Bildediagnostikk

Bildediagnostisk avdeling (BDA) utfører bildediagnostiske tjenester til inneliggende og polikliniske pasienter henvist fra primær- og spesialisthelsetjenesten. BDA har drift på Nordbyhagen, Ski sykehus, Ahus Gardermoen og Kongsvinger. I tillegg har vi mammografiscreening på Helsebygget Romerike i Lillestrøm.

Nyheter