Pasientkurs

2. Hva er viktig for meg?

Målet med dette temaet er at du får mulighet til å tenke over hva som er viktig for deg, slik at du kan ta bevisste valg, og få gjort mer av det du vil med livet ditt.

Tid og sted

Type arrangement

Nettkurs

Hvor

Vi anbefaler at du sitter et sted hvor du får stillhet og ro mens du gjennomfører kurset.

Det som er viktig kan være veldig forskjellig fra person til person, og fra tid til tid. Vet du hva som er viktig for deg?

Har du noen gang stoppet opp og brukt tid på å tenke gjennom dette?

Her kan du oppdage mer om hva som er viktig for deg, og finne ut hvordan du bruker tiden og kreftene dine for å ta vare på det du vil.

Når du vet hva som er viktig, er det mye enklere å sortere, prioritere og ta gode valg i hverdagen.

Ryggsekk

Du har samlet innhold til livsryggsekken din gjennom mange år. Hva er viktig for deg av dette nå? Har du det du trenger mest (det viktigste) øverst i sekken, eller må du pakke om og skifte ut? Og bruker du det du egentlig trenger?

Tenk etter

Hvordan vil du velge å bruke den «pusten» du har?
Som mennesker har vi bare plass til en viss mengde luft i lungene. På samme måte har vi bare en viss mengde tid og energi som vi må fordele på det vi vil gjøre. Når du er bevisst på dette, kan du bestemme mer om hva du vil bruke «pusten» din til.

Hvis du ikke får puste, må du enten stoppe opp og «få pusten igjen» eller finne noe som kan hjelpe deg. Du kan ha hjelpemidler (snorkel eller oksygenmaske), ta nødvendige medisiner (inhalasjon), ta imot hjelp fra andre, eller finne nye måter å gjøre ting på.

Det blir lettere for deg å «puste» når du vet hva som er viktig fordi:

 • du kan spare «pusten» til det som virkelig er verdifullt, det som må gjennomføres
 • du blir ikke så fort overveldet av det som ikke er viktig
 • det blir mulig for deg å formidle hva som er viktig for deg til andre

Oppgaver

Få teksten opplest (mp4)

For å kunne oppdage noe nytt må du være oppmerksom og «til stede». Evnen til å være oppmerksom kan du øve opp, for eksempel gjennom denne oppgaven.

Det er fint om du legger forholdene til rette slik at du kan være i fred mens du gjennomfører oppgaven. Dette er din tid, tid for deg selv.

Oppgavetekst

 • Sett deg slik at du sitter behagelig. La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet. Ta et par dype pust som høres - og pust så i din vanlige rytme.
 • Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten sakte fra føttene - til bena - til setet - videre til magen - og ryggen, skuldrene, armene og hendene – og så fra skuldrene, opp i nakken – ansiktet og hodet.
 • Hva kjenner du:
  • Er det noe du blir oppmerksom på nå et sted i kroppen?
  • Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
  • Er du kald, eller varm?
  • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
  • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
 • Bli nå oppmerksom på tankene dine. Om de kommer og går er det helt ok. Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side nå en stund
 • Og bli nå oppmerksom på følelsene dine. Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg nå, her i dag».
Dette er din kropp, dine tanker og dine følelser.

Målet med denne første delen er å gi deg mulighet til å finne ord som beskriver hva som er særlig aktuelt og viktig i livet ditt nå. Disse ordene skal du fylle inn i SOL-oppgaven.

Under ser du noen forslag, men du kan også skrive ned dine egne ord.

Forslag til ord

 • SKOLE / JOBB

 • LEKSER/ STUDIER

 • TID MED SØSKEN

 • TID MED FORELDRE

 • LÆRERE/ ARBEIDSLEDERE

 • Å HA EN PLAN

 • VÆRE SAMMEN MED VENNER

 • FRITIDSAKTIVITETER

 • MUSIKK

 • SOSIALE MEDIER

 • VÆRE ALENE

 • TRENE

 • KJÆRESTE

 • TJENE PENGER – JOBBE

 • KLÆR OG MOTE

 • ØKONOMI

 • UTSEENDE

 • VEKT

 • TRYGG MED ANDRE

 • BEHOV FOR NÆRHET

 • IKKE VÆRE ANNERLEDES

 • VÆRE SELVSTENDIG

 • ALLE ER LIKE MYE VERDT

 • ENSOMHET

 • HJELPEAPPARATET

 • GÅ INN I DET SOM ER VANSKELIG

 • STORFAMILIEN

 • ANDRE VOKSNE

 • MAT

 • SØVN

 • FESTING

 • TØRRE Å HA SIN EGEN STIL

 • Å BLI / VÆRE ”FRISK” (”NORMAL”)

