Avdelinger

I oversikten finner du avdelinger som tilbyr pasientbehandling, samt administrative enheter.

Finn avdeling

Akutt24https://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/akutt24Akutt24A
Akutteam, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/akutteamAkutteam, DPS FolloA
Akutteam, DPS Groruddalenhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-groruddalen/akutteamAkutteam, DPS GroruddalenA
Akutteam, DPS Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-nedre-romerike/akutteamAkutteam, DPS Nedre RomerikeA
Akutteam, DPS Øvre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-ovre-romerike/akutteamAkutteam, DPS Øvre RomerikeA
Akuttmottakethttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/akuttmottaketAkuttmottaketA
Akuttmottaket, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/akuttmottaketAkuttmottaket, KongsvingerA
Akuttpsykiatrisk avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/akuttpsykiatriAkuttpsykiatrisk avdelingA
Alderspsykiatrihttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/alderspsykiatriAlderspsykiatriA
Allmennpoliklinikk, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/allmennpoliklinikkAllmennpoliklinikk, DPS FolloA
Allmennpoliklinikk, DPS Groruddalenhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-groruddalen/allmennpoliklinikkAllmennpoliklinikk, DPS GroruddalenA
Allmennpoliklinikk, DPS Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-nedre-romerike/allmennpoliklinikkAllmennpoliklinikk, DPS Nedre RomerikeA
Allmennpoliklinikk, DPS Øvre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-ovre-romerike/allmennpoliklinikkAllmennpoliklinikk, DPS Øvre RomerikeA
Ambulant team, DPS Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-nedre-romerike/ambulerende-teamAmbulant team, DPS Nedre RomerikeA
Anestesihttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/anestesiAnestesiA
Anestesi, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/anestesiAnestesi, KongsvingerA
ARA Elvestad døgnhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/rus-og-avhengighet-ara/ara-elvestad-dognARA Elvestad døgnA
ARA Follo døgnhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/rus-og-avhengighet-ara/ara-follo-dognARA Follo døgnA
ARA Follo, poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/rus-og-avhengighet-ara/ara-follo-poliklinikkARA Follo, poliklinikkA
ARA Groruddalen, poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/rus-og-avhengighet-ara/ara-groruddalen-poliklinikkARA Groruddalen, poliklinikkA
ARA Illegale rusmidler (IR)https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/rus-og-avhengighet-ara/illegale-rusmidler-irARA Illegale rusmidler (IR)A
ARA Klosteret døgnhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/rus-og-avhengighet-ara/klosteretARA Klosteret døgnA
ARA Nedre Romerike, poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/rus-og-avhengighet-ara/ara-nedre-romerike-poliklinikkARA Nedre Romerike, poliklinikkA
ARA Øvre Romerike, poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/rus-og-avhengighet-ara/ara-ovre-romerike-poliklinikkARA Øvre Romerike, poliklinikkA
Barn og unges psykiske helsevern (ABUP)https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abupBarn og unges psykiske helsevern (ABUP)B
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenB
Barne- og ungdomsklinikken, Barn og ungdomhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-ungdomBarne- og ungdomsklinikken, Barn og ungdomB
Barne- og ungdomsklinikken, habiliteringhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-habiliteringBarne- og ungdomsklinikken, habiliteringB
Barne- og ungdomsklinikken, nyfødt intensivhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-nyfodtBarne- og ungdomsklinikken, nyfødt intensivB
Barne- og ungdomsklinikken, poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-poliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, poliklinikkB
Barnepoliklinikken, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/barnepoliklinikken-kongsvingerBarnepoliklinikken, KongsvingerB
Barsel sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/barsel-sengeomradeBarsel sengeområdeB
Barselhotellhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/barselhotellBarselhotellB
Barselpoliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/kvinneklinikken-poliklinikk/barselpoliklinikkBarselpoliklinikkB
Behandlingshjelpemidlerhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/medisinsk-teknologi-og-ehelse/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerB
Bekkensenterethttps://www.ahus.no/avdelinger/bekkensenteretBekkensenteretB
Bildediagnostikk, Lillestrømhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/bildediagnostikk-lillestromBildediagnostikk, LillestrømB
