Pasientkurs

Parkinsonsskole

Parkinsonsskolen er et tilbud til personer som nylig har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Skolen holdes en gang per uke over fire uker.

Tid og sted

Når

Ingen dato fastsatt. Sted: Rektor Wolansvei 9, 1478 Lørenskog (bygg 16)

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Påmelding skjer ved henvisning av nevrolog eller fastlege. Du må betale egenandel.

Fakta

Hver kursdag varer i tre timer. Pårørende inviteres til å delta en av gangene i løpet av perioden. Ved behov er vi behjelpelige med å henvise til behandlingstiltak i kommune eller bydel.

Temaer på parkinsonsskolen

  • Parkinsons sykdom
  • Fysisk aktivitet - teori og praktiske øvelser
  • Emosjonelle aspekter
  • Muligheter og rettigheter
  • Stemmestyrke og artikulasjonsøvelser
  • Erfaringsutveksling
  • Informasjon om brukerorganisasjoner og opptreningssentre

Temaene gjennomgås ved nevrolog, fysioterapeut, nevropsykolog, sosionom, logoped og sykepleier.

Kontakt

Relevante behandlinger