 • Å BLI AKSEPTERT

 • TV

 • TRO OG RELIGION

 • UNNGÅ MAS FRA ANDRE

 • FRUSTRASJON

 • LITTERATUR

 • SINNE

 • HUMOR

 • DEPRESJON

 • SORG

 • GLEDE

Få teksten opplest (mp4)

Hensikten med oppgaven er at du kan oppdage mer om det som er viktig for deg. 

I sol-oppgaver står det aktuelle temaet midt i solen uttrykt som en ufullstendig setning. Setningen skal fullføres med stikkord på hver av solstrålene.

Det er lett å komme på de to, tre første strålene, men så blir det vanskeligere å komme på fler. Det er likevel gjennom å finne flere ord at du også kan oppdage noe nytt. Du fyller ut så mange stråler du ønsker, også ord du kanskje kommer på underveis. Du oppdager etter hvert hvor mange stråler du trenger.

Lag din egen sol med setningen "det som er viktig for meg er …". På strålene setter du inn de ordene du skrev under "Finn dine ord".

Se igjen på ordene dine:

 • Prioriter: sett et kryss ved de tre aller viktigste tingene i livet ditt nå.
 • Presisér: skriv noen stikkord om hva disse tre tingene betyr for deg. Vær så konkret du kan.

Eksempler på sol-oppgaver

Eksempel på hvordan en soloppgave kan se ut
Eksempel på SOL-oppgave som andre har fylt ut.
Eksempel på hvordan en soloppgave kan se ut
Eksempel på SOL-oppgave som andre har fylt ut.
Eksempel på hvordan en soloppgave kan se ut
Eksempel på SOL-oppgave som andre har fylt ut.

 

Få teksten opplest (mp4)

Nå får du mulighet til å kjenne etter i hvilken grad du tar vare på og synliggjør det som er viktig for deg gjennom en vanlig dag. Du kan lytte til eller lese gjennom teksten under.

Les eller lytt til teksten

 • I tankene er alt mulig – så tenk deg nå at du er hjemme der du bor. Det er tidlig om morgenen – du har akkurat våknet og du ligger fortsatt i sengen din. Du har en helt vanlig dag foran deg.
  • Hvordan har du det akkurat nå? Hva tenker du, og hvordan føles det å være deg?
 • Tenk deg så at du står opp og gjør dine vanlige ting fram til frokost og gjennom frokosten. Se deg selv utenfra denne morgenen.
  • Hva legger du merke til? Er noe av det du har skrevet som viktig for deg synlig i den du er, og det du gjør? Spesielt de tre viktigste som du satte kryss ved?
 • Gå så gjennom en helt vanlig formiddag i tankene, enten du er hjemme, på skole, jobb, studier, eller gjør noe helt annet.
  • Hvordan er det for deg?
 • Tenk at du gjør det du pleier videre gjennom denne vanlige dagen. Legg merke til hva du gjør, og hvem du er sammen med.
  • Hva er du opptatt av? Og hvordan er det å være deg? Hva legger du merke til?
 • Ser du igjen det du skrev var viktig for deg? Spesielt de tre viktigste som du satte kryss ved?
 • Forflytt deg videre til ettermiddagen og kvelden.
  • Hva gjør du og hva sier du?
 • Hvordan er det å se deg selv slik utenfra? Er det noe av det som er viktig for deg som er synlig, og i tilfelle hvordan? Hvordan tar du vare på det som er viktig for deg? Hva sier du eller hva gjør du da?
 • De du er sammen med, kan de på noen måte merke det som er viktig for deg? Og i tilfelle, hvordan merker de det?
 • Dagen er snart over. Du ligger igjen i sengen din. 
  • Hvordan har det vært å være deg denne vanlige dagen? Har det som er viktig for deg vært synlig? Hvordan er det å ligge i sengen og reflektere over det nå? Og i tilfelle du ikke kan se igjen det som er viktig, hvordan er det?
 • Bruk litt tid – og kom så tilbake hit. Finn gjerne fram arbeidsboka og skriv noe om hva du opplevde mens du gjorde denne oppgaven.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvordan var det å gjøre denne oppgaven? Skriv litt i arbeidsboken din om det.
 • Hvordan tar du vare på det som er viktig for deg – hva sier du eller hva gjør du da? Hvordan kan du gjøre enda mer av dette?
 • Så du noe du ønsker å forandre? Hvordan vil du forandre det? Hva kan støtte deg eller hindre deg?

