Tarmkreftkurs

Kurs, over 4 tirsdager, fra kl. 12.00-15.30. Det arrangeres 2 kurs i året.

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette. Nærmeste pårørende oppfordres til å delta.

Kurset er utarbeidet og holdes av et tverrfaglig team som inkluderer kirurg, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, stomisykepleier, sosionom, erfaren bruker og kreftsykepleier.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes til: Kirurgisk divisjon, Gastro-kirurgisk avdeling.

Når og hvor

Tid
over 4 tirsdager, fra kl. 12.00-15.30. Det arrangeres 2 kurs i året.
Klokkeslett
 
Sted
Hovedbygg Nordbyhagen
Kurset holdes i lokalene til lærings- og mestringssenteret i Glassgata i Hovedbygget, til høyre før apoteket
 

Noen sentrale temaer:

 • Bli kjent
 • Reaksjoner og mestringsstrategier
 • Operasjon og behandling
 • Fysisk aktivitet/avspenning
 • Kosthold/ernæring
 • Endret avføringsmønster
 • Trygderettigheter og offentlige tjenestetilbud
 • Kroppsidentitet og seksualitet
 • Møte med brukerrepresentant
 • Oppsummering og veien videre
 • Evaluering

For mer informasjon og påmelding

Hanne Trudvang
Kreftsykepleier

Epost: hanne.trudvang@ahus.no
Telefon: 67 96 98 13

Fant du det du lette etter?