Pasientkurs

4. Egenskaper og kontakt

Målet med dette temaet er at du blir bedre kjent med dine egenskaper, hva ulike egenskaper kan innebære og hva kontakt med andre betyr for deg.

Tid og sted

Type arrangement

Nettkurs

Hvor

Vi anbefaler at du sitter et sted hvor du får stillhet og ro mens du gjennomfører kurset.

Alle har vi mange ulike egenskaper og forskjellige sider (for eksempel tålmodig, lat, humoristisk og hissig). Ved å bruke tid på å se deg selv utenfra, kan du bli mer bevisst på hvem du er. Da kan du se tydeligere det du er flink til og det du ikke er så flink til.

Det å bli mer bevisst på hvilke egenskaper du har og hvordan du oppfatter dem, gjør at du kan bruke dem mer hensiktsmessig. Når du har oppdaget mer om deg selv, kan du også bli mer oppmerksom og nysgjerrig på dem du har rundt deg, og hvordan du er i kontakt med dem. Hva betyr kontakt for deg?

Det blir lettere å dele mer av deg selv og tenke over kontakten du har med andre, når du først har en bedre forståelse av hvem du er, så du er mer trygg på deg selv.

Egenskaper og pust

Dine egenskaper kan du oppleve som en støtte når du bruker dem målrettet, men de kan også få deg til å «miste pusten» i noen situasjoner; de oppfattes som hindringer.

Introduksjonsvideo til temaet egenskaper og kontakt

Oppgaver

Få teksten opplest (mp4)

For å kunne oppdage noe nytt, må du være oppmerksom, «til stede». Din evne til å være oppmerksom kan du øve opp, for eksempel gjennom denne oppgaven. Oppgaven kan du også bruke som en hjelp til å «stoppe opp» og «få igjen pusten» i hverdagen.

Det er fint om du legger forholdene til rette slik at du kan være i fred mens du gjennomfører denne oppgaven. Dette er din tid; tid for deg selv.

Sett deg slik at du sitter behagelig.

La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet.

Ta et par dype pust som høres og pust så i din vanlige rytme.

Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten din sakte fra føttene … til bena … til setet … videre til magen … og ryggen, skuldrene, armene og hendene … så opp i skuldrene, nakken, ansiktet og hodet.

 • Hva kjenner du? Er det noe du blir oppmerksom på noe sted i kroppen? Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
 • Er du kald – varm?
 • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
 • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
 • Bli nå oppmerksom på tankene dine. Om de kommer og går er det helt ok …
 • Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side nå en stund?

Og bli nå oppmerksom på følelsene dine.

 • Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg nå, her i dag».

Dette er min kropp, mine tanker og mine følelser.

Kjenn etter

 • Hvordan var det å gjennomføre oppgaven?
 • Hva ble du oppmerksom på?

 

Alle har ulike sider. Vi liker som regel noen sider ved oss selv bedre enn andre. Noen egenskaper ser vi på som «positive», noen ser vi på som «negative». For eksempel den «tålmodige Maia» som positiv, kontra den «urolige Maia». Hensikten med oppgaven er at du kan bli bedre kjent med de ulike sidene ved deg selv som person.

A: En egenskap du ikke er glad for at du har

Bruk litt tid, og tenk på en side hos deg selv som du ikke setter pris på. Gi denne egenskapen et navn. (for eksempel «den irriterte Maia»). Ta nå fram papir og blyant og skriv ned dette navnet så kort og presist som mulig. Ta så fram fargestifter og gi denne siden ved deg selv form og farge – enten som kontret bilde, symbol eller som abstrakt former og linjer. Hvordan ser det ut?

Still så deg selv spørsmålet: hva kan være positivt ved denne side som du ikke er glad for at du har?

Skriv ned et par setninger om dette.

B: En egenskap du er glad for at du har

Lukk igjen øynene og tenk på en egenskap du setter pris på at du har. Gi også denne egenskapen et navn. Skriv det ned. Tegn eller gi form og farge til denne siden av deg selv. Hvordan ser det ut?

Still så spørsmålet til deg selv: hva kan være negativt med denne siden av deg selv?

Skriv ned litt til deg selv om dette.

Tenk etter

 • Hvordan var det å gjøre denne oppgaven?
 • Hva blir du selv opptatt av i tegningene dine? Hva var utfordrende? Hva var til hjelp?
 • Oppdaget du noe spesielt rundt dette med egenskaper – ved deg selv?
 • Ble du overrasket over noe du oppdaget?

Oppgaven gjør at du ser egenskaper og deres uttrykk fra flere sider. Det gir ulike perspektiv og du kan se også det «positive» i det «negative» og det «negative» i det «positive». Du kan også se at ulike situasjoner forandrer din vurdering av samme egenskap. Hvordan kan du bruke egenskapene dine best mulig?

