Pasientkurs

Kompetente foreldre - egenskaper

Hva gir deg energi? Hva tapper deg for energi? Målet i denne modulen er at du blir bedre kjent med dine egenskaper og hvilke ressurser du har. Når du først har oppdaget mer om hvordan du er, kan du ta vare på og bruke ressursene dine mer målrettet.

Tid og sted

Type arrangement

Nettkurs

Introduksjon

De første modulene har tatt opp hvordan det er å være deg, hva som er viktig for deg, samt følelser som fyller deg og hvordan du reagerer.

I denne modulen får du mulighet til å oppdage mer om hvilke ressurser du har, både gjennom dine egne egenskaper, og gjennom de ressursene som omgir deg.

Igjen oppfordrer vi deg til å bruke tid på å finne ord og farger til hva som gjelder for nettopp deg; få fram de rette ordene og figurene.

Kjenn etter


 • Hvilke egenskaper og kvaliteter har du?
 • Hva er dine svake og sterke sider?
 • Hva er det som har hjulpet deg gjennom det vanskelige?
 • Om du blir mer oppmerksom og bevisst på hva som er godt og til hjelp for deg, kan du bedre se hvordan du kan vektlegge dette i livet ditt.

 


Oppmerksomhet

For å kunne oppdage må du være oppmerksom, og din evne til å være oppmerksom kan du øve opp. Her er en kort innføring som kan hjelpe deg.


Få oppgaveteksten opplest (lydfil)

 • Sett deg slik at du sitter behagelig. La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet. Ta et par dype pust som høres - og pust så i din vanlige rytme.
 • Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten sakte fra føttene - til bena - til setet - videre til magen - og ryggen, skuldrene, armene og hendene – og så fra skuldrene, opp i nakken – ansiktet og hodet.
 • Hva kjenner du:
  • Er det noe du blir oppmerksom på nå et sted i kroppen?
  • Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
  • Er du kald, eller varm?
  • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
  • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
 • Bli nå oppmerksom på tankene dine. Om de kommer og går er det helt ok. Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side nå en stund
 • Og bli nå oppmerksom på følelsene dine. Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg nå, her i dag». Dette er min kropp, mine tanker og mine følelser.

Skriv et par setninger i arbeidsboken om hvordan dette var for deg.

Foreldre om egne egenskaper

I denne filmen får du høre hva noen foreldre har oppdaget om egne egenskaper og ressurser.

 


 • La du merke til noe som også er viktig for deg?
 • Kom du på noe som er beskriver deg og som ikke ble nevnt i filmen?
Skriv ned et par punkter om dette i arbeidsboken din.


Fagpersoner om egne egenskaper

I denne filmen får du høre kommentarer fra fagpersoner om temaet egenskaper.

 

Oppgave

 • Hva ble du selv særlig oppmerksom på når du hørte fagpersonenes kommentarer?
 • Var noe gjenkjennelig, og var noe utfordrende ved det de sa?
 • Hvordan er det for deg å kjenne etter flere av dine egenskaper?
 • Har du tenkt på hva som gjør ulike egenskaper ”negative” eller ”positive”?
 • Ønsker du å finne en du kan snakke med om dette?

Oppgaver

En egenskap du ikke setter pris på


Sett deg godt til rette på stolen, ha føttene godt plassert på underlaget. Kjenn kontakten mot setet og ryggen din mot stolryggen. Ta et par dype pust og lukk gjerne øynene.

 • Kjenn etter en egenskap du ikke setter pris på hos deg selv. Bruk litt tid.
 • Finn en betegnelse på denne egenskapen, som ”den gjerrige Kari”, eller ”den late Kari”, ”den irriterte Kari”. – Skriv ned betegnelsen.
 • Ta fram fargestiftene og sett form og farger på denne betegnelsen. – Hvordan ser det ut?
 • Kjenn etter igjen: Hva kan være positivt ved denne egenskapen? Skriv ned.

En egenskap du setter stor pris på


Sett deg godt til rette på stolen, ha føttene godt plassert på underlaget. Kjenn kontakten mot setet og ryggen din mot stolryggen. Ta et par dype pust og lukk gjerne øynene.

 • Kjenn nå etter en egenskap som du setter pris på hos deg selv.
 • Sett en betegnelse på denne egenskapen, som ”den morsomme Kari”, ”den hjelpsomme Kari”, ”den kreative Kari” – og skriv ned betegnelsen.
 • Ta fram fargestiftene og sett form og farger på denne egenskapen. Hvordan ser den ut?
 • Kjenn nå etter: Hva kan være negativt ved denne egenskapen? Skriv ned.
Skriv litt i arbeidsboken om hva du oppdaget gjennom denne oppgaven!


Tre-oppgave

I denne oppgaven kan du oppdage mer om ressursene dine, både de du har selv og de som omgir deg. Her er ingenting rett eller galt, det viktige er at du oppdager hvordan ditt tre er, og hva det betyr for deg. Vær derfor nysgjerrig på det du kommer på og vær åpen for opplevelsene dine.

Lydfil - instruks til tre-oppgaven

Så nå inviterer vi deg med på en tur i tankene dine.

Finn frem fargestifter og kjenn etter hvordan du kan tegne treet ditt. Fortsatt er det ikke resultatet som er viktig, men det du holder på med og hva du opplever underveis mens du tegner treet.


Når du har tegnet ferdig treet så skriv ned noen stikkord om:

 • Jeg er treet, og jeg er …
 • Jeg er treet, og jeg trenger …
Se så på alt du har skrevet om treet. Hva sier disse utsagnene til deg?


Fagpersoner om ”tre-oppgaven”

Spill av denne filmen for å se fagpersoner kommentere tre-oppgaven.
 


Hvordan er det å være deg?

Se en gang til på treet ditt som du har tegnet og det du skrev om treet: om hvordan treet er og hva treet trenger

I hverdagen din:

 • Hva er lyset og næringen som du trenger for å stå støtt?
 • Får du det lyset og den næringen du trenger – hvordan kan du få litt mer?
 • Hva er det som styrer deg, hva hindrer deg og hva hjelper deg til å være den du er – og få det du trenger i hverdagen?
 • Hva tenker du påvirker deg?
Skriv ned det viktigste du kom fram til nå.


Oppsummering

I denne modulen har du jobbet med egne egenskaper og ressurser; hva det er som gir deg næring og hva som gjør at du står stødig. Du har skrevet om dine egenskaper og om noe du trenger.

Hva kan gi deg en liten forandring mot det du ønsker?

Bestem deg for et par forandringer og prøv dem ut i hverdagen.

Lykke til!