Pasientkurs

6. Veien videre

Målet med dette kurset er at du kan oppdage mer om hvordan du oppfatter deg selv og ressursene dine nå, og hva som kan gjøre fremtiden begripelig, håndterbar og meningsfull.

Tid og sted

Type arrangement

Nettkurs

Hvor

Vi anbefaler at du sitter et sted hvor du får stillhet og ro mens du gjennomfører kurset.

Hvordan du kan «ta» din situasjon henger sammen med hvordan du oppfatter situasjonen og hva du tenker om deg selv, men også med hvem som er rundt deg.

Bevissthet om egne ressurser henger sammen med å innse egne begrensninger – både for å kunne bruke de ressursene du har på en målrettet og god måte, men også for å kunne utvikle et godt samarbeid med andre.

Her kan du også tenke på veien din videre, fremtiden din og hva du trenger for å ha tillit til å kunne møte det som kommer. Det å oppdage din egen styrke er å forberede deg på livet.

Veien videre og pust

Til nå har du reflektert over de mulighetene som ligger i det som er viktig for deg, følelsene og kroppen din, dine styrker og behov – og de menneskene du har rundt deg.

Når du tenker over pusten din, ressursene dine, og framtiden:

 • Hvordan kan du bruke de i møte med hverdagslivets ulike situasjoner?
 • Hvis du er bevisst på ressursene dine, hvordan kan du tydeliggjøre behovene dine slik at du best mulig kan formidle hva du trenger?
 • Hvordan kan du etterspørre rettigheter og innse begrensninger i møte med helsepersonell, på jobben, skolen eller med familien? Hvordan kan du bruke rettigheter som din oksygenmaske?
 • Hva innebærer det å ha kontroll? Å være selvstendig?

Husk at du har iboende egenskaper, personer rundt deg og et stort hjelpeapparat som kan være til hjelp.

Oppgaver

Få teksten opplest (mp4)

For å kunne oppdage noe nytt må du være oppmerksom og «til stede». Evnen til å være oppmerksom kan du øve opp, for eksempel gjennom denne oppgaven.

Det er fint om du legger forholdene til rette slik at du kan være i fred mens du gjennomfører oppgaven. Dette er din tid, tid for deg selv.

 • Sett deg slik at du sitter behagelig. La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet. Ta et par dype pust som høres - og pust så i din vanlige rytme.
 • Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten sakte fra føttene - til bena - til setet - videre til magen - og ryggen, skuldrene, armene og hendene – og så fra skuldrene, opp i nakken – ansiktet og hodet.

Hva kjenner du:

 • Er det noe du blir oppmerksom på nå et sted i kroppen?
 • Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
 • Er du kald, eller varm?
 • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
 • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
 • Bli nå oppmerksom på tankene dine. Om de kommer og går er det helt ok. Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side nå en stund
 • Og bli nå oppmerksom på følelsene dine. Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg nå, her i dag». Dette er min kropp, mine tanker og mine følelser.

Kjenn etter

 • Hvordan var det å gjennomføre oppgaven? Hva ble du oppmerksom på?
 • Hvordan har du det nå?
 • Kan denne oppgaven være en nyttig måte for deg å stoppe opp litt – få pusten din igjen?

Få teksten opplest (mp4)

I de første fem kursene har du tatt opp hvordan det er å være deg, hva som er viktig for deg, følelser/kropp, dine egenskaper og kontakter.

Nå får du mulighet til å tenke over hvordan det har vært å oppdage mer om deg selv gjennom temaene i dette programmet. Bruk gjerne litt tid på å finne de ordene som gjelder for nettopp deg. Du kan gjerne bla litt i oppgavene og refleksjonene fra de forrige kursene.

Denne oppgaven kaller vi en sol-oppgave. Her står tema midt i solen som en ufullstendig setning som skal fullføres med stikkord på hver av solstrålene.

Hensikten med denne oppgaven er at du kan oppdage mer om temaet. Det er lett å komme på de to, tre første strålene, men så blir det vanskeligere å komme på fler. Det er likevel gjennom å finne flere ord at du også kan oppdage noe nytt. Du fyller ut så mange stråler du ønsker, også ord du kanskje kommer på underveis. Du oppdager etter hvert hvor mange stråler du trenger.