Bildediagnostikk, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/bildediagnostikk-nordbyhagenBildediagnostikk, NordbyhagenB
Bildediagnostikk, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/bildediagnostikk-ski-sykehusBildediagnostikk, Ski sykehusB
Blodbanken Gardermoenhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/immunologi-og-tranfusjonsmedisin/blodbanken-gardermoenBlodbanken GardermoenB
Blodbanken Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/immunologi-og-tranfusjonsmedisin/blodbanken-kongsvingerBlodbanken KongsvingerB
Blodbanken Lillestrømhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/immunologi-og-tranfusjonsmedisin/blodbanken-lillestromBlodbanken LillestrømB
Blodbanken Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/immunologi-og-tranfusjonsmedisin/blodbanken-nordbyhagenBlodbanken NordbyhagenB
Blodbanken Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/immunologi-og-tranfusjonsmedisin/blodbanken-ski-sykehusBlodbanken Ski sykehusB
Blodprøvetaking, Kongsvinger sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/blodprovetaking-kongsvinger-sykehusBlodprøvetaking, Kongsvinger sykehusB
Bryst- og endokrinkirurgisk avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/bryst-og-endokrinkirurgisk-avdelingBryst- og endokrinkirurgisk avdelingB
Bryst- og endokrinkirurgisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/bryst-og-endokrinkirurgisk-avdeling/bryst-og-endokrinkirurgisk-sengeomradeBryst- og endokrinkirurgisk sengeområdeB
Bråten behandlingssenterhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/braten-behandlingssenterBråten behandlingssenterB
BUP Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-folloBUP FolloB
BUP Furusethttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-furusetBUP FurusetB
BUP Grorudhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-grorudBUP GrorudB
BUP Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-kongsvingerBUP KongsvingerB
BUP Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-nedre-romerikeBUP Nedre RomerikeB
BUP Øvre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-ovre-romerikeBUP Øvre RomerikeB
Dagkirurgi, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsvinger/dagkirurgiDagkirurgi, KongsvingerD
Dagkirurgisk senter, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/dagkirurgisk-senter-nordbyhagenDagkirurgisk senter, NordbyhagenD
Dagkirurgisk senter, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/dagkirurgisk-senter-ski-sykehusDagkirurgisk senter, Ski sykehusD
Diagnostikk og teknologihttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologiDiagnostikk og teknologiD
Dialysehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nyresykdommer/dialysenDialyseD
Dialyse, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/indremedisin-kongsvinger/dialyseDialyse, KongsvingerD
DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-folloDPS FolloD
DPS Groruddalenhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-groruddalenDPS GroruddalenD
DPS Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-kongsvingerDPS KongsvingerD
DPS Kongsvinger, døgnenhet Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-kongsvinger/dognenhetDPS Kongsvinger, døgnenhet KongsvingerD
DPS Kongsvinger, poliklinikk Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-kongsvinger/poliklinikkDPS Kongsvinger, poliklinikk KongsvingerD
DPS Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-nedre-romerikeDPS Nedre RomerikeD
DPS Øvre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-ovre-romerikeDPS Øvre RomerikeD
Døgnenhet, DPS Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-nedre-romerike/dognenhet-arasenDøgnenhet, DPS Nedre RomerikeD
Endokrinologihttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/endokrinologiEndokrinologiE
Endokrinologi poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/endokrinologi/endokrinologi-poliklinikkEndokrinologi poliklinikkE
Endokrinologi sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/endokrinologi/endokrinologi-sengeomradeEndokrinologi sengeområdeE
Ergoterapihttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/ergoterapiErgoterapiE
Ergoterapi og fysioterapi, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/ergoterapi-og-fysioterapiErgoterapi og fysioterapi, KongsvingerE
Facilities managementhttps://www.ahus.no/avdelinger/facilities-managementFacilities managementF
Follo døgn, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/dognFollo døgn, DPS FolloF
Fysioterapi, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/fysioterapi-nordbyhagenFysioterapi, NordbyhagenF
Føde- og barselavdelingen, Kongsvinger sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/gynekologisk-avdeling/fode-og-barselavdelingenFøde- og barselavdelingen, Kongsvinger sykehusF
Fødeavdelingenhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingenFødeavdelingenF
Fødepoliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/kvinneklinikken-poliklinikk/fodepoliklinikkFødepoliklinikkF
Gastrokirurgihttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/gastrokirurgiGastrokirurgiG
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/gastrokirurgi/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkG
Gastrokirurgisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/gastrokirurgi/gastrokirurgisk-sengepostGastrokirurgisk sengeområdeG
Gastromedisinsk avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/gastromedisinsk-avdelingGastromedisinsk avdelingG
Gastromedisinsk poliklinikk, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/gastromedisinsk-avdeling/gastromedisinsk-poliklinikk-nordbyhagenGastromedisinsk poliklinikk, NordbyhagenG
Gastromedisinsk poliklinikk, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/gastromedisinsk-avdeling/gastromedisinsk-poliklinikk-ski-sykehusGastromedisinsk poliklinikk, Ski sykehusG
Gastromedisinsk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/gastromedisinsk-avdeling/gastromedisinsk-sengeomradeGastromedisinsk sengeområdeG
Geriatrihttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/geriatriGeriatriG
Geriatrisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/geriatri/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkG
Geriatrisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/geriatri/geriatri-sengeomradeGeriatrisk sengeområdeG
Gruppeterapi, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/gruppeterapiGruppeterapi, DPS FolloG
Gruppeterapi, DPS Groruddalenhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-groruddalen/gruppeterapiGruppeterapi, DPS GroruddalenG
Gruppeterapi, DPS Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-nedre-romerike/gruppeterapiGruppeterapi, DPS Nedre RomerikeG
Gruppeterapi, DPS Øvre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-ovre-romerike/gruppeterapiGruppeterapi, DPS Øvre RomerikeG
Gynekologisk avdeling, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/gynekologisk-avdelingGynekologisk avdeling, KongsvingerG
Gynekologisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/kvinneklinikken-poliklinikk/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkG
Gynekologisk poliklinikk, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/gynekologisk-avdeling/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikk, KongsvingerG
Gynekologisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-sengeomradeGynekologisk sengeområdeG
Gynekologisk sengepost, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/gynekologisk-avdeling/gynekologisk-sengepostGynekologisk sengepost, KongsvingerG
Hematologisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/blodsykdommer-poliklinikkHematologisk poliklinikkH
Hematologisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/blodsykdommer-sengeomradeHematologisk sengeområdeH
Hjertemedisinsk avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertesykdommerHjertemedisinsk avdelingH
Hjertemedisinsk avdeling, Gardermoenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisinsk-avdeling-gardermoenHjertemedisinsk avdeling, GardermoenH
Hjertesykdommer poliklinikk, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertesykdommer/hjertesykdommer-poliklinikk-nordbyhagenHjertesykdommer poliklinikk, NordbyhagenH
Hjertesykdommer poliklinikk, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertesykdommer/hjertesykdommer-poliklinikk-ski-sykehusHjertesykdommer poliklinikk, Ski sykehusH
Hjertemedisinsk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertesykdommer/hjertesykdommer-sengeomradeHjertemedisinsk sengeområdeH
Hjerteovervåkninghttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/hjertesykdommer/hjerteovervakningHjerteovervåkningH
Human Resources (HR)https://www.ahus.no/avdelinger/hrHuman Resources (HR)H
Høresentralen, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/ore-nese-hals-kongsvinger/horesentralenHøresentralen, KongsvingerH
Immunologi og tranfusjonsmedisinhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/immunologi-og-tranfusjonsmedisinImmunologi og tranfusjonsmedisinI
Indremedisin, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/indremedisin-kongsvingerIndremedisin, KongsvingerI
Infeksjonssykdommerhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/infeksjonssykdommerInfeksjonssykdommerI
Infeksjonssykdommer poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/infeksjonssykdommer/infeksjonssykdommer-poliklinikkInfeksjonssykdommer poliklinikkI
Infeksjonssykdommer sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/infeksjonssykdommer/infeksjonssykdommer-sengeomradeInfeksjonssykdommer sengeområdeI
Intensivhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/anestesi/intensivIntensivI
Intensiv- og oppvåkningsavdelingen, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/intensiv-og-oppvakningsavdelingen-kongsvingerIntensiv- og oppvåkningsavdelingen, KongsvingerI
Kar-/thoraxkirurgisk avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/karthoraxKar-/thoraxkirurgisk avdelingK
Kar-/thoraxkirurgisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/karthorax/karthoraxkirurgisk-poliklinikkKar-/thoraxkirurgisk poliklinikkK
Kar-/thoraxkirurgisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/karthorax/karthorax-kirurgisk-sengeomradeKar-/thoraxkirurgisk sengeområdeK
Kirurgisk avdeling, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsvingerKirurgisk avdeling, KongsvingerK
Kirurgisk divisjonhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjonKirurgisk divisjonK
Kirurgisk sengepost, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsvinger/kirurgisk-sengepostKirurgisk sengepost, KongsvingerK
Klinisk ernæringhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/klinisk-erneringKlinisk ernæringK
Klinisk ernæring, Kongsvinger sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/klinisk-ernering-kongsvinger-sykehusKlinisk ernæring, Kongsvinger sykehusK
Kommunikasjonhttps://www.ahus.no/avdelinger/kommunikasjonKommunikasjonK
Koordinerende enhethttps://www.ahus.no/avdelinger/koordinerende-enhetKoordinerende enhetK
Kreftavdelingen, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/kreftavdelingen-nordbyhagenKreftavdelingen, NordbyhagenK
Kreftavdelingen, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/kreftavdelingen-skiKreftavdelingen, Ski sykehusK
Kreftenheten, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kreftenheten-kongsvingerKreftenheten, KongsvingerK
Kvinneklinikkenhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikkenKvinneklinikkenK
Kvinneklinikken poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/kvinneklinikken-poliklinikkKvinneklinikken poliklinikkK
Laboratoriet, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/laboratoriet-kongsvingerLaboratoriet, KongsvingerL
Lungemedisinhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/lungemedisinLungemedisinL
Lungemedisinsk poliklinikk, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/lungemedisin/lungemedisinsk-poliklinikk-nordbyhagenLungemedisinsk poliklinikk, NordbyhagenL
Lungemedisinsk poliklinikk, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/lungemedisin/lungemedisinsk-poliklinikk-ski-sykehusLungemedisinsk poliklinikk, Ski sykehusL
Lungemedisinsk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/lungemedisin/lungemedisinsk-sengeomradeLungemedisinsk sengeområdeL
Lærings- og mestringssenterhttps://www.ahus.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenterLærings- og mestringssenterL
Medisin og helsefaghttps://www.ahus.no/avdelinger/medisin-og-helsefagMedisin og helsefagM
Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-nedre-romerike/medisinfri-dognenhetMedisinfri døgnenhet, DPS Nedre RomerikeM
Medisinsk biokjemihttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemiMedisinsk biokjemiM
Medisinsk divisjonhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjonMedisinsk divisjonM
Medisinsk overvåkninghttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/medisinsk-overvakningMedisinsk overvåkningM
Medisinsk poliklinikk, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/indremedisin-kongsvinger/medisinsk-poliklinikkMedisinsk poliklinikk, KongsvingerM
Medisinsk sengepost, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/indremedisin-kongsvinger/medisinsk-sengepostMedisinsk sengepost, KongsvingerM
Medisinsk teknologi og e-helsehttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/medisinsk-teknologi-og-ehelseMedisinsk teknologi og e-helseM
Mikrobiologi og smittevernhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/mikrobiologi-og-smittevernMikrobiologi og smittevernM
Myrvegen døgn, DPS Øvre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-ovre-romerike/myrvegen-dognMyrvegen døgn, DPS Øvre RomerikeM
Nevrofysiologihttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevrofysiologiNevrofysiologiN
Nevroklinikkenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikkenNevroklinikkenN
Nevrologisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevroklinikken-poliklinikkNevrologisk poliklinikkN
Nevrologisk rehabiliteringhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevroklinikken-rehabiliteringNevrologisk rehabiliteringN
Nevrologisk rehabilitering, hukommelsesklinikkenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevrologisk-rehabilitering-hukommelsesklinikkenNevrologisk rehabilitering, hukommelsesklinikkenN
