Kompetente foreldre - å være forelder

Hvordan er det å være forelder i din situasjon? Oppgavene i denne modulen gir deg mulighet til å reflektere og sette ord på din historie, slik at du kan oppdage mer om hvordan dette er for deg.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Introduksjon

Å ha barn med funksjonsnedsettelse er forskjellig og oppleves på ulike måter – avhengig av type og grad av funksjonsnedsettelse, avhengig av støtte og av hvordan du tar det. Samtidig er det mange likheter i de erfaringene dere foreldre har.

I denne modulen får du mulighet til å oppdage mer om din egen situasjon, og hvordan det er for deg å være forelder. Bruk tid på å sette ord på historien din og finn de ordene som passer for deg. Kjenn etter hvordan det var for deg å oppleve det som skjedde og hva du erfarte. Hva var vondt? Og hva var det som hjalp deg gjennom de vanskelige opplevelsene og periodene?

Når du blir mer oppmerksom på hva som er positivt og til hjelp for deg, kan du legge mer vekt på det i hverdagen. Da vil du ta mer vare på deg selv, være mer målrettet i samarbeid med hjelpeapparatet og få et bedre liv.

 


Oppmerksomhet

For å kunne oppdage må du være oppmerksom, og din evne til å være oppmerksom kan du øve opp. Her er en kort innføring som kan hjelpe deg.

Få oppgaveteksten opplest (lydfil)

 • Sett deg slik at du sitter behagelig. La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet. Ta et par dype pust som høres - og pust så i din vanlige rytme.
 • Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten sakte fra føttene - til bena - til setet - videre til magen - og ryggen, skuldrene, armene og hendene – og så fra skuldrene, opp i nakken – ansiktet og hodet.
 • Hva kjenner du:
  • Er det noe du blir oppmerksom på nå et sted i kroppen?
  • Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
  • Er du kald, eller varm?
  • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
  • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
 • Bli nå oppmerksom på tankene dine. Om de kommer og går er det helt ok. Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side nå en stund
 • Og bli nå oppmerksom på følelsene dine. Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg nå, her i dag». Dette er min kropp, mine tanker og mine følelser.

Skriv et par setninger i arbeidsboken om hvordan dette var for deg.


Sol-oppgave

Denne oppgaven kaller vi en sol-oppgave. Her står tema midt i solen som en ufullstendig setning som skal fullføres med stikkord på hver av solstrålene. Det er lett å komme på de to, tre første strålene, men så blir det vanskeligere å komme på fler. Det er likevel gjennom å finne flere ord at du også kan oppdage noe nytt. Du fyller ut så mange stråler du ønsker, også ord du kanskje kommer på underveis. Du oppdager etter hvert hvor mange stråler du trenger.

 


Nå skal du gjøre sol-oppgaven med temaet «hvis jeg skal si noe om det å være forelder, vil jeg si at…».

Skriv ut oppgaven her, eller tegn den inn i boka di.

Se på alt du har skrevet på solstrålesetningene. Hva sier alle disse utsagnene til deg?

Finn fram arbeidsbok og fargestifter og kjenn etter hvordan du kan sette form og farger på hvordan det er for deg å være forelder. Kanskje ser du for deg et konkret bilde, et symbol for hvordan det er, eller kanskje er det mer abstrakte former som kommer fram etter hvert som du bruker fargene.

La fargene, en etter en, velge deg, og gå i gang. Det er ikke resultatet som er viktig, men det du holder på med og hva du opplever.

Noter litt om det i arbeidsboken din.


Foreldre om det å være forelder

 


Oppgave

La du merke til noe som også du har opplevd i denne filmen? Kom du på noe du har erfart som viktig og som ikke ble nevnt i filmen?

Skriv ned et par punkter om dette i arbeidsboken din.

Fortell historien

Erfaring og forskning viser at det å fortelle hvordan du har opplevd det å være forelder, kan være viktig for å leve bedre med din situasjon. De ordene du velger påvirker hvordan du forstår det som har skjedd. Du har sannsynligvis fortalt historien om barnet ditt mange ganger på omtrent samme måte.

I denne oppgaven skal du fortelle historien om ditt barn, og du skal finne ut om de ordene du velger virkelig passer. Kan du fortelle det på en annen måte som bedre uttrykker det du har opplevd? Er det viktige ting du aldri har fortalt eller lagt vekt på? Vekker det like sterke følelser i dag som det gjorde før?

Du kan enten finne en person du har tillit til og fortelle hele historien, eller du kan bruke arbeidsboken og skrive den ned.


Kommentarer fra fagpersoner

Nå skal du få høre hva fagpersoner sier om verdien av å fortelle din historie. De sier blant at det er riktig å kjenne etter og finne de rette ordene for deg. Hva tenkte du? Hva følte du? Hvordan reagerte kroppen din? Hvordan er det nå?

 


Oppgave

 • Hva ble du særlig oppmerksom på da du hørte fagpersonene?
 • Hva var gjenkjennelig, og hva var utfordrende?
 • Hvordan er det for deg å skrive ned eller fortelle om din situasjon?
 • Har du truffet andre foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser? Kunne dere snakke sammen om det som er vanskelig?


Hva ønsker du?

For å bli enda mer bevisst på hvordan det er å være deg, så tenk deg nå fram i tid, for eksempel ett år.

Hva ønsker du for deg og din situasjon?

Finn fram arbeidsbok og fargestifter og kjenn etter hvordan du kan sette former og farger på det du skulle ønske deg. Det kan være et konkret bilde du ser for deg, eller det kan være noen former og spesielle farger som sier noe om hva du ønsker.

Kjenn etter hvordan det er for deg å holde på med formene og fargene – hva blir du oppmerksom på?

Se på tegningen din etterpå: Hva sier den til deg? Hva ble viktig for deg? Hva ble vanskelig? 

Skriv litt i arbeidsboken om hva du opplevde.


Oppsummering

I denne modulen har du jobbet med hvordan det er å være deg som forelder. Du har skrevet ned noe du ønsker deg. Hva vil du gjøre for å komme nærmere det du ønsker deg? Hva kan den første lille forandringen være?

Bestem deg for et par forandringer og prøv dem ut i hverdagen.

Lykke til!