Refleksjoner fra andre om egen hverdag

 • «Plutselig oppdaget jeg nå hvordan mamma, pappa og jeg bare går helt tause rundt hverandre og jeg bare er mutt sammen med dem om morgenen, vi sier ikke ett ord – nå skal jeg i alle fall begynne å gi dem en klem for å vise dem at jeg er glad i dem!»
 • «Jeg oppdaget nå at jeg ikke har akseptert hvor dårlig jeg er. Jeg prøver å få til mer enn det som er mulig. Nå skal jeg la noe av det ligge, og trene litt kortere økter. Og innse at noe orker jeg bare ikke lenger»
 • «Når jeg nå ble mer klar over hva som er viktig for meg kan jeg se at en del av det ofte blir reflektert i ting jeg allerede gjør i hverdagen min. Min helse og kontroll over min egen situasjon var noe av det viktigste for meg, og alt ifra å trene, ta medisinene mine, snakke om det vonde og planlegge tiden min fremover hjelper meg å ta vare på og bruke det som er viktig for meg».
 • «Det er viktig for meg at andre rundt meg ser at jeg prøver så godt jeg kan å være på lik linje med alle andre - og at de ser at jeg virkelig prøver så godt jeg kan selv om jeg ikke alltid strekker til».
 • Det jeg oppdaget er hvor viktig jobben min er for meg ... at jeg heller vil være på jobb og ha vondt enn å være hjemme alene og ha vondt ... så jeg må snakke med sjefen min om det ...

Blant alle hverdagens krav, hva vil du selv? Hensikten med oppgaven er å komme i kontakt med hva det er du virkelig vil, og hva det er som styrer valgene dine.

Presentasjon og instruksjon

Finn frem arbeidsboken din og skriv ned tre setninger om noe du «burde» gjøre:

 • velg gjerne noe ut fra de stikkordene du skrev i sol-oppgaven at du måtte velge mellom
 • eller velg noen «burde»-ord som du ofte sier til deg selv: noe du «strever» med eller som plager deg at du ikke får gjort

Oppgave

Skriv så konkret og presist som mulig det som er aktuelt for deg.

Du kan gjøre oppgaven alene eller sammen med en nær person som kan si setningene høyt sammen med deg.

Eksempel:

 • «Jeg burde ha mer tid med vennene mine»
 • «Jeg burde ha et mer nært forhold til mine foreldre»

Begynn med å lese en «burde»-setning høyt

 • «Jeg burde ha mer tid med vennene mine»

Kjenn etter: Er det sant for deg?

 • Hvis «ja», bytter du ut «burde» med «ønsker» og leser setningen igjen høyt:
  «Jeg ønsker å ha mer tid med vennene mine»

Kjenn etter: Er det fortsatt sant?

 • Hvis «nei», kan du legge bort denne «burde»-setningen som du ikke VIL: den behøver ikke å være en «byrde» for deg lenger
 • Hvis «ja», bytter du ut «ønsker» med «vil» og leser setningen igjen høyt:
  «Jeg vil ha mer tid med vennene mine»

Kjenn etter: Er det fortsatt sant for deg?

 • Hvis «nei», kan du legge bort denne «burde»-setningen som du ikke VIL: den behøver ikke å være en «byrde» for deg lenger
 • Hvis «ja», kan du tenke over:
  • Hva hindrer deg i å gjennomføre dette som du faktisk vil?
  • Hva støtter deg i å kunne gjøre det du vil?

