Pasientkurs

Slagskolen

Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum åtte uker siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering. Det er i møte med hverdagen at pasienter ofte merker om noe er annerledes. Slagskolen skal fange opp deg som eventuelt erfarer dette.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding skjer ved henvisning av nevrolog eller fastlege. 

Det er en forutsetning at deltagere:

 • kan komme seg til og fra undervisningen på egenhånd
 • kan delta i dialog med gruppen

Detaljer

 • Slagskolen består av fire ettermiddagssamlinger på tre timer hver. Du deltar i en gruppe med seks til åtte deltakere. Gruppen følges av to gruppledere fra nevrologisk poliklinikk.
 • Pårørende er velkommen til å delta på en av samlingene.
 • Du må betale egenandel.

Temaer

Opplegget er basert på erfaringsutveksling og dialog. I tillegg gir vi undervisning og informasjon om ulike temaer som har vist seg relevante målgruppen.

 • Hjerneslag – symptomer, utfall og behandling ved nevrolog.
 • De usynlige vanskene – energiregnestykket ved ergoterapeut.
 • Livsstil og helse – med fokus på kosthold ved ernæringsfysiolog.
 • Fysisk aktivitet – hva tåler jeg? ved fysioterapeut.
 • Samtale rundt emosjonelle reaksjoner etter gjennomgått hjerneslag ved sykehusprest.
 • Informasjon om aktuelle brukerorganisasjoner.

Ved behov er vi også behjelpelige med å rådgi om, og henvise til, behandlingstiltak i kommune eller bydel.

Kontakt

  Gry Elisabeth Steen / Siw Jørgensen

  Gruppelerede

  67 96 83 99

  Ring poliklinikken på telefonnummeret over om du har spørsmål om slagskolen.

Relevante behandlinger