Pasientkurs

Tarmkreftkurs

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Tid og sted

Når

Hovedbygg Nordbyhagen

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Henvisning sendes til: Kirurgisk divisjon, Gastrokirurgisk avdeling.

Fakta

Kurset går over 4 tirsdager, fra kl. 12.00-15.30. Det arrangeres 2 kurs i året.

Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette. Nærmeste pårørende oppfordres til å delta.

Kurset er utarbeidet og holdes av et tverrfaglig team som inkluderer kirurg, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, stomisykepleier, sosionom, erfaren bruker og kreftsykepleier.

Temaer

 • Bli kjent
 • Reaksjoner og mestringsstrategier
 • Operasjon og behandling
 • Fysisk aktivitet/avspenning
 • Kosthold/ernæring
 • Endret avføringsmønster
 • Trygderettigheter og offentlige tjenestetilbud
 • Kroppsidentitet og seksualitet
 • Møte med brukerrepresentant
 • Oppsummering og veien videre
 • Evaluering

Kontakt