Pasientkurs

Kompetente foreldre - følelser

Følelsene er sterke krefter som påvirker hvordan du tenker og hva du gjør. Målet her er at du kan oppdage mer om dine følelser og bli bevisst hvordan du opplever dem og hva som styrer deg. Som i de andre modulene får du her også refleksjoner og erfaringer

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Introduksjon

Hensikten med denne modulen er at du skal bli mer bevisst på dine følelser og hvordan de påvirker deg. Du kan styrke de gode følelsene ved å oppdage hva som gir deg glede og prioritere det.

 

Oppmerksomhet

For å kunne oppdage må du være oppmerksom, og din evne til å være oppmerksom kan du øve opp. Her er en kort innføring som kan hjelpe deg.


Få oppgaveteksten opplest (lydfil)

 • Sett deg slik at du sitter behagelig. La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet. Ta et par dype pust som høres - og pust så i din vanlige rytme.
 • Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten sakte fra føttene - til bena - til setet - videre til magen - og ryggen, skuldrene, armene og hendene – og så fra skuldrene, opp i nakken – ansiktet og hodet.
 • Hva kjenner du:
  • Er det noe du blir oppmerksom på nå et sted i kroppen?
  • Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
  • Er du kald, eller varm?
  • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
  • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
 • Bli nå oppmerksom på tankene dine. Om de kommer og går er det helt ok. Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side nå en stund
 • Og bli nå oppmerksom på følelsene dine. Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg nå, her i dag». Dette er min kropp, mine tanker og mine følelser.

Skriv et par setninger i arbeidsboken om hvordan dette var for deg.


Foreldre snakker om følelser

Foreldrene i filmen har deltatt i programmet Kompetente foreldre, og her deler de sine erfaringer og oppdagelser angående egne følelser.

 


Oppgave

 • Snakket foreldrene om følelser du kjenner igjen?
 • Hvordan passer deres beskrivelse på det du kjenner?
 • Er det viktige følelser for deg som ikke ble nevnt?
Skriv ned et par punkter om dette i arbeidsboken din.


Sol-oppgave

Denne oppgaven kaller vi en sol-oppgave. Her står tema midt i solen som en ufullstendig setning som skal fullføres med stikkord på hver av solstrålene. Det er lett å komme på de to, tre første strålene, men så blir det vanskeligere å komme på fler. Det er likevel gjennom å finne flere ord at du også kan oppdage noe nytt. Du fyller ut så mange stråler du ønsker, også ord du kanskje kommer på underveis. Du oppdager etter hvert hvor mange stråler du trenger.


 


Oppgave

Nå skal du gjøre sol-oppgaven med temaet «glede for meg er…».

Skriv ut oppgaven her, eller tegn den inn i boka di.

Sol-oppgaven - til utskrift

Se på alt du har skrevet på solstrålesetningene. Hva sier alle disse utsagnene til deg?

Finn fram arbeidsbok og fargestifter og kjenn etter hvordan du kan sette form og farger på hvordan det er for deg å være forelder. Kanskje ser du for deg et konkret bilde, et symbol for hvordan det er, eller kanskje er det mer abstrakte former som kommer fram etter hvert som du bruker fargene.

La fargene, en etter en, velge deg, og gå i gang. Det er ikke resultatet som er viktig, men det du holder på med og hva du opplever.

Noter litt om det i arbeidsboken din.

Refleksjon

Nå kan du gjøre sol-oppgaven med temaet «Det motsatte av glede er for meg…».
Skriv ut oppgaven her, eller tegn den inn i boka di. 

Sol-oppgave - til utskrift

Se så på alt du har skrevet på alle solstråle-setningene. Hva sier alle disse utsagnene til deg?

Finn fram arbeidsbok og fargestifter og kjenn etter hvordan du kan sette form og farger på hva det motsatte av glede er for deg. Kanskje ser du for deg et konkret bilde, et symbol for hvordan det er, eller kanskje er det mer abstrakte former som kommer fram etter hvert som du bruker fargene.

La fargene, en etter en, velge deg, og gå i gang. Det er ikke resultatet som er viktig, men det du holder på med og hva du opplever.

Noter litt om det i arbeidsboken din.


Kommentarer fra fagpersoner

I denne filmen snakker fagpersoner om temaet følelser. Følelser er sterke krefter, og det er viktig å gå inn i dem. Har du tenkt at følelsene dine ikke er så viktige? Har noen spurt deg om hva du føler?

 


Oppgave

 1. Hva ble du særlig oppmerksom på da du hørte fagpersonene?
 2. Hva var gjenkjennelig, og hva var utfordrende?
 3. Fant du nye ord for hva du føler? Noen tror for eksempel at de er sinte, men egentlig er de lei seg.
 4. Hvordan er balanser mellom glede og det motsatte av glede i livet ditt?
 5. Hva kan du gjøre for å gi deg selv glede i hverdagen din?
Skriv noen av oppdagelsene dine ned i arbeidsboken.

Oppsummering

Å jobbe med følelser og ta dem på alvor er viktig. Noen oppdager for eksempel at de har mye mer glede i livet enn de er bevisst på. Andre oppdager at sorg tar mye mer plass og påvirker dem mer enn de trodde. De følelsene du får satt ord på, får du mer kontroll på. De følelsene du ikke er bevisst om, får mer kontroll over deg.

Ved å gjøre det som gir deg glede, kan du bedre balansere mellom gode og utfordrende følelser.