Morsmelksmottak

Avdeling nyfødt intensiv ved Barne- og ungdomsklinikken har eget morsmelkmottak. Morsmelken som kommer fra våre givere går til syke nyfødte og for tidlig fødte barn, der barnets mor ikke selv har en høy nok produksjon til å dekke barnets døgnbehov. For disse barna er morsmelk det absolutt beste ernæringsalternativet, og vi forsøker derfor og til enhver tid å ha nok morsmelksgivere.

Kriterier for å bli morsmelksgiver

  • Giveren må være friske
  • Giveren må ikke røyke
  • Giveren må ikke drikke alkohol så lenge de gir morsmelk
  • Giveren må ikke bruke noen form for faste medisiner
  • Ved sykdom eller bruk av medikamenter tar giver kontakt med mottaket, som vil gi beskjed om givertjenesten kan pågå under sykdom/medikamentbruk.

Prøvetaking av morsmelk givere

Alle som skal gi morsmelk må få testet blodet med hensyn til HIV, hepatitt B og C og Cytomegalovirus. Dette får du gjort første gangen du kommer til avdelingen. HIV-test tas hver 3. måned.

Prøver av morsmelken

Melken kontrolleres for bakterieinnhold. Dersom melken inneholder for mye bakterier kan den ikke brukes til pasientene våre. Melken returneres da til giver.

Hvor lenge kan man være morsmelksgiver?

Du kan gi morsmelk så lenge du ønsker.  For hver liter melk som kan brukes får du kr. 150, som blir satt inn på din konto. Forbruksmateriell får du og brystpumpen lånes ut gratis.

Praktiske retningslinjer

Før pumping

Vask hendene grundig før du begynner. Bruk flytende såpe. Skru igjen vannkranen med papirhåndkle etter at du har tørket hendene. Papirhåndklær får du hos oss på nyfødtseksjonen. Bryst og brystknopper holdes rene ved daglig dusjing. Bruk ikke desinfeksjonsmidler på brystknoppene da dette kan gi sårhet og sprekkdannelse. Brystknoppene vasker du kun med lunkent vann og lar de lufttørke før pumping.

Elektrisk pumpe

Det er lettest å pumpe seg etter amming. Pump til brystet kjennes mykt, eller så lenge melken renner ned i flasken. Vi anbefaler at du pumper deg i ca. 10 minutter etter amming. Erfaring viser at det kan være lurt å pumpe slik at man veksler mellom brystene. Dersom du pumper deg før amming eller av et bryst som barnet ikke har sugd av, må du klemme ut de første dråpene og helle dem ut. Melkegangen vil da bli renset for bakterier før du starter selve pumpingen.

Oppbevaring av pumpemelk

Etter pumpingen skal melken direkte i fryseboks. Emballasje får du på nyfødtavdelingen. Slå melken direkte over i frysebeger. Melken dypfryses straks etter utpumping og kan fryses lagvis for hver gang inntil begeret er fullt. Det er viktig at du merker begeret med nummerkoden din og dato for pumpingen.

Etter pumpingen

Skyll alle delene du har brukt i kaldt vann og vask dem for hånd med vanlig oppvaskmiddel. Skyll av såperester. Kok dem i 5 min. og hell av vannet. La de avkjøles og oppbevar delene i rent papirhåndkle.

Levering av melken

Du kan samle opp melken og levere til Avdeling for nyfødte hver uke eller kun 1 gang pr. mnd. Vi tar ikke i mot melk som er over 6 uker gammel. Den frosne melken bringer du til avdelingen i frysebag. Melken din vil bli tatt hånd om med en gang ved ankomst.

Kontaktperson på morsmelkmottaket

Ingibjørg Ingvadottir. Telefon: 67 96 19 00 (telefontid kl. 08.00-14.30).

Sist oppdatert 07.11.2023