Nevrologisk rehabilitering, sengeposthttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevrologisk-rehabilitering-sengepostNevrologisk rehabilitering, sengepostN
Nevrologisk rehabilitering, tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevrologisk-rehabilitering-tverrfaglig-rehabiliteringspoliklinikkNevrologisk rehabilitering, tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikkN
Nevrologisk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken/nevroklinikken-sengeomradeNevrologisk sengeområdeN
Nukleærmedisinhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/nukleermedisinNukleærmedisinN
Nyresykdommerhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nyresykdommerNyresykdommerN
Nyresykdommer poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nyresykdommer/nyresykdommer-poliklinikkNyresykdommer poliklinikkN
Nyresykdommer sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nyresykdommer/nyresykdommer-sengeomradeNyresykdommer sengeområdeN
Ortopedisk akuttpoliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-akuttpoliklinikkOrtopedisk akuttpoliklinikkO
Ortopedisk klinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikkOrtopedisk klinikkO
Ortopedisk klinikk, sengeområde, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/sengeomrade-kongsvingerOrtopedisk klinikk, sengeområde, KongsvingerO
Ortopedisk og kirurgisk poliklinikk, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-og-kirurgisk-poliklinikk-kongsvingerOrtopedisk og kirurgisk poliklinikk, KongsvingerO
Ortopedisk poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikkO
Ortopedisk sengepost, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-sengepost-nordbyhagenOrtopedisk sengepost, NordbyhagenO
Overgrepsmottak, Oslohttps://www.ahus.no/seksjon-avdeling/Sider/Overgrepsmottak-Oslo.aspxOvergrepsmottak, OsloO
Overgrepsmottaket, Elverumhttps://www.ahus.no/avdelinger/overgrepsmottaket-elverumOvergrepsmottaket, ElverumO
Palliativ avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/palliativ-avdelingPalliativ avdelingP
Palliativt sengeposthttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/palliativ-avdeling/palliativ-sengepostPalliativt sengepostP
Palliativt team, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/palliativ-avdeling/palliativt-team-kongsvingerPalliativt team, KongsvingerP
Palliativt team, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/palliativ-avdeling/palliativt-team-nordbyhagenPalliativt team, NordbyhagenP
Patologihttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/patologiPatologiP
Personvernombudhttps://www.ahus.no/avdelinger/personvernombudPersonvernombudP
Postoperativhttps://www.ahus.no/avdelinger/postoperativPostoperativP
Prestetjenestenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/prestetjenestenPrestetjenestenP
Prøvemottak Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/provetaking-nordbyhagenPrøvemottak NordbyhagenP
Prøvemottak Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/provetaking-ski-sykehusPrøvemottak Ski sykehusP
Psykisk helsevernhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevernPsykisk helsevernP
Revmatologi, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/revmatologi-kongsvingerRevmatologi, KongsvingerR
Revmatologisk poliklinikk, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/revmatologi-kongsvinger/revmatologisk-poliklinikkRevmatologisk poliklinikk, KongsvingerR
Revmatologisk sengepost, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/revmatologi-kongsvinger/revmatologisk-sengepostRevmatologisk sengepost, KongsvingerR
Rus og avhengighet (ARA)https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/rus-og-avhengighet-araRus og avhengighet (ARA)R
Rus og avhengighet (ARA) Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/rus-og-avhengighet-ara-kongsvingerRus og avhengighet (ARA) KongsvingerR
Røntgen og bildediagnostikk, Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/rontgen-og-bildediagnostikk-kongsvingerRøntgen og bildediagnostikk, KongsvingerR
Sentraloperasjonhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/sentraloperasjonsavdelingSentraloperasjonS
Skytta døgn, DPS Groruddalenhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-groruddalen/skytta-dognSkytta døgn, DPS GroruddalenS
Smertepoliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/anestesi/smertepoliklinikkSmertepoliklinikkS
Smittevernhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/mikrobiologi-og-smittevern/smittevernSmittevernS
Sorgstøttehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/sorgstotteSorgstøtteS
Sosionomtjenestenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/sosionomtjenestenSosionomtjenestenS
Spesialistpoliklinikkenhttps://www.ahus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/spesialistpoliklinikkenSpesialistpoliklinikkenS
