Pasientkurs

Kompetente foreldre - det som er viktig for meg

Både erfaringer og forskning har vist at spørsmålet ”Hva er viktig for meg?” er sentralt for at du kan oppdage hva du tenker om livet og hvordan du ønsker å leve det.

Tid og sted

Type arrangement

Nettkurs

Introduksjon

I denne modulen er målet at du gjennom oppgaver gjør egne oppdagelser om hva som er viktig for deg. I filmene deler foreldre og fagpersoner sine refleksjoner og erfaringer.

Hva som er viktig

Vet du hva som virkelig er viktig for deg? Har du noen gang stoppet opp og brukt tid på å tenke gjennom det?
Hvis du vet hva som virkelig er viktig for deg, er det mye enklere å sortere og ta gode valg. Da får du en enklere hverdag hvor du tar vare på det som er verdifullt.

I denne modulen får du mulighet til å oppdage hva som virkelig er viktig for deg. Hvis du gjennomfører det du oppdager i denne modulen, kan det føre til viktige forandringer i din hverdag!

Oppmerksomhet

For å kunne oppdage må du være oppmerksom, og din evne til å være oppmerksom kan du øve opp. Her er en kort innføring som kan hjelpe deg.

Få oppgaveteksten opplest (lydfil)

 • Sett deg slik at du sitter behagelig. La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet. Ta et par dype pust som høres - og pust så i din vanlige rytme.
 • Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten sakte fra føttene - til bena - til setet - videre til magen - og ryggen, skuldrene, armene og hendene – og så fra skuldrene, opp i nakken – ansiktet og hodet.
 • Hva kjenner du:
  • Er det noe du blir oppmerksom på nå et sted i kroppen?
  • Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
  • Er du kald, eller varm?
  • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
  • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
 • Bli nå oppmerksom på tankene dine. Om de kommer og går er det helt ok. Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side nå en stund
 • Og bli nå oppmerksom på følelsene dine. Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg nå, her i dag». Dette er min kropp, mine tanker og mine følelser.

Skriv et par setninger i arbeidsboken om hvordan dette var for deg.

Foreldre om det som er viktig

Spill av denne filmen for å høre hva noen foreldre har oppdaget om det som er viktig for dem.

 


Oppgave

Finn frem arbeidsboken din og skriv:

 • Hva la du merke til som også er viktig for deg?
 • Er det noe som er viktig for deg som ikke ble nevnt i filmen?

Sol-oppgave

Denne oppgaven kaller vi en sol-oppgave. Her står tema midt i solen som en ufullstendig setning som skal fullføres med stikkord på hver av solstrålene. Det er lett å komme på de to, tre første strålene, men så blir det vanskeligere å komme på fler. Det er likevel gjennom å finne flere ord at du også kan oppdage noe nytt. Du fyller ut så mange stråler du ønsker, også ord du kanskje kommer på underveis. Du oppdager etter hvert hvor mange stråler du trenger.

 


Nå skal du gjøre sol-oppgaven med temaet «hvis jeg skal si noe om det å være forelder, vil jeg si at…».
Skriv ut oppgaven her, eller tegn den inn i boka di.


Se på alt du har skrevet på solstrålesetningene. Hva sier alle disse utsagnene til deg?

Finn fram arbeidsbok og fargestifter og kjenn etter hvordan du kan sette form og farger på hvordan det er for deg å være forelder. Kanskje ser du for deg et konkret bilde, et symbol for hvordan det er, eller kanskje er det mer abstrakte former som kommer fram etter hvert som du bruker fargene.

La fargene, en etter en, velge deg, og gå i gang. Det er ikke resultatet som er viktig, men det du holder på med og hva du opplever.

Noter litt om det i arbeidsboken din.

En reise gjennom dagen

Nå inviterer vi deg med på en tankereise gjennom en helt vanlig dag for deg. Sett deg først godt til rette. Hvis du vil kan du lukke øynene mens du lytter til filmen.

 


Oppgave

Ta fram arbeidsboken og skriv et par setninger om hvert punkt.
 • Hva ble du særlig oppmerksom på når du fulgte deg selv gjennom en ”vanlig dag”?
 • Hva var bra, og hva var utfordrende?
 • Hvordan var det å være deg gjennom denne ”vanlige” dagen?
 • Hva fikk du lyst til å tenke mer over eller gjøre noe med?
 • Hva kan bidra til en slik forandring?
 • Hva kan hemme deg?

Kommentarer fra fagpersoner

I denne filmen får du noen kommentarer fra fagpersoner som har lang erfaring fra arbeid med foreldre.

 


Oppgave

 • Hva ble du oppmerksom på i filmen?
 • Var det noe du ble særlig opptatt av? Kanskje var det noe du er uenig i eller noe du savnet?
 • Var det noe kjent for deg? Eller var det noe nytt du kunne lære av?
 • Hva kan være den første lille forandringen for deg, for å komme nærmere det du mener er virkelig viktig i livet ditt?
Skriv det ned, så kort og konkret som mulig – slik at det er realistisk for deg å kunne prøve det / gjennomføre det!

Burde – ønske – vil

Finn frem arbeidsboka di.

For å bli enda mer bevisst på hva som styrer deg, kan du nå skrive ned 3-6 setninger om noe du ”burde” gjøre. Ta de setningene du ofte sier til deg selv, og vær så konkret som mulig.

Filmen under kan hjelpe deg til å se hva du virkelig vil.

 

Oppgave
Finn frem arbeidsboken. Gå tilbake til dine setninger om noe du burde gjøre. Bytt ut "burde" med "ønske" i alle setningene og les dem høyt for deg selv.

 • For hver av setningene, finn ut om det er sant for deg.
 • For de setningene som er sanne for deg, skal du nå bytte ut "ønske" med "vil".
 • For hver av setningene, finn ut om de fortsatt er sanne for deg.
 • Hvordan kan du ta styringen over "burdene" dine så de ikke blir byrder?

Hva styrer deg?

Se en gang til på det du skrev i sol-oppgaven og sammenlign med det som kom fram i reisen gjennom dagen og hva du "vil".

I sol-oppgaven fant du fram til hva som er viktig for deg. Er det det viktige som også styrer dine prioriteringer og valg? Er det det viktige som styrer hva du gjør og hvordan du gjør det i hverdagen?

Hvem eller hva tenker du har påvirket deg før og nå?

Tenk igjennom hva du sier er viktig i forhold til hva du faktisk gjør! Det er viktig for oss mennesker at det vi sier og det vi gjør henger sammen. Vi snakker om «å være tro mot oss selv».

Skriv ned det du er kommet fram til nå.


Oppsummering

I denne modulen har du jobbet med hva som er viktig for deg. Du har skrevet ned noe du vil forandre på.

Bestem deg for to til tre forandringer og prøv dem ut i hverdagen.

Lykke til!