Pasientkurs

Kompetente foreldre - inspirasjon

I denne modulen har vi samlet litt av hvert. Her finner du korte filmer med temaer som aksept, avlastning og kontakt. Du finner også oppgaver som hjelper deg til å reflektere over temaene for din egen del.

Tid og sted

Type arrangement

Nettkurs

Introduksjon

I denne modulen har vi samlet noen sentrale tema som foreldre har vært opptatt av. Her finner du korte filmer med temaer som aksept, avlastning og kontakt. Du finner også oppgaver som hjelper deg til å reflektere over temaene for din egen del.
 


Foreldre om aksept

I denne filmen får du høre hva noen foreldre har erfart om det å akseptere.

 


Oppgave

 • Hvordan har din prosess med det å akseptere vært?
 • Kom du på noe som er viktig for deg og som ikke ble nevnt i filmen?
Skriv ned et par punkter om dette i arbeidsboken din.


Sol-oppgave

Denne oppgaven kaller vi en sol-oppgave. Her står tema midt i solen som en ufullstendig setning som skal fullføres med stikkord på hver av solstrålene. Det er lett å komme på de to, tre første strålene, men så blir det vanskeligere å komme på fler. Det er likevel gjennom å finne flere ord at du også kan oppdage noe nytt. Du fyller ut så mange stråler du ønsker, også ord du kanskje kommer på underveis. Du oppdager etter hvert hvor mange stråler du trenger.


 


Nå skal du gjøre sol-oppgaven med temaet «hvis jeg skal si noe om det å være forelder, vil jeg si at…».

Skriv ut oppgaven her, eller tegn den inn i boka di.

Se på alt du har skrevet på solstrålesetningene. Hva sier alle disse utsagnene til deg?

Finn fram arbeidsbok og fargestifter og kjenn etter hvordan du kan sette form og farger på hvordan det er for deg å være forelder. Kanskje ser du for deg et konkret bilde, et symbol for hvordan det er, eller kanskje er det mer abstrakte former som kommer fram etter hvert som du bruker fargene.

La fargene, en etter en, velge deg, og gå i gang. Det er ikke resultatet som er viktig, men det du holder på med og hva du opplever. Noter litt om det i arbeidsboken din.

I denne oppgaven kan du oppdage mer om hva aksept er for deg, både de prosessene du har vært gjennom og hva som kanskje fortsatt er en utfordring.

Her er ingenting rett eller galt, det viktige er at du oppdager hvordan aksept utfordrer deg, og hva det betyr for deg. Vær derfor nysgjerrig på det du kommer på og vær åpen for opplevelsene dine, også de vonde og vanskelige.

Hvem kan du dele tankene og følelsene dine med?

Fagpersoner om aksept

Nå kan du høre hva fagpersoner sier om aksept. Kjenn etter hva du selv opplever når du hører på: Hvordan er dette for deg? Hva tenker du, og hva oppdager du? Hvordan føler du, og reagerer i kroppen?
 


Foreldre om kontakt

I denne filmen får du høre hva noen foreldre har erfart i forhold til ulike typer kontakt.

 


Oppgave

 • Hvordan erfarer du selv at kontakt med andre kan være forskjellig og ha ulik verdi for deg?
 • Kom du på noe som er viktig for deg og som ikke ble nevnt i filmen?
Skriv ned et par punkter om dette i arbeidsboken din


Fagpersoner om kontakt

Nå kan du høre hva fagpersoner sier om kontakt. Kjenn etter hva du selv opplever når du hører på: Hvordan er dette for deg? Hva tenker du, og hva oppdager du? Hvordan føler du, og reagerer i kroppen?

 


Sol-oppgave

Denne oppgaven kaller vi en sol-oppgave. Her står tema midt i solen som en ufullstendig setning som skal fullføres med stikkord på hver av solstrålene. Det er lett å komme på de to, tre første strålene, men så blir det vanskeligere å komme på fler. Det er likevel gjennom å finne flere ord at du også kan oppdage noe nytt. Du fyller ut så mange stråler du ønsker, også ord du kanskje kommer på underveis. Du oppdager etter hvert hvor mange stråler du trenger.


 


Nå skal du gjøre sol-oppgaven med temaet «hvis jeg skal si noe om det å være forelder, vil jeg si at…».

Skriv ut oppgaven her, eller tegn den inn i boka di.


Se på alt du har skrevet på solstrålesetningene. Hva sier alle disse utsagnene til deg?

Finn fram arbeidsbok og fargestifter og kjenn etter hvordan du kan sette form og farger på hvordan det er for deg å være forelder. Kanskje ser du for deg et konkret bilde, et symbol for hvordan det er, eller kanskje er det mer abstrakte former som kommer fram etter hvert som du bruker fargene.

La fargene, en etter en, velge deg, og gå i gang. Det er ikke resultatet som er viktig, men det du holder på med og hva du opplever. Noter litt om det i arbeidsboken din.

I denne oppgaven kan du oppdage mer om hva kontakt betyr for deg, hvem du har god kontakt med, og hvordan du kan ha forskjellig kontakt med ulike personer.

Når du oppdager hvordan ulike kontakter er verdifulle, kan de gi deg mer glede. Kontakt med familie og dem som står deg nær vil være annerledes på grunn av stort følelsesmessig engasjement.

Hvordan kan du utvikle de kontaktene du ønsker?

Foreldre om avlastning

I denne filmen får du høre hva noen foreldre har erfart i forhold til avlastning.

 


Oppgave

 • La du merke til noe som også er viktig for deg?
 • Kom du på noe som er viktig for deg og som ikke ble nevnt i filmen?
Skriv ned et par punkter om dette i arbeidsboken din.


Fagpersoner om avlastning

Nå kan du høre hva fagpersoner sier om avlastning. Kjenn etter hva du selv opplever når du hører på: Hvordan er dette for deg? Hva tenker du, og hva oppdager du? Hvordan føler du, og reagerer i kroppen?

 


Hvordan er det å være deg?

Se en gang til på det du har notert rundt disse tre sentrale temaene.

Hva er mest utfordrende i ditt liv akkurat nå?

 • Aksept?
 • Ulike kontakter?
 • Avlastning?

I hverdagen din

 • Hva trenger du nå for å ta vare på deg selv?
 • Hva er det som styrker deg, og hva hindrer deg eventuelt?
 • Hva kan hjelpe deg til virkelig å være den du er  – og få det du trenger i hverdagen?

Skriv ned det viktigste du kom fram til nå.


Oppsummering

I denne modulen har du jobbet med hvordan det er å være deg i forhold til flere aktuelle tema som forelder.

Hva kan gi deg en liten forandring mot det du ønsker?

Kjenn etter om det er andre forhold og tema som også er viktige for deg å sette ord på og være oppmerksom på.


Avslutning

Gratulerer! Du har nå gjennomført programmet «Kompetente foreldre». Mange har tidligere hatt stort utbytte av programmet, og vi håper det samme gjelder for deg.

Flere av oppgavene har vært til inspirasjon for hvordan foreldre kan møte og bearbeide nye utfordringer som de møter i livet. I tillegg har noen av oppdagelsene deres gitt dem bilder og ideer som de har kunnet ta fram for å takle hverdagen og ta vare på seg selv. 

Mange husker for eksempel historien om flyvertinnen som minner deg om først å ta oksygenmasken på selv, før du hjelper andre. Tegningen av seg selv som et tre har også minnet foreldre på egne ressurser og muligheter flere år etter at de laget den.

Tusen takk for din interesse for programmet! Del det gjerne med andre du tror kan ha nytte av det!