Oppgaven

Nå kan du lage din egen «sol» med setningen «Det jeg forbinder med det å oppdage er…»

 • Se på ordene dine igjen – hva sier de til deg?
 • Det du har oppdaget gjennom kursene - var det viktig for deg?
 • Er det noen av oppdagelsene du har valgt å gjøre noe med? Hva har det vært? Vær så konkret som mulig.

Refleksjoner fra andre

 • «Jeg har liksom fått tenkt meg mye mer om, brukt tid på å kjenne etter, så jeg har blitt så mye mer bevisst: både på hvem jeg selv er – hva jeg egentlig tenker er veldig viktig – og hvordan jeg har det, da.»
 • «Det har vært spennende å oppdage mer om meg selv da, og det har gjort at jeg også har blitt mer oppmerksom på andre mennesker – på hvor like vi er, men også mye mer forskjellig enn det jeg har tenkt på før.»
 • «Jeg har først og fremst oppdaget at jeg faktisk kan gjøre noe selv! Jeg kan gjøre en forskjell! Det har kanskje vært det viktigste av alt: Jeg har jo noen begrensninger på hva jeg kan være med på, men det er veldig viktig hvordan jeg bruker mulighetene som finnes til å gjøre noe litt annerledes, liksom.»

Få teksten opplest (mp4)

Hensikten med denne oppgaven er at du får mulighet til å se hele deg, livet ditt, fra et annerledes perspektiv. Du kan bli mer klar over hvordan du har det, hva du vil og hva du trenger.

Vi mennesker har forskjellige egenskaper, interesser og evner. Vi omgis også av mennesker som har ulike forutsetninger og overskudd, og vi lever i grupper og samfunn med forskjellige muligheter.

Et tre er som et menneske. Det utvikler seg og vokser, men trenger ulike ting for å ha en god utvikling og kunne stå støtt.

Oppgaven gir deg en mulighet til å se på deg selv og din situasjon fra et annet perspektiv. Så nå inviterer vi deg med på en tur i tankene. Se om du kan være åpen og nysgjerrig for opplevelsene dine underveis og det du kommer på gjennom oppgaven. For at du kan få mulighet til å oppdage hva som er dine krefter og muligheter, hva du har og eventuelt trenger, ber vi deg ta en tur i tankene dine. 

Finn en god sittestilling og lukk gjerne øynene. Trekk pusten dypt et par ganger og la pusten finne sin egen rytme. Kjenn etter kroppen din der du sitter: føttenes tyngde mot gulvet, bena dine, ryggen og magen, og helt opp til nakken og skuldrene. Hvordan armene dine henger løst og hendene hviler i fanget.

Bli oppmerksom på tankene dine, hvordan de kanskje kommer og går. Kjenn etter, hva føler du nå? Bli oppmerksom på at dette er deg, med kroppen din, tankene dine og følelsene dine.

I tankene er alt mulig, så tenk deg nå at du går ut i deilig vær. Du er behagelig kledd, og du går langs en liten sti. Du kjenner hvordan solen varmer og vinden rusker litt i klærne dine, det er godt å være deg. Du trekker inn luktene langs stien og du hører lydene som du kjenner så godt, fra insekter, fugler og fra vinden.

Alt dette gir deg en god følelse og du kommer til en åpning med mange forskjellige trær. Du stopper opp og ser på dem. Hvilket tre liker du best, eller føler deg mest i slekt med? Gå bort til treet og se på det. Hvordan ser treet ut?
Hvordan er greinene? Hva slags blader, nåler, frukter eller blomster har treet? Hvordan er stammen og barken, har den rifter eller ujevnheter?
I hva slags jord vokser treet, og hvordan er røttene? Hvordan er tilgangen på næring? Står treet lyst eller litt i skyggen? Står det alene eller sammen med andre trær?

Tenk deg nå at du er dette treet.
Dette er deg, dette er din jord og dine røtter. Dette er din stamme og dine greiner. Står du alene eller nær inntil noen?
I tankene er alt mulig, så bare stå og kjenn hvordan det er for deg å være nettopp dette treet. Hvordan har du det akkurat nå? Hva er dine kvaliteter?
 Hvilke krefter og egenskaper har du?

Nå kan du forlate treet og gå samme veien langs stien tilbake til rommet ditt i det tempoet som passer for deg. Ta vare på dette treet, det er ditt!