 

«Jeg er ofte så bekymret. Det liker jeg ikke, og jeg kunne ikke finne noe positivt ved det først. Men så tenkte jeg på at når jeg bekymrer meg er det fordi jeg tenker gjennom hva som kan skje. Det hjelper meg også til å være forberedt: jeg tenker over hva jeg må ha med meg og hva jeg må passe på – da kan jeg unngå negative overraskelser».

«Jeg liker ikke den «sinte» Maia, men så kom jeg på at det er godt at jeg reagerer når jeg mener noe er galt eller skulle vært annerledes. Hvis jeg respekterer min egen reaksjon kan jeg kanskje lytte mer etter hva det er jeg reagerer på – og så tenke over hvordan jeg kan si ifra på en god måte».

«Det var ikke så lett å komme på noe jeg synes er veldig bra med meg selv …. Men så kom jeg på at jeg er veldig tålmodig. Det var vanskelig å se hva som kan være negativt med det, men så kom jeg på at jeg kan komme til å la andre gå altfor langt fordi jeg er så tålmodig: jeg venter for lenge før jeg sier i fra – det er dumt».

 

Få teksten opplest (mP4)

I denne oppgaven får du mulighet til å tenke mer over kontakt med andre, og hva du har erfart som god kontakt. Når du oppdager hvordan ulike kontakter kan være verdifulle på hver sin måte, kan de gi deg mer glede. Prøv å tenke på en kontakt du opplevde som god. Hva var det som ga deg denne opplevelsen, hva var det som gjorde at kontakten mellom dere ble god?

Denne oppgaven kaller vi en “sol-oppgave”. Her står tema midt i solen som en ufullstendig setning som skal fullføres med stikkord på hver av solstrålene.

Hensikten med denne oppgaven er at du kan oppdage mer om temaet. Det er lett å komme på de to, tre første strålene, men så blir det vanskeligere å komme på flere. Det er likevel gjennom å finne flere ord at du også kan oppdage noe nytt. Du fyller ut så mange stråler du ønsker, også ord du kanskje kommer på underveis. Du oppdager etter hvert hvor mange stråler du trenger.

Oppgaven

Nå kan du lage din «sol» med setningen «Med god kontakt forbinder jeg …» og fyll ut strålene. Se igjen på ordene dine. Hva sier de til deg? Hvordan er du sammen med andre sammenlignet med det du tenker om «god kontakt»? (Hvordan) gir du andre en god kontakt?

«Det å bli godtatt har jeg kjent på at har vært litt vanskelig. Jeg har ikke følt meg bra nok. Jeg har følt meg annerledes enn de andre, og det liker jeg ikke».

«Det å bli akseptert, akkurat sånn som du er – uansett hva som feiler deg: Det har vært SÅ viktig ved det å treffe andre som er i en lignende situasjon. Fordi at vi … de har det akkurat sånn selv …»

«… de bare syntes synd på meg; det var liksom sånn: «Stakkars deg», og de tok (liksom) på meg med silkehansker. Men psykiateren hun tok liksom tak, og sa at: «Du kan ikke fortsette sånn her, det ender ikke bra» – og tok litt ordentlig tak i ting. … Jeg ble litt irritert i begynnelsen, merket jeg, for at hun snakket sånn til meg. Men – det var jo det eneste som hjalp; det var utrolig deilig – å få bekreftet mitt eget ansvar for livet mitt, egentlig»

 • Hva har vært det viktigste for deg i dette temaet?
 • Hva vil du være oppmerksom på/forandre i hverdagen din framover?
 • Hvordan har det vært for deg å gjennomføre dette temaet om egenskaper og kontakt?

Skriv ned tankene dine for deg selv, og snakk gjerne med noen om det.

Oppsummering

Det er lett å si at «jeg bare er sånn», eller «det bare blir sånn fordi det er det jeg pleier å gjøre». Men det å ta et skritt tilbake og se på seg selv litt utenfra, skaper selvrefleksjon i forhold til hvordan du reagerer i en situasjon og hva du ønsker å formidle.

Hvordan du selv tenker om dine egne egenskaper og hvordan du oppfatter deg selv når du har disse egenskapene, vil også påvirke hvordan du bruker egenskapene dine i ulike situasjoner.

Hvis du for eksempel tenker at det er veldig negativt når du blir sint, kan du bli veldig opptatt av det og kanskje forsøke å forhindre at sinnet kommer. Hvis du imidlertid tenker at det at du blir opprørt kan si deg noe som hjelper deg til å skjønne bedre hva du kan gjøre i situasjonen (når sinnet kommer), da kan du bli mer målrettet. Så ved å tenke over «nå må jeg kjenne etter i denne situasjonen, se på hva det er jeg reagerer på» så da kan din reaksjon være veldig nyttig.

Slik er det med mange egenskaper. Dersom du tenker på dem som en ressurs, så kan du bruke dem konstruktivt og på forskjellige måter, alt etter hvordan situasjonen er.