Spesialpoliklinikken, DPS Groruddalenhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-groruddalen/spesialpoliklinikkenSpesialpoliklinikken, DPS GroruddalenS
Spesialpsykiatrihttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/spesialpsykiatriSpesialpsykiatriS
Spiseforstyrrelse, DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/spiseforstyrrelseSpiseforstyrrelse, DPS FolloS
Sterilforsyningsavdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-divisjon/sterilforsyningsavdelingSterilforsyningsavdelingS
Stillasbyggerne - Barnevernrettet poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/stillasbyggerne-barnevernrettetStillasbyggerne - Barnevernrettet poliklinikkS
Sykelig overvekt poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/endokrinologi/sykelig-overvekt-poliklinikkSykelig overvekt poliklinikkS
Sårpoliklinikkenhttps://www.ahus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsvinger/sarpoliklinikkenSårpoliklinikkenS
Tidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-follo/tidlig-intervensjon-og-rehabilitering-tireTidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), DPS FolloT
Tidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), DPS Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-nedre-romerike/tidlig-intervensjon-og-rehabilitering-tireTidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), DPS Nedre RomerikeT
Tidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), DPS Øvre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-ovre-romerike/tidlig-intervensjon-og-rehabilitering-tireTidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), DPS Øvre RomerikeT

Besøksadresser

Ahus Gardermoenhttps://www.ahus.no/steder/ahus-gardermoenAhus Gardermoen
Akuttmottak Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/akuttmottak-nordbyhagenAkuttmottak Nordbyhagen
Alexander Kiellands gate 11, Lillestrømhttps://www.ahus.no/steder/alexander-kiellands-gate-11Alexander Kiellands gate 11, Lillestrøm
Brennaveien 18, Haganhttps://www.ahus.no/steder/brennaveien-18Brennaveien 18, Hagan
BUP Kongsvingerhttps://www.ahus.no/steder/kongsvinger/bup-kongsvingerBUP Kongsvinger
C.J. Hansens vei, Åråsenhttps://www.ahus.no/steder/cj-hansens-vei-arasenC.J. Hansens vei, Åråsen
DPS Kongsvingerhttps://www.ahus.no/steder/kongsvinger/dps-kongsvingerDPS Kongsvinger
Dr. Kobrosvei 7-9https://www.ahus.no/steder/dr-kobrosvei-7-9Dr. Kobrosvei 7-9
Granneveien 19, Skjettenhttps://www.ahus.no/steder/granneveien-19-skjettenGranneveien 19, Skjetten
Henrik Bulls veg 111, Jessheimhttps://www.ahus.no/steder/Henrik-Bulls-veg-111Henrik Bulls veg 111, Jessheim
Henrik Bulls veg 123https://www.ahus.no/steder/henrik-bulls-veg-123Henrik Bulls veg 123
Hovedbygg Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/hovedbyggHovedbygg Nordbyhagen
Idrettsveien 16A, Skihttps://www.ahus.no/steder/idrettsveien-16aIdrettsveien 16A, Ski
Jerikoveien 28, Lindeberghttps://www.ahus.no/steder/jerikoveien-28Jerikoveien 28, Lindeberg
Kongsvingerhttps://www.ahus.no/steder/kongsvingerKongsvinger
Kongsvinger sykehushttps://www.ahus.no/steder/kongsvinger/kongsvinger-sykehusKongsvinger sykehus
Lurudveien 13, Skedsmokorsethttps://www.ahus.no/steder/lurudveien-13Lurudveien 13, Skedsmokorset
Nedre Hagavei 303, Årneshttps://www.ahus.no/steder/nedre-hagavei-303Nedre Hagavei 303, Årnes
Nevrorehabilitering Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/nks-byggetNevrorehabilitering Nordbyhagen
Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagenNordbyhagen
Nye nord Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/nye-nordNye nord Nordbyhagen
Ortopedisk akuttpoliklinikkhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/ortopedisk-akuttpoliklinikkOrtopedisk akuttpoliklinikk
Psykiatrisk mottak Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/psykiatrisk-mottak-nordbyhagenPsykiatrisk mottak Nordbyhagen
Romerike Helsebygghttps://www.ahus.no/steder/romerike-helsebyggRomerike Helsebygg
Rosenbergveien 15, Grorudhttps://www.ahus.no/steder/rosenbergveien-15Rosenbergveien 15, Grorud
Ski sykehushttps://www.ahus.no/steder/ski-sykehusSki sykehus
Trygve Lies plass 5https://www.ahus.no/steder/trygve-lies-plass-5Trygve Lies plass 5
Ungdomspsykiatrisk klinikk Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/ungdomspsykiatrisk-klinikkUngdomspsykiatrisk klinikk Nordbyhagen
Vestveien 15, Skihttps://www.ahus.no/steder/vestveien-15Vestveien 15, Ski
Voksenhabilitering Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/steder/nordbyhagen/voksenhabilitering-nordbyhagenVoksenhabilitering Nordbyhagen
Åsenveien 2, Skihttps://www.ahus.no/steder/asenveien-2Åsenveien 2, Ski
Åsenveien 3, Skihttps://www.ahus.no/steder/asenveien-3Åsenveien 3, Ski

Fant du det du lette etter?