 

Oppgave

Nå kan du ta arbeidsboken din. Finn frem fargestifter og kjenn etter hvordan du kan tegne dette treet. Fortsatt er det ikke resultatet som er viktig, men hva du kommer på underveis mens du tegner.

Når du har tegnet ferdig treet så se på det og noter:

 1. Skriv ned noen stikkord om: Jeg er treet, og jeg er ...
 2. Skriv ned noen stikkord om: Jeg er treet, og jeg trenger …
 3. Så se på treet ditt igjen:
  • Er det noe du blir særlig oppmerksom på?
  • Oppdaget du noe spesielt når du holdt på med tegningen?
  • Var det noe som overrasket deg litt?
  • Hva tenker du om stammen til treet?
  • Hva med greinene – og røttene?
  • Hvor ligger energien i treet ditt, tenker du?
  • Er det noe som er utfordrende for deg her?
  • Er det noen du vil vise treet ditt til og fortelle om det?

 

Eksempler på trær

Tre 1
Tre 2
Tre 3

 

Refleksjoner fra andre

 • «Når jeg ser på treet mitt, på stammen, så er den først tykk og sterk, men så blir den tynnere et stykke; det var den perioden jeg ikke aksepterte at situasjonen min var annerledes. Nå når jeg aksepterer at jeg har det som jeg har det, så er stammen tykkere igjen, og enda tykkere enn tidligere.»
 • «Det er litt skygge på stammen min, det er noe som kan være trist og utfordrende; men det er mest lys..!
 • «Treet mitt ble en palme – det er slike palmer som jeg ser der vi har feriert når jeg var liten. Jeg tegnet palmen fordi jeg gleder meg til ferie igjen nå – det er mange år siden jeg egentlig gledet meg til ferie.»
 • «Når jeg ser hvor tykk jeg har tegnet stammen min, så tenker jeg at jeg er skikkelig sterk! Jeg har ikke tegnet så mye inne i «kronen» på treet: jeg vet ikke så mye om framtiden, hva jeg skal bli og sånn … men den tykke stammen min sier meg at jeg skal klare det!»

 1. Hva har vært det viktigste for deg i dette temaet?
 2. Hva vil du være oppmerksom på/forandre i hverdagen din framover?
 3. Hvordan har det vært for deg å gjennomføre dette temaet om framtiden (veien videre)?

Skriv ned tankene dine for deg selv, og snakk gjerne med noen om det.

Oppsummering

Det å oppdage ressursene i nye perspektiv: nå som «et tre»: Tenker du annerledes nå?

 • Når du tenker tilbake til «livselva», og de steinene, det som var og kanskje er vanskelig i livet ditt, tenker du annerledes om det nå? Kan du møte utfordringene på en annen måte?
 • Hva har vært hjelpsomt og gitt krefter – hva gjorde at du kunne «leve med» det vonde, vanskelige? Hvordan kan du utnytte dette videre?
 • Kan du bruke de positive tingene (vannliljer) i livet ditt annerledes også?
 • Hva er «mestring» for deg? Hva betyr det for deg? Er det prestasjon? Et godt liv?

 • «Det var liksom sånn at jeg skulle tenke på en helt ny måte - og når jeg begynte å tenke slik, så fant jeg ut at «vet du hva, jeg har det egentlig ganske bra, jeg har det godt med meg selv, jeg synes at livet er morsomt – ja!»
 • «Jeg føler jeg er til hjelp – jeg kan hjelpe andre som føler det jeg følte for et halvt år siden».
 • «Det jeg har opplevd, altså alt det vanskelige og sånn …, hvis alle syntes synd på meg så klarte jeg ikke å bruke det som en styrke, jeg bare så på det som en svakhet. Det har jo vært vanskelig – og når jeg skjønte det og så at jeg hadde kommet gjennom det, så forsto jeg at jeg hadde vært ganske sterk og at jeg kunne bruke det på ulike områder … videre …»

Avslutning

Du har nå gjennomført programmet «Livsmestring».

Dette er en livslang læringsprosess. Selv om du nå er ferdig med programmet, blir du aldri «ferdig» med å oppdage de nye situasjonene som livet ditt fører til. Du lærer hele tiden så lenge du er nysgjerrig og interessert. Vi håper at du har opplevd temaene som nyttige, og at du har oppdaget noe nytt om deg selv og din situasjon. Vi håper også at du kan bruke noen av oppgavene som ble nyttige verktøy for deg, videre i hverdagen din.