Pasientkurs

Nyrekurs

Nyrekurset er et undervisnings- og informasjonstilbud til deg med kronisk nyresvikt. Du får økt kunnskap om hva du kan gjøre for å bremse utvikling og forebygge komplikasjonene.

Tid og sted

Når

Nyrekurset arrangeres to ganger i året og går over fire tirsdager. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding skjer etter henvisning fra lege.

Informasjon

Målet er å forberede deg på den nyreerstattende behandlingen som kommer, enten dialyse eller transplantasjon. Dette bidrar til best mulig kontroll, mestring og livskvalitet.

Påmelding skjer etter henvisning fra lege. Nyrekurset arrangeres to ganger i året og går over fire tirsdager. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.

Tema

  1. Hva er kronisk nyresvikt?
  2. Transplantasjon og donasjon
  3. Dialysebehandling
  4. Kost og fysisk aktivitet

Kontakt

Relevante behandlinger