Tenk etter

 • Hvordan var denne oppgaven for deg? Skriv litt i arbeidsboken din om det.
 • Hvordan kan du ta styringen over «burdene» dine så de ikke blir byrder?
 • Hvilken forskjell er det for deg mellom det du «bare må» og det du bestemmer at du «vil»?

Eksempler på hva andre unge har oppdaget

 • Samfunnet stiller krav til deg... ubevisst, da: at du skal være vellykket, alt skal være perfekt. Men når jeg fikk sette meg ned og gjøre oppgaven så fant jeg ut at: Nei, jeg kan ikke være perfekt i alt. Jeg må bare fokusere på det som er viktig for meg - og for min familie.
 • «Jeg har funnet en bedre balanse i hverdagen og blitt bevisst på hva jeg må gjøre for å opprettholde den».
 • «Det som er viktig for meg reflekteres veldig gjennom hva jeg gjør og prioriterer i min hverdag. Jeg kan også si det i ord, for meg er det viktig at folk nærmest meg forstår HVORFOR jeg gjør ting som jeg gjør de».
 • «Gjennom de oppgavene skrev jeg ned hva som var viktig for meg. Det var ganske fint, for da så jeg liksom – fikk tenke mer over – hva det var som gjorde meg glad, og hva som kunne hjelpe meg i hverdagen. Og det var ikke bare det at jeg så det der og da, men jeg har brukt det mye i ettertid for å gjøre hverdagen bedre». 

 1. Hva har vært det viktigste for deg i dette kurset?
 2. Hva vil du være oppmerksom på/forandre i hverdagen din framover?
 3. Hvordan har det vært for deg å gjennomføre dette temaet om hva som er viktig?

Skriv ned tankene dine for deg selv, og snakk gjerne med noen om det.

Oppsummering

Det er nødvendig for deg å prioritere det som er viktigst her og nå, spesielt når du vil mer enn du har tid og energi til. Noen ganger må enkelte ting prioriteres akkurat nå (for eksempel en eksamen eller en venn). Da må andre viktige sider ved livet (som jobboppdrag eller fritidsaktiviteter) prioriteres ned en periode. Noe må kanskje prioriteres bort (som i oppgaven «burde-ønsker-vil») mens noe kan utsettes. Da kan det være nyttig å tenke gjennom: hvor lenge vil du utsette det?

Det er viktig at utsettelsen ikke skjer igjen og igjen, og at de tre viktigste tingene du satte kryss ved virkelig blir prioritert.

 • Hvordan kan du ta noe vare på, for eksempel venner, også i perioder hvor de må prioriteres ned? Det vil si i perioder hvor andre ting må prioriteres foran?
 • Hva vil du gjøre når det som måtte gå foran ikke er så aktuelt lenger (eksamen er gjennomført – vennen din har det bedre)?

Tenk på forholdet ditt til vurderinger, prioriteringer og valg du tar. Hva styrer deg?

Er det:

 • Din egen stemme ut fra hva som er viktig for deg?
 • Stemmer utenfor deg selv? For eksempel foreldre, partner, naboer, helsepersonell ogandre.
 • Kulturelt overleverte verdier – hva betyr de i så fall for deg?
 • Sosialt overleverte verdier – gjelder de fortsatt for deg?

Ofte gjør vi ting slik vi er vant til, uten å stoppe opp for å tenke gjennom hva det er vi gjør og hvorfor vi gjør det slik.

Et eksempel er elefanter som lever i fangenskap. De lærer som små at de ikke kan rikke på fotlenken de er fastbundet i. Resten av livet er en fotlenke festet til en liten og svak stolpe i bakken nok til å holde elefantene på plass. De tester ikke lenger om den virkelig fortsatt sitterfast.

 • Er det noe du virkelig «vil», eller får du «dårlig samvittighet» hvis du ikke gjør det?
 • Er det noe du opplever er «pålagt» deg – og fra hvem?
 • Kanskje du har lært noe fra familie eller venner, men vet du grunnen til at de har gjort det slik?

Det er viktig å finne en balanse mellom «egne verdier» (det som er viktig for meg), «plikter», «mine ønsker», «andres krav», og ut fra dette selv finne ut «det jeg faktisk vil gjøre».